It is not in Malta’s interests to give up revenue to help build up a new centralised institution for the eurozone that will surely diminish further Malta’s margins for decision making. Indeed the time is coming for Malta to know where it stands with regard to the creation of a central body for the eurozone with its own funds, such as a euro finance minister, and with deeper control from Brussels over the economic policy of member states. Former Prime Minister Alfred Sant, addressing the annual Conference of the Floriana PL Centre, said the best approach would be for the Parliament of Malta to discuss the matter and come to an agreement, preferably by consensus in a resolution, as to where our national interests lie, and the best way forward for Malta in the circumstances.
Dr. Sant said this week a vote was taken at the European Parliament on a proposal supported strongly by the group of Socialists and Democrats for the annual profits of the European Central Bank, some one billion euros this year, no longer to be distributed to the member states, including Malta. Instead they would be retained to form part of a proposed central fund by which to manage eurozone affairs centrally. Dr. Sant said he voted against this proposal, which is in line with other proposals to set up a minister of finance for the eurozone as a whole. “Something of the sort was proposed this week by Italy while Germany and France are preparing similar proposals. So is the European Parliament.”
The Head of the Maltese Labour Delegation at the EP repeated his claim that the Maltese people are not sufficiently aware of the direct impact on their lives of decisions being taken or not taken in Brussels by the EU. The most salient issue there at the moment is the migration crisis, but things are also moving for change in the management of the eurozone, of which Malta forms part. Here proposals are being made for greater integration of euro decision, that will eventually go to the top of the agenda.

English Version – IL-PARLAMENT MALTI GĦANDU JKUN UNANIMU DWAR IL-PROPOSTA TA’ ENTITA` ĊENTRALI TAŻ-ŻONA EWRO

Il-Parlament Malti għandu jiddefendi l-interessi nazzjonali b’mod unanimu dwar il-proposta tat-twaqqif ta’ entita` ċentrali taż-żona Ewro. Alfred Sant qal dan waqt il-laqgħa annwali taċ-Ċentru Laburista fil-Furjana. Dr. Sant qal li l-Parlament Malti għandu jiddiskuti dan il-fatt u jilħaq qbil f’riżoluzzjoni, preferibbilment b’vot unanimu. B’hekk tinstab l-aħjar deċiżjoni għal Malta fiċ-ċirkostanzi preżenti u fl-aħjar interess ta’ pajjiżna. Il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew qal li mhux fl-interess ta’ Malta li noħorġu flejjes biex ngħinu fit-twaqqif ta’ istituzzjoni ċentrali ġdida għaż-żona ewro li żgur tħallilna anqas spazju fejn nieħdu d-deċiżjonijiet għalina nfusna. Wasal iż-żmien li pajjiżna jkun jaf eżatt fejn qiegħed dwar il-proposta tal-ħolqien ta’ entita` ċentrali fiż-żona ewro bil-fondi tagħha, b’ministru tal-finanzi għaż-żona ewro kollha, u b’aktar kontroll minn Brussell fuq il-politika ekonomika tal-istati membri.
Dr Sant qal li din il-ġimgħa ttieħed vot fil-Parlament Ewropew fuq proposta appoġġjata bil-kbir mill-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi. Il-proposta hija dwar il-profitti annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew, li din is-sena laħqu il-biljun ewro, li ma jibqgħux jitqassmu lill-istati membri, inkluż lil Malta. Il-proposta hi li dawn jibdew jinżammu bħala parti minn fond ċentrali taż-żona ewro u mmexxi b’mod ċentralizzat. Dr Sant qal li vvota kontra din il-proposta, li timxi flimkien ma’ proposta oħra, dik li jkun hemm ministru tal-finanzi għaż-żona tal-ewro kollha.
“L-Italja pproponiet xi ħaġa simili din il-ġimgħa, filwaqt li l-Ġermanja u Franza qed jippreparaw proposti fuq din il-linja wkoll. Il-Parlament Ewropew miexi fl-istess direzzjoni.”
L-Ewroparlamentari Malti tenna li l-poplu Malti u Għawdxi mhux konxju biżżejjed tal-effett dirett tad-deċiżjonijiet li jittieħdu fi Brussell u fl-Unjoni Ewropea fuq il-ħajja tagħhom. L-iktar kwistjoni taħraq bħalissa hija l-kriżi tal-immigrazzjoni. Imma l-affarijiet qed jimxu lejn bidla fit-tmexxija taż-żona ewro, żona li tagħmel parti minnha Malta. Il-proposti għal din iż-żona qed ikunu lejn aktar għaqda fid-deċiżjonijiet dwar l-ewro, li eventwalment se jsibu post fil-quċċata tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea”. temm jgħid Alfred Sant.

Facebook Comments

Post a comment