Malta’s share from EU’s long-term budget will be under the spotlight at Żejtun on Friday 22 June when journalist Manuel Micallef will interview Alfred Sant, Head of the S&D Malta Delegation at the European Parliament on the European Commission’s proposal for EU’s long-term budget for 2021-2027.
The first post-Brexit budget is trying to fill the void left by the UK’s departure, while securing more money for new priorities: digital, security, migration.
The discussion will touch various topics of particular interest to Malta. What was the first reaction from the EU’s national capitals to the Commission’s proposals? How far will Malta’s recent economic growth effect its share from the EU Budget? How realistic is the figure of €179 million that analysts project Malta will be losing in EU Cohesion Funds?
These and other related topics will be reviewed during the Conference EUROPE AFTER 2020: WHAT WILL BE MALTA’S SHARE? at the Pandora Theatre, Żejtun at 6.30pm. The public is being invited to participate in the conference to better understand the challenges facing Malta and Gozo in this particular point of history in the EU. Those who need further information can contact Dr Sant’s Office on email address info@alfredsant.eu or phone number 21490705. A Reception will follow. Entrance is free.

Maltese Version – ALFRED SANT DWAR IS-SEHEM TA’ MALTA MILL-BUDGET TAL-UE FIŻ-ŻEJTUN

Is-sehem ta’ Malta mill-Budget tal-UE bejn 2021-2027 se jkun taħt il-lenti fiż-Żejtun il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju meta l-ġurnalist Manuel Micallef se jintervista lil Alfred Sant, Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew dwar il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Budget tal-UE.
L-ewwel Budget wara l-Brexit se jipprova jimla l-vojt li se jħalli t-tluq tar-Renju Unit mill-UE, waqt li jipprova jżid in-nefqa fuq prijoritajiet ġodda: diġitali, sigurta` u immigrazzjoni.
Id-diskussjoni se tmiss suġġetti ta’ interess partikolari għal Malta. X’kienet l-ewwel reazzjoni mill-kapitali tal-UE għall-proposti tal-KE? Kif se jaffettwa l-iżvilupp ekonomiku enormi fuq is-sehem ta’ Malta mill-Budget Ewropew? Kemm hija realistika l-figura ta’ €179 miljun li analisti qed jipproġettaw li se titlef Malta mill-Fondi ta’ Koeżjoni?
Dawn u temi oħra relatati se jkunu diskussi waqt il-Konferenza L-EWROPA WARA 2020: X’SE JKUN IS-SEHEM TA’ MALTA? fit-Teatru Pandora taż-Żejtun fis-6.30pm. Il-pubbliku mistieden jieħu sehem fil-Konferenza biex jifhem aħjar l-isfidi ta’ Malta f’dan il-punt partikolari tal-UE. Dawk li jixtiequ aktar informazzjoni jistgħu jikkuntattjaw l-Uffiċċju ta’ Alfred Sant jew jibagħtu email fuq info@alfredsant.eu jew iċemplu 21490705. Ikun hemm riċeviment wara d-diskussjoni. Id-dħul huwa b’xejn.

Facebook Comments

Post a comment