A Conference on Gozo’s development within Europe will cover various subjects related to Gozo’s current social and economic circumstances and will address concerns of the various sectors of the Gozitan community. The Conference will discuss the effects of EU’s policies and rules on Gozo’s double insularity, the significant problems that arise for islands like Gozo dependent for their development on another island, depopulation and brain-drain issues, the fragility of the environment, unimodal connectivity with Malta and absence of connectivity with the rest of Europe, improved access to ports and the need for the European Commission to carry out an in-depth analysis of the disparities in the social and economic development levels between Gozo, Malta and the EU. The Conference will address the proposal of appropriate measures for the gradual but time framed elimination of these disparities.
The Seminar, entitled ‘Gozo’s development within Europe’ is being organized by the Gozo Office of MEP Alfred Sant. The Seminar will be addressed by Maria Dimech, President of the Gozo University Group, Mr Joe Grech Chairman of the Gozo Business Chamber and Mr Joe Cordina, Head of the Maltese Delegation on the Committee of regions of the EU. The Head of the PL Delegation at the European Parliament Alfred Sant, whose office is organising the Conference with the collaboration of S&D, will address the Conference.

The Conference is being held at the Grand Hotel, Mġarr Gozo on Friday 28 October at 18.30hrs. The public is being invited to participate in the conference. No pre-booking is needed. However, those who need further information can contact Dr. Sant’s Office on email address info@alfredsant.eu or phone number 21490705.
A reception will follow the Conference.

Maltese Version – L-IŻVILUPP GĦAL GĦAWDEX FL-EWROPA

Konferenza dwar l-iżvilupp ta’ Għawdex fl-Ewropa se tittratta suġġetti varji relatati maċ-ċirkostanzi soċjali u ekonomiċi attwali Għawdxin u se tindirizza t-tħassib ta’ setturi differenti tal-komunita` Għawdxija. Il-Konferenza se tiddiskuti l-effetti tar-regoli u tal-politika tal-UE fuq l-insularita` doppja, il-problemi li jinqalgħu għal gżejjer bħal Għawdex li tiddependi fuq gżira oħra għall-iżvilupp tagħha, it-tnaqqis tal-popolazzjoni, il-fraġilita` tal-ambjent, il-konnettivita` waħdanija ma’ Malta u n-nuqqas ta’ konnettivita` mal-kumplament tal-Ewropa, it-titjib fl-aċċess tal-portijiet u l-ħtieġa li l-Kummissjoni Ewropea twettaq analiżi fil-fond tad-differenzi li qed jinħolqu fl-iżviluppi soċjali u ekonomiċi bejn Għawdex, Malta u l-UE. Il-Konferenza se tħares lejn proposti li jwasslu għal miżuri adatti biex tul żmien stipulat, jitneħħew id-disparitajiet.
Is-Seminar, bl-isem ‘L-Iżvilupp Għal Għawdex Fl-Ewropa’ qed ikun organizzat mill-fergħa Għawdxija tal-Uffiċċju tal-Ewroparlamentari Alfred Sant bil-kollaborazzjoni tal-S&D. Is-Seminar se jkun indirizzat minn Maria Dimech, President tal-Grupp Universitarju ta’ Għawdex, is-Sur Joe Grech, Chairman tal-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija u s-sur Joe Cordina, Kap tad-Delegazzjoni Maltija tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-UE. Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant se jindirizza l-Konferenza.
Il-Konferenza se ssir fil-Grand Hotel, Mġarr Għawdex nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru fis-6.30pm. Il-pubbliku mistieden jipparteċipa fil-konferenza. M’hemmx bżonn ta’ booking minn qabel. Dawk li jixtiequ aktar informazzjoni jistgħu jikkuntattjaw l-Uffiċċju ta’ Dr Sant fuq l-indirizz elettroniku info@alfredsant.eu jew in-numru tat-telefow 21490705.
Ikun hemm riċeviment wara l-Konferenza.

Facebook Comments

Post a comment