Għal dan aħna mhux ippreparati u mhux biss fl-Ewropa. L-epidemija tal-coronavirus hija tal-biża’ mhux sempliċement minħabba li hija marda “ġdida”, iżda wkoll għaliex ivvjaġġat malajr.

Alfred Sant iddikjara li, fuq il-front mediku, il-problemi l-ġodda u forsi mhux previsti li Issa rridu nħabbtu  wiċċna magħhom huma evidenti. Ir-riċerka medika tista’ titfassal biex tlaħħaq mal-pass mgħaggel tal-coronavirus?

Hemm fronti oħra fejn jistgħu jseħħu żviluppi simili. Hemm xi konsegwenzi oħra mhux previsti tal-globalizzazzjoni, minbarra l-epidemiji, li jistgħu jolqtu liċ-ċittadini tagħna direttament u malajr? Dawn il-mistoqsijiet jistgħu jidhru li huma akkademiċi f’dan il-mument iżda t-tweġibiet għalihom se jolqtu drastikament il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna.

Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew li lil hinn mill-espressjonijiet ta’ solidarjetà ma’ xulxin dwar l-epidemija tal-coronavirus, għandna nkunu ċari dwar l-implikazzjonijiet għaċ-ċittadini ordinarji, inklużi dawk li mhumiex affettwati mill-coronavirus, ta ‘ dak li ilu jiġri.

 


 

Alfred Sant says Europe is unprepared for the swift transmission of new diseases

For this we are unprepared… and not just in Europe. In a statement to the plenary of the European Parliament Alfred Sant noted that the corona virus epidemic is scary not simply because it is a “new” disease, but because it also travelled so fast.

On the medical front, the new and perhaps unforeseen problems that now confront us are apparent. Can medical research be geared up to match the pace of corona’s travels?

There are other fronts where similar developments could occur. Are there any other unforeseen consequences of globalisation, apart from epidemics, that might hit our citizens directly and fast?

These questions might seem to be academic at this point in time. Answers to them though will impinge drastically on the quality of life of our citizens.

Alfred Sant told the European Parliament that, beyond expressions of solidarity with each other on the coronavirus epidemic, it was important to be clear about the implications for ordinary citizens, including those not affected by the corona disease, of what has been happening.

Il-Parlament Ewropew għandu jadatta għal realtajiet ġodda tal-koronavirus billi juża l-Internet

F'ittra lill-Iratxe Garcia Perez, President tal-Grupp tas-Socjalisti u Demokratiċi, b'rabta mal-preparamenti għas-sessjonijiet plenarji ta’ Marzu u April, l-eks Prim Ministru ...
Read More

L-Ewropa mhix preparata għat-trażmissjoni mgħaggla ta’ mard ġdid – Alfred Sant

Għal dan aħna mhux ippreparati u mhux biss fl-Ewropa. L-epidemija tal-coronavirus hija tal-biża’ mhux sempliċement minħabba li hija marda "ġdida", ...
Read More

Alfred Sant jappella għal strateġija Ewropea biex tiġġieled l-obeżità

Fl-intervent tal-ftuħ ta’ webinar fil-Parlament Ewropew organizzat mill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Istudju tal-Obeżità biex tfakkar il-Jum Ewropew tal-Obeżità fl-4 ta’ Marzu, Alfred ...
Read More

Alfred Sant jappoġġja ftehim kummerċjali ġdid UE-Vjetnam

Fi spjegazzjoni tal-vot lill-Parlament Ewropew, Alfred Sant qal li nnota l-argumenti li saru minn oħrajn fis-sens li l-implimentazzjoni tal-ftehim għandha ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment