Question for written answer E-004210/17 to the Commission
Alfred Sant (S&D)
(26th June 2017)

Subject: Activity rate

Can the Commission give the activity rate for NUTS levels 2 and 3 island regions for the years 2008 to 2015?

Answer given by Ms Thyseen on behalf of the Commission
(17th August 2017)

The Honourable Member will find the requested information in the annex.

The information provided relates to island regions at NUTS 2 level only, since Eurostat does not publish data from the EU-Labour Force Survey at NUTS 3 level.

See annex: Annex

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-004210/2017
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)

Suġġett: Ir-rata ta’ attività

Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi r-rata ta’ attività tal-qgħad għal-livelli 2 u 3 tan-NUTS għas-snin 2008 sal-2015?

MT
E-004210/2017
Tweġiba tas-Sinjura Thyssen
f’isem il-Kummissjoni
(17.8.2017)

L-informazzjoni mitluba mill-Onorevoli Membru tinsab fl-Anness.

L-informazzjoni mogħtija għandha x’taqsam mar-reġjuni insulari fil-livell NUTS 2 biss, għax il-Eurostat ma jippubblikax id-dejta tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol fl-UE fil-livell NUTS 3.

Facebook Comments

Post a comment