I believed that we outsiders who are friends of Libya had better allow the Libyan people to find their way to stability and peace by themselves.
Recent developments have persuaded me that it could be helpful if friends of Libya suggest the political structures that they feel could best serve Libya’s future interests.
I have heard Sakharov prize winner Mr El Senoussi relate the events of 2014 and his proposals for a new constitution most likely to provide a stable settlement that is fair to all interested parties.
This is for a federal arrangement, similar to the system in operation during the fifties and early sixties of the previous century. It would allow space for all interests to participate under equal conditions, bringing together traditional and modern, religious and secular elements. It would offer scope for reintegration into the society to those who presently feel completely alienated.
It may sound futile to discuss now possibilities for future constitutional structures. But if one wishes to find a way out of the current impasse, one needs to first show that it can exist. The vision promoted by Mr El Senussi would be a most attractive option for a future Libya.

Maltese Version

Kont na─žseb illi a─žna l-─žbieb tal-Libja illi ─íejjin minn barra l-pajji┼╝, konna nag─žmlu a─žjar illi kieku ─žallejna l-poplu Libjan isib triqtu lejn l- istabbilit├á u l-pa─ői wa─ždu.

L-i┼╝viluppi re─őenti pperswadewni illi jaf kien ikun a─žjar illi kieku l-─žbieb tal-Libja issu─í─íerew l-istrutturi politi─ői li huma j─žossu illi setg─žu jservu a─žjar l-interessi futuri tal-Libja.

Jiena smajt lir-rebbie─ž tal-premju Sakharov, is-Sur El Senoussi, jirrelata l-avvenimenti tal-2014 u il-proposti tieg─žu g─žal kostituzzjoni ─ídida illi x’aktarx g─žandhom jipprovdu soluzzjoni stabbli illi tkun ─íusta g─žall-partijiet interessati kollha.

Dan huwa g─žal arran─íament federali, simili g─žas-sistema kif kienet tit─žaddem matul is-snin ─žamsin u l-bidu tas-snin sittin tas-seklu li g─žada. Dan g─žandu jippermetti spazju sabiex l-interessi kollha jipparte─őipaw b’kundizzjonijiet ekwi, li j─íibu flimkien kemm l-elementi tradizzjonali, u dawk moderni, kif ukoll dawk reli─íju┼╝i u dawk sekulari. Din g─žandha toffri ambitu g─žar-reintegrazzjoni fis-so─őjet├á lil dawk li b─žalissa j─žossuhom kompletament imbeghdin mill-istess socjeta.

Jista’ jin─žass inutili illi issa qed niddiskutu l-possibiltajiet g─žall-istrutturi kostituzzjonali tal-─íejjieni. Madanakollu, jekk wie─žed jixtieq illi jinstab mod kif jo─žro─í mill-impass attwali, huwa me─žtie─í li l-ewwel ji─íu murija illi dawn l-istrutturi jistg─žu jin─íabu fis-se─ž─ž. Il- vi┼╝joni promossa mis-Sur El Senussi g─žandha tkun l-g─ža┼╝la l-aktar attraenti g─žal ─íejjien tal-Libja.

Facebook Comments

Post a comment