Former Prime Minister and Maltese MEP Alfred Sant told the European Parliament today that the politicised manner by which the European Parliament investigates governance issue nullify the credibility and legitimacy of such investigations. Dr Sant said that similar investigations on Malta were crassly biased and Maltese NGOs were chosen in a partisan and one-sided way.
Dr Sant made this explanaton of vote when he declared that he was not voting on a resolution on the situation in Hungary at the European Parliament in Strasbourg.
“I do not want my vote to give the impression that this fundamental flaw is non-problematic,” emphasised the Maltese MEP.
Dr Sant said that on the basis of information that is available, he disagrees with a number of the policies followed by the present Hungarian government for their illiberal and authoritarian orientation.
“However I do not believe that the procedures adopted in this House to consider and pass judgement on governmental decision making in our member states are objective, transparent or fair. I say so from personal knowledge of how such procedures are being applied in the case of my country, Malta, where the methods and approaches being followed by members of this Parliament to examine governance issues, are crassly biased. This has happened to the extent that when so-called NGOs are consulted about the situation in the country, they are chosen in a partisan and one sided way.”
The Maltese MEP said that if such approaches are adopted with regard to a given country, it cannot be excluded that they are also followed in other instances.

Maltese Version – L-INVESTIGAZZJONIJIET TAL-PARLAMENT EWROPEW DWAR MALTA KIENU IPPREĠUDIKATI GĦALL-AĦĦAR

Alfred Sant illum fil-Parlament Ewropew ta’ Strasburgu qal li l-aġir politiċizzat ta’ kif il-Parlament Ewropew jinvestiga kwistjonijiet ta’ governanza ixejjen il-kredibilita` u l-leġittimita` tal-investigazzjonijiet ta’ din ix-xorta. Dr Sant qal li investigazzjonijiet simili għal ta’ Malta kienu ippreġudikati għall-aħħar u l-NGOs Maltin kienu magħżula b’mod pariġġjan u minn sfera waħda.
Dr Sant qal dan meta spjega lill-Parlament Ewropew għala ma kienx se jivvota fuq riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-Ungerija fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu.
“Ma rridx li l-vot tiegħi jagħti l-impressjoni li dan in-nuqqas fundamentali mhux problematiku,” enfasizza l-Ewroparlamentari Malti.
Dr Sant qal li fuq il-bażi tal-informazzjoni li hija disponibbli, huwa ma jaqbilx ma’ bosta mill-aġir politiku tal-Gvern Ungeriż preżenti minħabba l-orjentazzjoni illiberali u awtoritarji tagħhom.
“Iżda ma nemminx li l-proċeduri addottati minn din il-Kamra biex jiġġudikaw id-deċiżjonijiet governattivi tal-istati membri huma oġġettivi, trasparenti u ġusti. Qed nibbaża dak li qed ngħid fuq tagħrif personali ta’ kif dawn il-proċeduri qed ikunu applikati fil-każ ta’ art twelidi, Malta, fejn il-metodi li qed jiġu wżati mill-membri ta’ dan il-Parlament biex jeżaminaw kwistjonijiet ta’ governanza, huma ippreġudikati għall-aħħar. Dan ġara sal-punt li meta l-hekk imsejħa NGOs jiġu kkonsultati dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż, huma magħżula b’mod partiġġjan u minn sfera waħda.”
L-MEP Malti qal li jekk metodi bħal dawn jiġu adottati fir-rigward ta’ pajjiż partikolari, ma jistax jiġi eskluż li l-istess isir f’każijiet oħra.

Facebook Comments

Post a comment