L-Unjoni Ewropea qed tagħti l-għajnuna lil 150 pajjiż li mhumiex membri tagħha biex ikollhom ħajja aħjar. L-2015 qed tissejjaħ is-sena Ewropea għall-Iżvilupp.
L-għan hu li l-popli Ewropej isiru aktar konxji tal-ħidma tal-Unjoni biex ittejjeb il-ħajja ta’ miljuni ta’ nies li mhumiex imsieħba fl-UE, li għandhom bżonn l-għajnuna biex jiżviluppaw. L-idea hi li l-Ewropej ikollhom aktar sens ta’ solidarjeta` u responsabbilta`.

Facebook Comments

Post a comment