Malta should stand four square behind the call that European socialists are making for a social Europe who are putting forward a platform for the coming European Parliament elections that gives priority to equity and fairness in Europe, former Prime Minister and Maltese MEP Alfred Sant said during a social activity in Valletta. Dr Sant said that 2019 can be just as difficult a year for Europe as 2018 has been. The real fundamental problem has been that though in recent years Europe has experienced economic growth, inequalities and social unfairness have increased. They are undermining solidarity within nations and between nations.
“The year 2018 has been a sticky one for Europe and its leaders. In France, Germany, Italy, Sweden among others, situations of strife and fears about the future had created political crises. Though Malta was the smallest state of the Union, it had managed to maintain prosperity and serenity. In this New Year, we need to sustain our confidence in Malta’s future and what its people can do if they remain united and outward looking.”
The Maltese MEP said too many Maltese still do not understand how much decisions taken in Europe are affecting their future and that of their families. In the past five years, one major aim of the MEP’s office in Malta had been that of informing the Maltese public about this reality.
“No matter who was elected to the EP in May, it was essential to continue promoting this awareness.” remarked the Maltese MEP.
Dr Sant thanked those present for their support over the years and pledged that he would continue to work, in Europe and in Malta, to put up front the interests of all Maltese and Gozitans workers, self employed, pensioners, as well as all families with a low to medium income. Malta under a Labour administration was making huge progress and we needed to ensure all the time that everybody was benefitting fairly from the gains being made.

Maltese Version – MALTA GĦANDHA TINSISTI GĦAL EWROPA SOĊJALI

Malta għandha ssostni s-sejħa tas-Soċjalisti Ewropej favur aktar Ewropa soċjali biex l-ugwaljanza u l-ġustizzja fl-Ewropa jingħataw prijorita`, qal il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista tal-Parlament Ewropew Alfred Sant waqt attivita` soċjali fil-Belt Valletta. Dr Sant qal li għall-Ewropa l-2019 tista’ tkun diffikultuża daqs l-2018. Il-problema fundamentali hi li għalkemm fis-snin riċenti l-Ewropa esperjenzat tkabbir ekonomiku, l-inugwaljanzi u l-inġustizzji soċjali żdiedu. Dan qed ixekkel is-solidarjeta` fi ħdan in-nazzjonijiet u bejn in-nazzjonijiet.
“Is-sena 2018 kienet waħda delikata għal Ewropa u l-mexxejja tagħha. Fi Franza, il-Ġermanja, l-Italja, l-Isvezja fost oħrajn, sitwazzjonijiet ta’ kunflitt u inċertezza dwar il-futur ħolqu kriżijiet politiċi. Għalkemm Malta hija l-iżgħar stat fl-Unjoni, irnexxielha iżżomm sitwazzjoni ta’ prosperita` u serenita`. F’din is-sena l-ġdida rridu insostnu l-fiduċja tagħna fil-futur ta’ Malta u f’dak li jista’ jagħmel il-poplu tagħha jekk jibqa’ magħqud u jħares ’l quddiem.”
L-MEP Malti qal li wisq Maltin għadhom ma jifhmux kemm id-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-Ewropa qed jaffettwaw il-futur tagħhom u tal-familji tagħhom. Fl-aħħar ħames snin, għan ewlieni tal-uffiċċju ta’ Malta tal-MEP Alfred Sant kien dak li jinforma l-pubbliku Malti dwar din ir-realta`.
“Jitla’ min jitla’ fil-Parlament Ewropew f’Mejju, tibqa’ l-ħtieġa li dan l-għarfien jingħata.” sostna l-Ewroparlamentari Malti.
Dr Sant irringrazzja lil dawk preżenti għall-appoġġ tagħhom matul is-snin u wiegħed li se jibqa’ jaħdem, fl-Ewropa u f’Malta, biex jitpoġġew fuq quddiem l-interessi tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin, is-self-employed, il-penzjonanti, kif ukoll il-familji bi dħul baxx jew medju. Malta, taħt amministrazzjoni Laburista, qed tagħmel progress enormi u aħna rridu niżguraw il-ħin kollu li kulħadd igawdi b’mod ġust mit-tkabbir li qed isir.

Facebook Comments

Post a comment