Dr Alfred Sant, Head of the Maltese S&D Delegation at the European Parliament, updated all MEPs at the EU Parliament with the conclusions of the magisterial enquiry conducted by Magistrate Aaron Bugeja into allegations last year that Prime Miniser Joseph Muscat’s wife owned Egrant, an account linked to the Panama Papers.
The enquiry, Dr Sant pointed out, convincingly proved that the allegations were unfounded and completely false. Originally made fifteen months ago by deceased journalist Daphne Caruana Galizia, the allegations had been consistently repeated in the EU Parliament by some MEPs as if they were the gospel truth despite the fact that the Maltese Prime Minister and his wife steadfastly denied the allegations.
There now remains no doubt whatsoever, Dr Sant indicated, that the wife of Malta’s Prime Minister ever owned some secret Panama based company, Egrant or any other.
The magisterial enquiry launched to specifically investigate the matter, Dr Sant highlighted, found absolutely no evidence of any kind remotely linking the Maltese Prime Minister, his wife or any of their families to Panama company Egrant Inc.

Maltese Version – L-MEPs INFORMATI DWAR IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-MAĠISTRAT AARON BUGEJA

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant aġġorna l-MEPs kollha tal-Parlament Ewropew bil-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali tal-Maġistrat Aaron Bugeja dwar l-akkużi li tqajmu s-sena l-oħra fil-konfront ta’ mart il-Prim Ministru Joseph Muscat li allegaw li kienet propjetarja tal-Egrant, kont marbut mal-Karti tal-Panama.
L-inkjesta wriet b’mod konvinċenti li l-allegazzjonijiet ma kinux fondati u kompletament foloz, qal Dr Sant. Oriġinarjament dawn l-allegazzjonijiet saru ħmistax-il xahar ilu mill-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia, l-allegazzjonijiet ġew ripetuti b’mod konsistenti fil-Parlament Ewropew minn għadd ta’ MEPs daqslikieku vanġelu u verita` minkejja l-fatt li l-Prim Ministru Malti u martu ċaħdu bla heda l-allegazzjonijiet. Issa ma hemm l-ebda dubju, saħaq Dr Sant, li mart il-Prim Ministru qatt ma kellha kumpanija sigrieta l-Panama, jew kellha l-Egrant jew xi kont ieħor sigriet.
L-inkjesta maġisterjali tnediet biex speċifikament ikun investigat dan il-każ, enfasizza Alfred Sant, u ma sabet l-ebda evidenza, imqar mill-bogħod, li tgħaqqad lill-Prim Ministru ta’ Malta jew lil martu jew xi membru tal-familja tagħhom mal-kumpanija tal-Panama Egrant Inc.

Facebook Comments

Post a comment