Former Prime Minister and MEP Alfred Sant said people are not aware on European decisions affecting Malta. Dr. Sant, speaking during the official launch of a digital newsletter MALTA U L-UNJONI EWROPEA, said the EU is facing a number of crisis situations but new decisions are still being taken which will affect Malta. The problem is that most people are not aware of what is going on and only get to know about things when they have already been decided and are about to be implemented in Malta.

“We should expect changes and developments in the areas of taxation, immigration, management of the Eurozone, financial services, environment, among others. I firmly believe that one of the main tasks of MEPs is to promote a greater public awareness of significant issues arising not only at the level of the European Parliament, but also at that of the EU as a whole.”

Dr. Sant said the newsletter is meant to bring to the attention of the Maltese public arising European issues before they are decided. “It is a difficult task, because most people naturally focus on local political and economic events and give scant attention to the European perspective. Over the past year we have been testing how to make the newsletter more user friendly and effective. This launch is intended to mark the new communications model set for it. The newsletter will continue to be improved according to the experience and feedback we obtain in order to ensure that public opinion stays alert to current and emerging European issues that will be significant to the Maltese people.” remarked Dr. Sant.

Those wishing to receive this newsletter by email, issued every alternative Thursday, can fill in their details on this link:

Newsletter Sign-Up

Readers may click on this link to view the latest newsletter:

Malta u l-Unjoni Ewropea NL38

Maltese Version – M’AĦNIEX KONXJI BIŻŻEJJED MID-DEĊIŻJONIJIET EWROPEJ LI JAFFETTWAW LIL PAJJIŻNA

Il-poplu għadu mhux konxju biżżejjed mid-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell Ewropew u li jaffettwaw lil Malta. Waqt it-tnedija uffiċjali tan-newsletter diġitali MALTA U L-UNJONI EWROPEA, Dr Alfred Sant qal li l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja numru ta’ kriżijiet li dwarhom se jittieħdu deċiżjonijiet li se jaffettwaw lil pajjiżna. Il-problema hi li ħafna nies għadhom mhux konxji ta’ dak li jkun qed jiġri Brussell u jsiru jafu dwar ċertu deċiżjonijiet meta jkunu diġa` ttieħdu u waslu fil-fażi tal-implimentazzjoni f’pajjiżna.

“Qed nistennew tibdiliet u żviluppi ġodda fl-oqsma tat-tassazzjoni, l-immigrazzjoni, it-tmexxija taż-żona ewro, is-servizzi finanzjarji u l-ambjent fost oħrajn. Nemmen li għan ewlieni ta’ Membru Parlamentari Ewropew huwa li jżid l-għarfien dwar kwistjonijiet li jinqalgħu mhux biss fuq livell ta’ Parlament Ewropew iżda anki fuq livell tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea”.

Dr Sant qal li n-newsletter għandha l-għan li tgħarraf lill-pubbliku Malti u Għawdxi dwar kwistjonijiet qabel ma tkun ittieħdet deċiżjoni dwarhom. “Hija biċċa xogħol diffiċli, għaliex ħafna nies b’mod naturali jiffukaw fuq il-politika lokali u l-attivitajiet ekonomiċi. Qajla jagħtu l-attenzjoni lejn il-perspettiva Ewropea. Għal din l-aħħar sena konna qed naraw kif nagħmlu newsletter effettiva u sempliċi. Din it-tnedija qed issir biex timmarka l-mudell ġdid ta’ komunikazzjoni li ħejjejna għaliha. In-newsletter se tkompli titjieb permezz tal-esperjenza u r-reazzjonijiet li nirċievu mingħand in-nies. Dan sabiex l-opinjoni pubblika tibqa’ konxja tal-kwistjonijiet li huma kurrenti u ta’ dawk li qed iqumu fuq livell Ewropew u li jaffettwaw lill-poplu Malti u Għawdxi.” saħaq Dr Sant.

Il-qarrejja jistgħu jagħfsu fuq din il-link biex isegwu l-aħħar ħarġa tan-newsletter:

Malta u l-Unjoni Ewropea NL38

Dawk li jixtiequ jibdew jirċievu n-newsletter bl-email jistgħu jiktbu d-dettalji tagħhom fuq din il-link:

Newsletter Sign-Up

In-newsletter toħroġ kull ħmistax nhar ta’ Ħamis.

Facebook Comments

Post a comment