Il-proposti ta’ Alfred Sant bħala rapporteur tal-Grupp S&D rċevew appoġġ wiesa’ minn diversi gruppi politiċi. Dawn kienu jitrattaw il-proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda regolament dwar il-prospectus tal-Irkupru tal-UE li tinkludi aġġustamenti mmirati għall-intermedjarji finanzjarji biex jgħinu fl-irkupru mill-pandemija COVID-19.

Dan hu parti minn pakkett usa’ li jipproponi bidliet immirati għar-regoli tas-suq kapitali, li jinkoraġġixxu investimenti akbar fl-ekonomija, jippermettu l-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-kumpaniji u li jżidu l-kapaċità tal-banek biex jiffinanzjaw l-irkupru.

Alfred Sant introduċa referenza addizzjonali għall-impatt tal-Covid-19. Dan jiżgura li l-investituri jkunu nfurmati b’mod espliċitu dwar kwalunkwe fattur li jista’ jaffettwa l-livell ta’ riskju tal-investiment.

L-ispiża għat-tfassil ta’ prospectus hija pjuttost skoraġġanti għall-issuers li jfittxu li jottjenu fondi ġodda. Peress li t-tensjoni finanzjarja qed tikber fil-kuntest tal-pandemija, kien kruċjali li jiġi żgurat għall-emittenti diġà elenkati li l-prospett ma jkunx ostaklu.

Il-kumitat approva l-proposti avvanzati minn Alfred Sant. Ir-rapport tal-Prospett ta ’Rkupru tal-UE ġie adottat b’45 vot favur, 5 kontra u 7 astensjonijiet. Se tiġi vvutata fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew f’Diċembru.


EP Economic Committee adopts report negotiated by Alfred Sant

Alfred Sant’s proposals as S&D rapporteur received broad support from several political groups. They were made in relation to the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council to amend the rules on the EU Recovery prospectus including targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic.

The broader package proposes targeted changes to capital market rules, which will encourage greater investments in the economy, allow for the rapid re-capitalisation of companies and increase banks’ capacity to finance the recovery.

Alfred Sant introduced an additional reference to the impact of the Covid-19. This would ensure that investors are explicitly informed of any related or aggravating factor that could affect the level of risk of the investment.

The cost of drawing up a prospectus is quite discouraging for issuers seeking to raise new funds. As financial distress is growing in the context of the pandemic, it was crucial to ensure for issuers already listed that the prospectus would not be a barrier.

The committee approved all proposals advanced by Alfred Sant. The EU Recovery Prospectus report was adopted with 45 votes in favour, 5 against and 7 abstentions. It will be voted upon in the plenary session of the European Parliament in December.

Alfred Sant jappella għal infiq fattibbli u ambizzjuż dwar il-klima

Filwaqt li laqa’ l-Pjan ta' Investiment dwar l-Ewropa Sostenibbli bħala ċentrali għas-suċċess tat-tranżizzjoni ħadra, Alfred Sant qal lis-sessjoni plenarja tal-Parlament ...
Read More

Appoġġ baġitarju tal-UE lis-setturi kulturali u kreattivi affettwati mill-Covid-19

Ir-rapport adottat mill-plenarja tal-Parlament Ewropew jinkludi emendi oħra minn Alfred Sant bħall-enfasi fuq il-konverġenza soċjoekonomika fil-baġit tal-UE, u l-konsiderazzjoni speċjali ...
Read More

L-edukazzjoni onlajn ikkonfermat qasma diġitali fost l-istudenti

Filwaqt li ndirizza l-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-pandemija Covid-19, Alfred Sant qal lis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew li l-pandemija kkawżat tfixkil ...
Read More

Il-Kumitat Ekonomiku tal-PE jadotta rapport negozjat minn Alfred Sant

Il-proposti ta’ Alfred Sant bħala rapporteur tal-Grupp S&D rċevew appoġġ wiesa’ minn diversi gruppi politiċi. Dawn kienu jitrattaw il-proposta tal-Parlament ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment