Former Prime Minister Alfred Sant said that allowing more time to truly find a lasting solution by which to establish a Libyan national unity administration is a risk to take. Whether in good or bad faith, Dr. Sant said, the Libyans must decide the future of their people. Imposing sanctions against those who fail to deliver unity now is a bad decision especially if taken independently of the United Nations system. That will serve to kindle the suspicion of the Libyan people in European intentions.
Dr. Sant, addressing the European Parliament in Strasbourg during the ‘Plenary Debate on Libya’, said negotiations towards a national unity government have been spiked with mistrust. ‘For Libyan society has been deeply fractured by the events of the past few years. It cannot surprise that negotiations encountered long delays. Nor should one overlook mistakes in mediation efforts. Irritated by delays, they went for speed. The main players in the Libyan drama share a country but have totally contrasting perspectives and interests.’
Dr. Sant said the European Union decided to await the formation of a Libyan government of national unity under United Nations aegis. ‘It should honour this decision. So, it can reclaim the respect and trust of the Libyan people. The situation in Libya is becoming desperate. Daesh extremists are extending their reach. The time to stop them is as soon as possible. True, quick action is required against Daesh.’ emphasised Dr. Sant.
The resolution was adopted with 470 votes in favour and 80 against. During previous meetings of the S&D, Dr. Sant had argued that at this delicate juncture in Libyan affairs, a European Parliament resolution could be counter productive for it is a time when silence might be golden. Eurocentric discourse and moves that would appear to make a Libyan government of national unity a puppet of foreign powers could have dangerous consequences.’ Dr. Sant told the S&D.

S&D moved on with this motion and furthermore agreed upon it as a Joint Motion between the EPP, S&D, Greens, ALDE and ECR.

You may follow Dr. Sant’s intervention on link below:

Maltese Version – IL-LIBJANI JEĦTIEĠU AKTAR ŻMIEN GĦAL GVERN NAZZJONALI

Fil-Libja jeħtieġ li jingħata aktar żmien biex il-partijiet kollha jilħqu ftehim bejniethom biex jitwaqqaf Gvern Libjan nazzjonali li jġib l-għaqda u joffri soluzzjonijiet fit-tul. Dan huwa riskju li jrid jittieħed. Kemm jekk l-intenzjonijiet huma ħżiena u kemm jekk tajbin, il-poplu Libjan għandu jitħalla jiddeċiedi l-futur tiegħu. Dan qalu Alfred Sant fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu waqt riżoluzzjoni dwar il-Libja. Dr. Sant għamilha ċara li ma jaqbel xejn mal-ħsieb li l-Unjoni Ewropea timponi xi sanzjonijiet fuq individwu jew istituzzjonijiet Libjani. ‘Tkun deċiżjoni ħażina jekk fil-preżent ikunu imposti sanzjonijiet kontra dawk li mhux qed iwasslu għall-għaqda. Aktar u aktar jekk dawn isiru indipendentement mis-sistema tal-Ġnus Magħquda. Aġir bħal dan iservi biex iqajjem xrara ta’ suspett fost il-poplu Libjan dwar l-intenzjonijiet Ewropej,’ wissa Alfred Sant.
Dr Sant qal li n-negozjati biex jitwaqqaf gvern Libjan qed iqajmu d-dubji. “Is-soċjeta` Libjana hija frammentata b’dak li ġara f’dawn l-aħħar snin. Allura wieħed jistenna li n-negozjati se jdumu. Wieħed ma għandux jinsa wkoll l-iżbalji li saru waqt il-medjazzjoni. Irritati bid-dewmien, bdew jgħaġġlu. Il-protagonisti fis-sitwazzjoni Libjana jgħixu fl-istess pajjiż imma għandhom perspettivi u interessi totalment differenti.”
Dr Sant qal li l-UE iddeċidiet li tistenna l-formazzjoni ta’ Gvern Libjan ta’ għaqda nazzjonali taħt il-patroċinju tal-Ġnus Magħquda. “L-UE għandha żżomm ma’ din id-deċiżjoni. B’hekk tkun tista’ tikseb mill-ġdid ir-rispett u terġa’ tibda tkun fdata mill-poplu Libjan. Is-sitwazzjoni fil-Libja qed issir diffiċli ħafna. L-estremisti Daesh qed jinfirxu aktar. Iż-żmien li dawn jitwaqqfu għandu jkun malajr. Il-verita` hi li hemm bżonn azzjoni mill-aktar fis kontra d-Daesh.” emfasizza Dr Sant.
Ir-riżoluzzjoni għaddiet b’470 vot favur u 80 kontra. F’laqgħat riċenti tal-S&D li saru qabel id-dibattitu fil-Parlament Ewropew, Dr. Sant qal li f’dan il-mument delikat fil-Libja, riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew dwar il-Libja setgħet tkun kontro-produttiva għax dan huwa żmien meta s-silenzju jista’ jiswa d-deheb. “Diskors ewroċentriku u mossi li jistgħu jidhru li qed jagħmlu gvern Libjan ta’ għaqda nazzjonali bħala pupazz tal-gvernijiet barranin jista’ jħalli konsegwenzi perikolużi,” wissa Dr. Sant.
S&D kien ħareġ b’din ir-riżoluzzjoni li dwarha sar qbil li tkun mozzjoni magħquda bejn EPP, S&D, il-Ħodor, ALDE u ECR.

Facebook Comments

Post a comment