Question for written answer E-004216/17
to the Commission
Alfred Sant (S&D)
(26 June 2017)

Subject: Real growth rate of regional gross value added
Can the Commission give the real growth rate of regional gross value added (GVA) at basic prices by NUTS levels 2 and 3 island
regions for the years 2003 to 2015, giving the percentage change from the previous year?

Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission
(11 August 2017)
Volume growth rates of regional gross value added (GVA) are part of the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010) data transmission programme. However, this variable is still voluntary; the first compulsory transmission is due by 31 December 2017 as indicated in Regulation 549/2013 of the European Parliament and of the Council (1). In addition the growth rates are to be transmitted only at level NUTS2; as a result islands which are defined at NUTS3 will not be available under the current ESA2010 data transmission programme.

1 – ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1.

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-004216/2017
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)

Suġġett: Ir-rata reali b’kemm kiber il-valur miżjud gross fil-livell reġjonali
Tista’ l-Kummissjoni tipprovdi r-rata reali b’kemm kiber il-valur miżjud gross fil-livell reġjonali fi prezzijiet bażiċi għar-reġjuni insulari fil-livelli NUTS 2 u 3 għas-snin bejn l-2003 u l-2015, u tagħti l-bidla perċentwali mis-sena preċedenti?

MT E-004216/2017 Tweġiba mogħtija mis-Sinjura Thyssen f’isem il-Kummissjoni (11.8.2017)

Ir-rati tat-tkabbir tal-volumi tal-valur miżjud gross (GVA) reġjonali huma parti mill-programm tat-trażmissjoni tad-dejta tas-Sistema Ewropea tal-Kontijiet Nazzjonali u Reġjonali (ESA 2010). Madankollu, dan il-varjabbli għadu fakultattiv; l-ewwel trażmissjoni obbligatorja għandha tasal sal-31 ta’ Diċembru 2017, kif indikat fir-Regolament 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(1). Barra minn hekk, ir-rati tat-tkabbir għandhom jiġu trażmessi biss fil-livell NUTS2; minħabba f’hekk, il-gżejjer li huma ddefiniti fil-livell NUTS3 mhux se jkunu disponibbli fil-programm attwali tat-trażmissjoni tad-dejta ESA2010.

1 – ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1.

Facebook Comments

Post a comment