Huwa żied jgħid li l-ipproġettar ta’ nies li huma favur l-abort bħala bla qalb jew amorali ma’ jagħmel l-ebda sens u huwa atteġġjament ipokrita.

F’intervent fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant qal li d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa kollha għall-integrità tal-ġisem u t-teħid ta’ deċiżjonijiet awtonomi għandhom ikunu rikonoxxuti universalment.

“Minn punt ta’ tluq bħal dan, id-dilemmi kumplessi li jqajmu kwistjonijiet dwar l-abort għandhom jiġu solvuti mill-komunitajiet wara dibattitu miftuħ u tolleranti”.

“Id-dibattitu għandu jirrispetta n-normi kulturali u ta’ mġieba prevalenti iżda ma jħallihomx jegħlbu d-drittijiet inaljenabbli. Għandu jitwettaq fuq bażi nazzjonali. L-UE għandu jkollha ftit li xejn x’tgħid f’tali kwistjonijiet u huwa għalhekk li astjenejt fuq il-vot finali “.

“Malta implimentat l-iktar bidliet radikali favur id-drittijiet LGTBQ mingħajr ebda pressjoni mill-UE. Mela jkun hekk ukoll bl-abort ”, qal Alfred Sant lill-Parlament Ewropew.

Alfred Sant laqa’ wkoll l-emfasi fuq il-provvediment ta’ firxa komprensiva ta’ servizzi tas-saħħa, inkluża s-saħħa fiżika u mentali kif ukoll is-sejħa għall-Istati Membri biex jagħmlu disponibbli prodotti tas-saħħa mingħajr tossini għan-nisa.


An open debate on abortion is needed 

Alfred Sant has expressed his support for the principles upheld in the Matić report on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health, and stated that an open debate on abortion is needed. 

He added that projecting people who are in favour of abortion as heartless or amoral makes no sense and is hypocritical.

In an intervention to the European Parliament plenary session, Alfred Sant said that the inalienable rights of all women to bodily integrity and autonomous decision-making should be universally recognised.

“From such a point of departure, the complex dilemmas that abortion issues raise should be resolved by communities following an open and tolerant debate. 

The debate should respect prevalent cultural and behavioural norms but not let them override inalienable rights. It should be carried out on a national basis. The EU should have little to no say in such matters which is why I abstained on the final vote”.

“Malta implemented the most radical changes in favour of LGTBQ rights without any EU pressures. So let it be with abortion”, Alfred Sant told the European Parliament. 

Sant also welcomed the stress on the provision of a comprehensive range of health services, including physical and mental health as well as the call for Member States to make available toxin-free health products for women.

Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni tista’ tinkiseb biss permezz ta’ trasparenza u mekkaniżmi effettivi kontra l-frodi – Alfred Sant

Meta kien qed jindirizza s-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant esprima appoġġ sħiħ għall-prinċipji li jinsabu f’rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi ...
Read More

Dawk li jfasslu l-politika għandhom jiggarantixxu li ħadd ma jibqa’ l-art

Alfred Sant ivvota favur il-ftehim finali milħuq bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni, u l-Parlament Ewropew dwar il-Faċilità ta’ Self għas-Settur Pubbliku u ...
Read More

Hemm bżonn dibattitu miftuħ dwar l-abort – Alfred Sant

Huwa żied jgħid li l-ipproġettar ta’ nies li huma favur l-abort bħala bla qalb jew amorali ma’ jagħmel l-ebda sens ...
Read More

Alfred Sant jesprimi tħassib dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment

Matul l-intervent tiegħu f’Dibattitu Konġunt dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant qal li l-Bank Ewropew tal-Investiment ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment