I believed that we outsiders who are friends of Libya had better allow the Libyan people to find their way to stability and peace by themselves.
Recent developments have persuaded me that it could be helpful if friends of Libya suggest the political structures that they feel could best serve Libya’s future interests.
I have heard Sakharov prize winner Mr El Senoussi relate the events of 2014 and his proposals for a new constitution most likely to provide a stable settlement that is fair to all interested parties.
This is for a federal arrangement, similar to the system in operation during the fifties and early sixties of the previous century. It would allow space for all interests to participate under equal conditions, bringing together traditional and modern, religious and secular elements. It would offer scope for reintegration into the society to those who presently feel completely alienated.
It may sound futile to discuss now possibilities for future constitutional structures. But if one wishes to find a way out of the current impasse, one needs to first show that it can exist. The vision promoted by Mr El Senussi would be a most attractive option for a future Libya.

Maltese Version

Kont naħseb illi aħna l-ħbieb tal-Libja illi ġejjin minn barra l-pajjiż, konna nagħmlu aħjar illi kieku ħallejna l-poplu Libjan isib triqtu lejn l- istabbilità u l-paċi waħdu.

L-iżviluppi reċenti pperswadewni illi jaf kien ikun aħjar illi kieku l-ħbieb tal-Libja issuġġerew l-istrutturi politiċi li huma jħossu illi setgħu jservu aħjar l-interessi futuri tal-Libja.

Jiena smajt lir-rebbieħ tal-premju Sakharov, is-Sur El Senoussi, jirrelata l-avvenimenti tal-2014 u il-proposti tiegħu għal kostituzzjoni ġdida illi x’aktarx għandhom jipprovdu soluzzjoni stabbli illi tkun ġusta għall-partijiet interessati kollha.

Dan huwa għal arranġament federali, simili għas-sistema kif kienet titħaddem matul is-snin ħamsin u l-bidu tas-snin sittin tas-seklu li għada. Dan għandu jippermetti spazju sabiex l-interessi kollha jipparteċipaw b’kundizzjonijiet ekwi, li jġibu flimkien kemm l-elementi tradizzjonali, u dawk moderni, kif ukoll dawk reliġjużi u dawk sekulari. Din għandha toffri ambitu għar-reintegrazzjoni fis-soċjetà lil dawk li bħalissa jħossuhom kompletament imbeghdin mill-istess socjeta.

Jista’ jinħass inutili illi issa qed niddiskutu l-possibiltajiet għall-istrutturi kostituzzjonali tal-ġejjieni. Madanakollu, jekk wieħed jixtieq illi jinstab mod kif joħroġ mill-impass attwali, huwa meħtieġ li l-ewwel jiġu murija illi dawn l-istrutturi jistgħu jinġabu fis-seħħ. Il- viżjoni promossa mis-Sur El Senussi għandha tkun l-għażla l-aktar attraenti għal ġejjien tal-Libja.

Facebook Comments

Post a comment