Former Prime Minister Alfred Sant said that in the coming five years we must ensure that European decisions must benefit Gozo as much as they do for the European larger countries. Gozo must exploit latest developments in digital technology to open new opportunities for Gozitan youth in Gozo with all the diplomatic, economic and social tools available at our disposal and with the support of the Maltese government. This will compensate for Gozo’s double insularity. It’s vital to implement every available opportunity to create wealth in Gozo and encourage Gozitan youth to seek proposals for investments in Gozo.

The Maltese MEP, addressing a Conference entitled ‘The future of Gozo in Europe’ at the Grand Hotel Mġarr, said protecting Gozo’s natural identity will be his priority while encouraging and promoting initiatives by Gozitan youth to create and market authentic Gozitan products.

“Gozo deserves the support to protect its environment and its quality of life whilst ensuring the best European standards.”

Alfred Sant referred to the Maltese government’s request to the European Commission on Gozo’s requirements in the 2021-2027 European budget.

“I am confident that the Maltese government will negotiate for funds for Gozo in the new European Budget which will invoke new measures to further stimulate the Gozitan economy.”

Alfred Sant said that Gozo was not recognized as a region when Malta negotiated its EU accession. Gozo deserved more than the 10% of the EU funds allocated to Malta, considering Gozitan territory amounted to 27% of Malta’s territory, Gozitan coast amounts to 31% of Malta’s coastlines and Gozo’s agricultural area amounts to 31% compared to that in Malta.

Mr Emanuel Cuschieri, who also addressed the Conference, said Gozo needs a strong voice that represents Gozitan needs and aspirations.

‘The European elections are important times for Gozo. Gozo needs experienced and prepared enough representatives to make the most of opportunities whilst opposing decisions which can undermine Gozo’s interests. One person that can represent best Gozo in Europe is Alfred Sant.” said Mr Cuschieri.
Conference moderator was Dr Christian Zammit.

Maltese Version – ID-DEĊIŻJONIJIET FL-EWROPA GĦANDHOM IKUNU JAQBLU GĦAL GĦAWDEX DAQS KEMM GĦALL-PAJJIŻI L-KBAR

Irridu niżguraw li d-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Parlament Ewropew fil-ħames snin li ġejjin ikunu ta’ benefiċċju għal Għawdex daqs kemm ikunu ta’ ġid għall-pajjiżi l-kbar tal-UE. Irridu nisfruttaw l-iżviluppi ġodda fit-teknoloġija diġitali biex niftħu twieqi ġodda ta’ opportunitajiet għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Għawdex bl-għodod diplomatiċi, ekonomiċi, soċjali kollha u bl-għajnuna diretta tal-Gvern Malti. B’hekk inkunu qed nilqgħu għall-iżvantaġġi tal-insularita` doppja ta’ Għawdex. Kull opportunita` ta’ ġid għal Għawdex fl-Ewropa rridu nsarrfuha biex noħolqu l-ġid f’Għawdex u nkomplu ninkoraġġixxu liż-żgħażagħ Għawdxin biex jimplimentaw kull proposta ta’ investiment minn Għawdex.

Dan qalu Alfred Sant waqt il-Konferenza ‘Il-futur ta’ Għawdex fl-Ewropa’ fil-Grand Hotel, l-Imġarr Għawdex.

Alfred Sant qal li prijorita` ewlenija hija li nħarsu l-identita` ambjentali ta’ Għawdex waqt li ninkoraġġixxu u ngħinu inizjattivi taż-żgħażagħ Għawdxin biex jipproduċu prodotti Għawdxin.

“Għawdex jixraqlu kull sforz biex iħares l-ambjent u kwalita` tal-ħajja tiegħu waqt li niżguraw l-aqwa livelli ta’ għajxien Ewropew.”

Alfred Sant irrefera għat-talba tal-Gvern Malti lill-Kummissjoni Ewropea biex isir rapport dwar l-istat ta’ Għawdex invista tal-Budget Ewropew.

“Ninsab fiduċjuż li l-Gvern Malti se jinnegozja favur fondi għal Għawdex għall-Budget il-ġdid tal-UE u li se jinvoka miżuri ġodda li jkomplu jistimulaw l-ekonomija Għawdxija.”

Alfred Sant qal li Għawdex ma tqiesx bħala reġjun meta l-Gvern Malti innegozja sħubija fl-UE. Għawdex ingħata 10% tal-fondi li l-Gvern Malti jirċievi mill-Ewropa għall-pajjiż kollu kemm hu. Għawdex kien jixraqlu jieħu aktar minn hekk peress li t-territorju Għawdxi jammonta għal 27% ta’ dak tal-gżira ta’ Malta, il-kosta Għawdxija hija 31% ta’ dik ta’ Malta u ż-żona agrarja 36%.
Is-sur Emanuel Cuschieri, li indirizza l-Konferenza, qal li fil-Parlament Ewropew, Għawdex għandu bżonn vuċi soda li twassal xi jħossu u jixtiequ l-Għawdxin.
‘L-elezzjonijiet ta’ Mejju li ġej huma żminijiet importanti għal Għawdex. Jeħtieġ nagħżlu nies ta’ esperjenza u ippreparati biżżejjed biex iġibu l-aqwa vantaġġi għal Għawdex u jtaffulna kemm jistgħu d-deċiżjonijiet negattivi li jistgħu jittieħdu fi Brussell. Persuna li tista’ tagħmel dan kollu f’isem Għawdex huwa Alfred Sant.” qal Manuel Cuschieri.
Il-Konferenza tmexxiet minn Dr Christian Zammit.

Facebook Comments

Post a comment