Iċ-Ċina u r-Russja mħassbin dwar l-investigazzjonijiet tal-UE dwar l-azzar importat. Ir-Russja qalet li l-UE qed timponi dazju eċċessiv fuq l-azzar. Iċ-Ċina qalet li ma hemmx biżżejjed evidenza biex l-UE twettaq investigazzjoni u li l-UE għandha terġa’ tikkonsidra r-riżultati tagħha.

L-UE qalet li ma taqbilx ma’ dawn iż-żewġ pajjiżi u li hija kunfidenti li l-investigazzjonijiet tagħha qed isiru skont ir-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

Fi Frar ta’ din is-sena l-UE fetħet investigazzjoni dwar l-azzar miċ-Ċina u imponiet dazji temporanji biex tgħolli l-prezz kemm fuq azzar Ċiniż u anki fuq dak Russu.

F’Awwissu l-UE kkonfermat li applikat biex twettaq dazji permanenti fuq esportazzjonijiet Russi u Ċiniżi tal-azzar.

L-Industrija tal-azzar Ewropea għaddejja minn żmien diffiċli u ma tistax tikkompeti mal-prezzijiet baxxi taċ-Ċina u r-Russja li jaħdmu taħt kondizzjonijiet u regoli differenti minn dawk Ewropej. Skont ftehim li għamlet fis-snin ta’ qabel, l-UE kellha tneħħi d-dazju mill-prodotti tal-azzar minn dawn il-pajjiżi. Jekk tneħħi d-dazji l-industrija tal-azzar Ewropea tkun f’periklu li tikkollassa.

MIKROBU LI QED IKOMPLI JINFIREX

L-Unjoni Ewropea tinsab anzjuża biex il-President il-ġdid Amerikan iserrħilha rasha dwar ir-rimarki li għamel fil-kampanja elettorali. F’ittra konġunta Donald Tusk, ...
Read More

BREXIT M’GĦANDUX IWASSAL GĦAL STAT FEDERALI

It-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea m’għandux jintuża bħala opportunita` biex l-Unjoni Ewropea tersaq lejn stat federali. Minkejja l-iskuntentizza dejjem tinfirex ...
Read More

BARROSO MA KISIRX REGOLI TAL-ETIKA

Barroso ma kisirx l-integrita` u r-regoli tal-kodiċi tal-etika meta aċċetta impjieg kontroversjali mal-Bank ta’ Investiment Goldman Sachs. Hekk iddeċieda il-Kumitat ...
Read More

IL-FTEHIM MAL-KANADA MISTENNI JIDĦOL FIS-SEĦĦ

Il-ftehim tal-Unjoni Ewropea mal-Kanada, magħruf bħala CETA, mistenni jidħol fis-seħħ b’mod proviżorju wara li jkun approvat mill-Parlament Ewropew, probabbli f’Diċembru ...
Read More

IĊ-ĊINA U R-RUSSJA MĦASSBIN DWAR L-AZZAR 

Iċ-Ċina u r-Russja mħassbin dwar l-investigazzjonijiet tal-UE dwar l-azzar importat. Ir-Russja qalet li l-UE qed timponi dazju eċċessiv fuq l-azzar ...
Read More

119 MILJUN RUĦ F’RISKJU TA’ FAQAR FL-EWROPA

In-numru ta’ nies li qegħdin f’riskju ta’ faqar fl-UE naqas u reġa’ niżel għal-livelli ta’ qabel il-kriżi finanzjarja tal-2008. Mill-2009 ...
Read More

L-ITALJA TAĦT IL-PIŻ TAL-IMMIGRANTI U T-TERREMOTI

L-Italja fl-2017 se tonfoq bejn €6.6 u €7 biljun ewro minħabba t-terremoti u l-kriżi tal-immigrazzjoni. Dan qalu l-Ministru tal-Finanzi Taljan ...
Read More

IL-MEDITERRAN PRIJORITA` GĦALL-PRESIDENZA MALTIJA

Il-Presidenza Maltija fil-Kunsill tal-Ewropa se tiffoka fuq il-kwistjonijiet marbuta mal-Mediterran qal il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti George Vella. Malta se tipprova ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment