Matul dibattitu plenarju tal-Parlament Ewropew rigward il-ftehim milħuq mill-Istati Membri dwar il-baġit tal-UE għas-seba’ snin li ġejjin, Alfred Sant innota li l-programm ta’ investiment ta’ rkupru se jippermetti lill-istati membri jegħlbu r-riċessjoni tal-koronavirus waqt li proċedura dwar is-saltna tad-dritt ser tkun qed tipprevjeni l-allokazzjoni ta’ fondi tal-UE għal skopijiet li jikkontradixxu l-valuri fundamentali tal-UE.

In-negozjati baġitarji annwali din is-sena ġew ittardjati u kienu kumplessi minħabba nuqqas ta’ ftehim dwar il-qafas finanzjarju multiannwali għall-2021-2027, kif ukoll b’rabta mal-kuntest tal-kriżi tal-koronavirus. Id-dibattitu tal-PE segwa laqgħa tal-Kunsill Ewropew fejn intlaħaq ftehim finali wara li ġie espress tħassib dwar il-kwistjoni tal-kundizzjonalità għall-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-rigward tas-saltna tad-dritt.

Alfred Sant ilmenta mill-fatt li l-istrutturi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE mhumiex qed iwasslu reazzjonijiet f’waqthom għal sitwazzjonijiet ta’ kriżi. Rigward il-programm ta’ rkupru, miri inizjalment stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew bħala riżorsi meħtieġa biex jitwettaq il-programm tal-UE s’issa ma ntlaħqux.

Hu qal lis-sessjoni plenarja li l-Kunsill Ewropew u l-Parlament Ewropew jiddevjaw totalment f’li jfittxu soluzzjonijiet għall-isfidi tal-Unjoni, bħal dwar ir-riżorsi proprji.

“Il-Parlament Ewropew qed jagħti spinta lill-perċezzjoni li jrid iktar tassazzjoni fuq iċ-ċittadini – dan itejjeb il-pożizzjoni politika tiegħu? Kien hemm ftit progress reali fit-tfassil ta ‘proċessi ta’ evalwazzjoni tal-istat tad-dritt li jimminimizzaw il-politiċizzazzjoni ”, qal Alfred Sant.


Alfred Sant welcomes conclusion of EU budget and recovery plan

Labour MEP Alfred Sant has welcomed the agreement on the EU budget and the Covid-19 recovery package and said that although the conclusion of the multiannual financial framework negotiations was a positive development, a number of underlying realities must also be highlighted.

During a European Parliament plenary debate regarding the deal reached by Member States on the EU budget for the next seven years, Alfred Sant noted that the recovery investment programme will enable member states to counter the coronavirus recession while a rule of law procedure prevents the allocation of EU funds to purposes that contradict the EU’s fundamental values.

The annual budgetary negotiations this year were delayed and complex due to the lack of agreement on the multiannual financial framework for 2021-2027, as well as the context of the coronavirus crisis. The EP debate followed a European Council meeting where a final deal was reached after concerns were expressed on the issue of conditionality for the protection of the EU budget in relation to the rule of law.

Alfred Sant lamented the fact that EU decision-making structures are not delivering timely responses to crisis situations. Masked by the recovery programme, targets initially set by the European Commission and the European Parliament as resources required to carry out the EU’s programme have by far not been reached.

He told the plenary session that the European Council and the European Parliament diverge totally in how to seek solutions to Union challenges, such as on own resources.

“The European Parliament is fuelling the perception that it wants more taxation  on citizens – does this improve its political standing? There has been little real progress in designing rule of law evaluative processes that  minimise politicisation”, Alfred Sant said.

Alfred Sant jilqa’ b’sodisfazzjon il-konklużjoni tal-baġit tal-UE u l-pjan ta’ rkupru

Matul dibattitu plenarju tal-Parlament Ewropew rigward il-ftehim milħuq mill-Istati Membri dwar il-baġit tal-UE għas-seba’ snin li ġejjin, Alfred Sant innota ...
Read More

Kumpaniji żgħar u medji jeħtieġu appoġġ biex jikkonformaw mal-liġijiet kummerċjali kumplessi

Is-swieq globali huma sors ta’ negozju għall-kumpaniji żgħar u medji iżda, skond Alfred Sant, l-interess tagħhom fil-kummerċ internazzjonali ma jiġix ...
Read More

Alfred Sant joġġezzjona għal aġenda ċentrista għall-elezzjonijiet futuri tal-PE

Ir-riżoluzzjoni diskussa fil-plenarja tal-Parlament Ewropew għandha l-għan li teżamina l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-elezzjonijiet Ewropej tas-sena l-oħra kif ukoll tivvaluta l-qafas istituzzjonali ...
Read More

Attakki fuq ġurnalisti jikkostitwixxu theddida għad-demokrazija

Dawn l-abbiltajiet huma vitali għal dibattitu demokratiku b’saħħtu u huma kruċjali speċjalment fil-kuntest tal-hekk imsejħa infodemiċi u aħbarijiet foloz, li ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment