Alfred Sant qal li r-riżoluzzjoni tappoġġja rati minimi tat-taxxa madwar l-Ewropa kollha li jċaħħdu d-dritt leġittimu tal-pajjiżi periferiċi li jistabbilixxu rati tat-taxxa li jikkumpensaw għall-iżvantaġġi li għandhom fis-suq uniku.

Dan jimxi b’mod parallel ma’ eżerċizzju ieħor biex jinkixfu ċerti membri tal-UE li huma ġurisdizzjonijiet ta’ “segretezza” meta, fil-fatt, qed japplikaw il-liġijiet tal-UE dwar it-trasparenza tat-taxxa u l-miżuri kontra l-abbuż.

“Jien assolutament ma nistax nappoġġja proposti sproporzjonati għall-armonizzazzjoni tat-taxxa kif jidher fir-riżoluzzjoni”, qal Alfred Sant.

Il-Kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew ivvota kontra r-rapport waqt li appoġġa l-oġġettivi tat-tfassil ta’ lista tal-UE ta’ rifuġji fiskali, li permezz tagħha ġurisdizzjonijiet b’mod ċar u konxju jmexxu sistemi ta’ taxxa li jgħinu lil persuni, korporazzjonijiet u entitajiet finanzjarji oħra biex jevadu jew jevitaw it-taxxi li għandhom iħallsu.

Sant laqa’ wkoll is-sejħa biex jissaħħu l-kriterji ta’ skrining u biex il-lista ssir aktar effettiva f’ekonomija dejjem aktar diġitalizzata.

Il-vot dwar ir-rapport intitolat “Ir-riforma tal-lista ta’ rifuġji fiskali tal-UE” kienet l-ewwel riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew mill-FISC, is-sottokumitat permanenti dwar it-taxxa permanenti li tiegħu Alfred Sant huwa membru.


Defending tax sovereignty of EU Member States 

Alfred Sant said that the resolution supports Europe-wide minimum tax rates that deny the legitimate right of peripheral countries to set tax rates that compensate for the endowment and situational handicaps that they carry in the single market.

This runs parallel with another exercise to name and shame certain EU members for being “secrecy” jurisdictions when, in fact, they are applying EU laws on tax transparency and anti-abuse measures. 

“I absolutely cannot support disproportionate proposals for tax harmonisation as featured in the resolution”, Alfred Sant said.

The Head of Malta’s Labour delegation in the European Parliament voted against the report while supporting the objectives of drawing up an EU list of tax havens, by which jurisdictions that blatantly and knowingly run tax systems that help outside persons, corporations and other financial entities evade or avoid the taxes they should be paying.

Sant also welcomed the call to strengthen the screening criteria and make the list more effective in an increasingly digitalised economy.

The vote on the report entitled “Reforming the EU list of tax havens” was the European Parliament’s the first-ever resolution from FISC, the newly established permanent tax matters sub-committee of which Alfred Sant is a member.  

Alfred Sant jesprimi dubju dwar it-trasparenza tal-istrateġija tal-UE għat-tilqim tal-Covid-19

Permezz tal-Istrateġija tal-UE dwar il-Vaċċini mnedija f'Ġunju 2020, il-Kummissjoni Ewropea nnegozjat u kkonkludiet ftehim ta’ xiri bil-quddiem ma' żviluppaturi tal-vaċċini ...
Read More

Niddefendu s-sovranità tal-Istati Membri tal-UE dwar it-taxxa

Alfred Sant qal li r-riżoluzzjoni tappoġġja rati minimi tat-taxxa madwar l-Ewropa kollha li jċaħħdu d-dritt leġittimu tal-pajjiżi periferiċi li jistabbilixxu ...
Read More

Appell għal dibattitu demokratiku dwar l-assigurazzjoni tal-pandemija

Alfred Sant qal li l-pandemija tal-Covid-19 ħalliet ħafna kumpaniji f’diffikultà finanzjarja, speċjalment intrapriżi żgħar u medji għalkemm l-intervent tal-gvern għen ...
Read More

Alfred Sant jitlob lill-Kummissjoni Ewropea timpenja ruħha dwar fond favur intrapriżi żgħar u medji.

Fond bħal dan isostni opportunitajiet ta’ investiment u finanzjament għall- intrapriżi żgħar u medji u jindirizza d-diversi ostakli għall-metodi tagħhom ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment