Gozitan concerns on investments, job creation, connectivity between Gozo, Malta and the European continent, among other topics, will be discussed between Maltese MEP Alfred Sant and Frank Psaila, an expert on the development of Gozo during a Conference with the theme ‘What Gozitans expect from Europe’. The various sectors of Gozitan society are being invited to participate in the Conference and express their views on matters of interest at the Calypso Hotel, Marsalforn Gozo on Friday 27 October at 6.30pm. 

The Conference is being organised by the Gozo Branch of the Head of the PL Delegation at the European Parliament Alfred Sant in collaboration with the Group of Socialists and Democrats (S&D).  The Conference will be chaired by Antoinette Falzon.

No pre-booking is needed. However, those who need further information can contact Dr. Sant’s Office on email address info@alfredsant.eu or phone number 21490705.

A reception will follow the Conference.


Maltese version: X’JISTENNEW L-GĦAWDXIN MILL-EWROPA?

L-investiment f’Għawdex, il-ħolqien tax-xogħol, il-konnettivita` bejn Għawdex, Malta u l-kontinent Ewropew, fost suġġetti oħra, se jkunu diskussi bejn Alfred Sant u Frank Psaila, espert fuq l-iżvilupp ta’ Għawdex. Setturi differenti tas-soċjeta` ċivili Għawdxija ġew mistiedna jipparteċipaw fil-Konferenza biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fuq kwistjonijiet li jqanqlu interess. Dan se jsir waqt Konferenza bit-tema ‘Dak li jistennew l-Għawdxin mill-Ewropa’ li se ssir fil-Lukanda Calypso, Marsalforn Għawdex nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru fis-6.30pm. 

Il-Konferenza qed tkun organizzata mill-fergħa Għawdxija tal-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant b’kollaborazzjoni mal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi (S&D). Il-Konferenza se titmexxa minn Antoinette Falzon.

M’hemmx bżonn ta’ booking minn qabel. Dawk li jixtiequ aktar informazzjoni jistgħu jikkuntattjaw l-Uffiċċju ta’ Dr Sant fuq l-indirizz elettroniku info@alfredsant.eu jew in-numru tat-telefown 21490705.

Ikun hemm riċeviment wara l-Konferenza.

Facebook Comments

Post a comment