Franza żdiedet mal-lista ta’ stati membri li telqu għal rashom u li se jdaħħlu taxxa għal kumpaniji diġitali. Dan wara li l-Ministru Franċiż Bruno Le Maire ħabbar li fi Franza l-liġi dieħla fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019.

Franza qalet li l-pjanijiet tagħha jmorru lil hinn minn dak propost fid-dibattiti tal-UE.

Filwaqt li l-liġijiet dwar it-tassazzjoni fuq livell Ewropew iridu qbil unanimu fil-Kunsill, diskussjonijiet bejn il-ministri tal-finanzi ma wasslu għal ebda ftehim.

Franza għandha sfida kbira minn dawk imsejħa ‘tal-ġakketta safra’ li qed joħolqu kaos fil-pajjiż. Fil-bidu dawn l-irvellijiet bdew minħabba żieda fil-prezz tal-petrol u diesel.

Id-deċiżjoni ta’ Le Maire qed tittieħed f’xenarju fejn l-iskuntentezza taċ-ċittadini Franċiżi għat-taxxi tal-fuel jeħtieġ li tittaffa u l-ġbir tat-taxxi jsir minn fuq min jista’ jħallas l-aktar.

“Il-flus qegħdin għand il-kumpaniji l-kbar, li jagħmlu profitti konsiderevoli bis-saħħa tal-konsumaturi Franċiżi.” qal Le Maire.

It-taxxa l-ġdida tista’  trendi €500 miljun fis-sena.

SE NIBQA’ NĦARES L-INTERESS TA’ MALTA FL-EWROPA

Alfred Sant wiegħed li se jibqa’ impenjat fil-ħarsien tal-interess tal-Maltin u l-Għawdxin fil-qasam tar-relazzjonijiet mal-Ewropa sal-aħħar tal-mandat parlamentari preżenti u ...
Read More

IŻ-ŻONA EWRO SE JKOLLHA L-BAĠIT TAGĦHA 

Il-membri taż-żona ewro qablu dwar baġit wieħed komuni, bid-daqs tiegħu jiġi determinat wara l-elezzjonijiet Ewropej ta’ Mejju 2019. Pjanijiet għal ...
Read More

FRANZA SE DDAHHAL €500 MILJUN FIS-SENA

Franza żdiedet mal-lista ta’ stati membri li telqu għal rashom u li se jdaħħlu taxxa għal kumpaniji diġitali. Dan wara ...
Read More

JAQBLU LI JIFTEHMU DWAR IL-BAĠIT EWROPEW

It-28 stat membru tal-UE qablu dwar l-impenn tagħhom li jilħqu ftehim dwar il-Budget Ewropew (2021-2027) sal-Ħarifa tal-2019. Il-Kunsill tal-UE qed ...
Read More

IR-RUMANIJA ORDNATA TIRKUPRA €350 MILJUN F’GĦAJNUNA TAL-ISTAT ILLEGALI

Il-Kummissjoni Ewropea ordnat lir-Rumanija tiġbor lura €335 miljun f’għajnuna tal-istat li mhux kompatibbli mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-miljuni ntefqu għall-kumpanija ...
Read More

€122 MILJUN GĦAR-REFUĠJATI SIRJANI

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret proġetti ġodda għar-refuġjati Sirjani li qed jiġu milqugħa minn komunitajiet fil-Ġordan, Iraq u Turkija u li jammontaw ...
Read More

L-UE IĠĠEDDED IS-SANZJONIJIET KONTRA R-RUSSJA

L-Unjoni Ewropea ġeddet is-sanzjonijiet ekonomiċi kontra r-Russja minħabba r-rwol tagħha fil-kunflitt tal-Lvant tal-Ukraina. Il-flotta navali Russa f’Novembru attakkat u kkonfiskat ...
Read More

IL-POLONJA ORDNATA TBIDDEL IL-LIĠI DWAR IL-ĠUDIKATURA

Il-Qorti ewlenija tal-Unjoni Ewropea iddeċidiet li l-Polonja għandha tissospendi l-liġi li niżżlet l-eta` tal-irtirar għal ġudikanti u li allura tisforzahom ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment