Il-Kummissjoni Ewropea kienet qed twieġeb għall-mistoqsijiet parlamentari ta’ Alfred Sant li jiffokaw fuq l-azzjonijiet tal-Kummissjoni rigward il-linji tal-ajru kif ukoll dwar l-awtoritajiet nazzjonali li għandhom ikunu qed jissorveljaw li d-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru qed jiġu rispettati. Dawn il-mistoqsijiet kienu sottomessi b’segwitu għal mistoqsija oħra magħmula minn Alfred Sant f’Lulju dwar ir-rimborż ta’ biljetti tal-ajru kkanċellati waqt il-pandemija COVID.

Fit-tweġiba tagħha f’isem il-Kummissjoni, il-Kummissarju Ewropew għat-Trasport Adina-Ioana Valean iddikjarat li d-dritt tal-passiġġieri li jirċievu rimborż fi flus jekk jixtiequ hekk kien enfasizzat fil-Linji Gwida tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Marzu 2020 dwar ir-regolamenti tad-drittijiet tal-passiġġieri fl-UE kif ukoll fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Mejju 2020 dwar vawċers.

F’dan il-kuntest, fl-14 ta’ Mejju 2020, il-Kummissjoni bagħtet ittri lill-Istati Membri kollha biex tħeġġiġhom jiżguraw li r-regolamenti tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri jiġu applikati b’mod korrett.

Il-Kummissarju Valean qalet lil Alfred Sant li r-responsabbiltà għall-infurzar tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tabilħaqq taqa’ fuq l-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar maħtura minn kull Stat Membru skont Artikolu 16.

Wara dan l-iskambju ta’ ittri, fit-2 ta’ Lulju 2020, il-Kummissjoni fetħet proċeduri kontra żewġ Stati Membri, l-Italja u l-Greċja, talli adottatw leġiżlazzjoni li tikkontradixxi l-qafas legali tal-UE. Iż-żewġ pajjiżi ħadu miżuri li ma jikkonformawx mar-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru u dwar l-ivvjaġġar fuq il-baħar.


European Commissioner tells Alfred Sant consumer passenger rights remain applicable during Covid-19 crisis

The European Commission was replying to parliamentary questions by Alfred Sant focusing on the Commission’s actions regarding airlines and national authorities that should be supervising that EU air passenger rights are being respected. These questions were submitted as a follow-up to another question made by Alfred Sant in July on the reimbursement of cancelled flight tickets during the COVID pandemic.

In her reply on behalf of the Commission, European Commissioner for Transport Adina-Ioana Valean stated that passengers’ right to get reimbursement in money if they so wish has been underscored in the Commission Guidelines of 18 March 2020 on EU passenger rights regulations as well as the Commission Recommendation of 13 May 2020 on vouchers.

In this context, on 14 May 2020, the Commission sent letters to all Member States urging them to ensure that the EU passenger rights regulations are correctly applied.

Commissioner Valean told Alfred Sant that the responsibility for enforcement of Regulation (EC) No 261/2004 on air passenger rights lies indeed with the national enforcement bodies designated by each Member State in accordance with Article 16.

Following this exchange of letters, on 2 July 2020, the Commission has opened infringement proceedings against two Member States, Italy and Greece, for having adopted legislation in contradiction to the EU legal framework. Both countries have taken measures that do not comply with EU rules on air passenger rights and on waterborne travel.

Alfred Sant jappella għal aktar fondi tal-UE favur iktar opportunitajiet ta’ xogħol għaż-żgħażagħ

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew hija parti minn dibattitu fost l-istituzzjonijiet tal-UE bil-għan li tkun imsaħħa l-Garanzija għaż-Żgħażagħ u titlob għal kriterji ...
Read More

Kummissarju Ewropew tgħid lil Alfred Sant li d-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru jibqgħu applikabbli waqt il-kriżi ta’ Covid-19

Il-Kummissjoni Ewropea kienet qed twieġeb għall-mistoqsijiet parlamentari ta’ Alfred Sant li jiffokaw fuq l-azzjonijiet tal-Kummissjoni rigward il-linji tal-ajru kif ukoll ...
Read More

Alfred Sant jivvota kontra l-istrateġija l-ġdida tal-CAP u jwissi kontra l-qerda tas-settur agrikolu Malti

Fi spjegazzjoni tal-vot tiegħu lis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant qal li deroga li tippermetti l-allokazzjoni sa €3 miljun fis-sena ...
Read More

Alfred Sant jesprimi appoġġ għall-Kummissarju ġdid għas-Servizzi Finanzjarji

Sant, membru tal-kumitat, qal li McGuinness tat prestazzjoni mill-aqwa li wriet li hija iktar minn kapaċi għax-xogħol kumpless li dieħla ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment