Former Prime Minister Alfred Sant said that the two biggest challenges that the eurozone must face up to if it is to survive are Greece and economic stagnation. He said that effective solutions to both these challenges are still pending. If they boil over, said Alfred Sant, both or one of them could paralyse the proper functioning of the eurozone project.
The Maltese Head of the Delegation of the S&D at the European Parliament was answering questions by Prof. Joseph Falzon on ‘The Euro Crisis and the Future of the Euro Zone’ during a seminar organised by the Department of Banking and Finance of the University of Malta in Valletta. Dr. Sant said that over the past five years, the eurozone has built up strong protective structures to guard it against the financial threat of collapse if one or two members just go bankrupt and have to leave the eurozone. However, a longstanding crisis with Greece would erode the stability of the zone and would politically increase the likelihood of similar situations developing in other countries, mainly in the south of Europe where the social impact of bailout programmes has been very hard.
The other challenge is that the eurozone seems unable to compete successfully in a globalised world. It has been mired in economic stagnation and unemployment. There seems to be no real strategy for getting things moving again. The political right claims fiscal consolidation will do the trick, but it has not. The left claims governments should spend and invest more but there is not enough political support for this. So too frequently, the result has been that remedies are carried out in too little, too late mode which leave things almost like they were.
Answering a direct question whether the eurozone can survive, Dr. Sant replied : ‘The answer remains like it always has been: ‘Too much political capital has been expended, on left and right, in too many countries for the leaders of eurozone countries not to go on keeping it going as best as they can.’

Maltese Version

L-IKBAR SFIDI TAŻ-ŻONA EWRO: IL-GREĊJA U L-ISTAĠNAR EKONOMIKU

L-akbar żewġ sfidi għall-eżistenza taż-żona ewro huma l-Greċja u l-Istaġnar Ekonomiku. Dan qalu Dr. Alfred Sant, il-Kap tad-Delegazzjoni Maltija tas-Soċjal Demokratiċi fil-Parlament Ewropew meta kien qed jitkellem dwar il-futur taż-żona Ewro. Dr. Sant qal li soluzzjonijiet effettivi għal dawn l-isfidi għadhom ma ittiħdux u jekk ma jkunux indirizzati dawn l-isfidi, anki waħda biss minnhom, jistgħu jipparalizzaw iż-żona ewro.
Dr. Sant kien qed iwieġeb mistoqsijiet ta’ Prof. Joseph Falzon dwar ‘Il-Kriżi tal-Ewro u l-Futur taż-Żona Ewro’ waqt seminar organizzat mid-Dipartiment tal-Finanzi fl-Universita` ta’ Malta fil-Belt Valletta. Alfred Sant qal li f’dawn l-aħħar ħames snin, iż-żona ewro bniet strutturi protettivi biex iħarsuha kontra t-theddid finanzjarju jekk xi stat membru jfalli u jkollu joħroġ miż-żona ewro. Imma, jekk il-kriżi tal-Greċja titwal, l-istabilita` taż-żona ewro tibda titnaqqar u dan politikament jaf iżid iċ-ċans li sitwazzjonijiet simili jfaqqsu fi stati membri oħra. Dan jista’ jseħħ l-aktar fin-Nofsinhar tal-Ewropa fejn qed jinħass impatt soċjali qawwi minħabba l-programmi tal-bailout.
Alfred Sant qal li ż-żona ewro mhix tikkompeti b’suċċess f’dinja globalizzata. Ilha ankrata ħafna fi staġnar ekonomiku u qgħad. Qisu ma hemmx strateġija biex l-ekonomija tibda tiċċaqlaq mill-ġdid. Il-partiti politiċi tal-Lemin jemmnu fil-konsolidament fiskali li fir-realta` ma ħadimx. Il-partiti politiċi tax-Xellug jemmnu li l-gvernijiet għandhom iżidu n-nefqa u l-investiment, imma għal dan ma hemmx biżżejjed appoġġ politiku. Sant qal li s-soluzzjonijiet li ttieħdu sa issa kienu ftit wisq u tard wisq. Allura kollox baqa’ kważi l-istess.
Meta wieġeb għal mistoqsija diretta dwar x’se jiġri mill-Ewro, Alfred Sant qal: ‘It-tweġiba hija dejjem l-istess: Sar wisq investiment politiku kbir u ġew aċċettati wisq obbligi politiċi mil-lemin u mix-xellug f’wisq pajjiżi biex il-mexxejja taż-żona ewro ma jżommux iż-żona għaddejja, bl-aħjar mod li jistgħu.’

Facebook Comments

Post a comment