L-artisti u l-awturi Maltin u Għawdxin, l-imħuħ kreattivi fl-Ewropa u l-media indipendenti għandhom jiġu protetti u mħallsa b’mod ġust għax-xogħol li jwettqu, qal Alfred Sant fil-Parlament Ewropew meta vvota favur rapport dwar il-Copyright fis-Suq Diġitali Ewropew.

Dr Sant qal li l-ġibda lejn aġir konsumist qed tpoġġi f’riskju l-kwalita` tal-kontenut disponibbli ‘online’.

“Li nibżgħu għall-kittieba u l-artisti Ewropej hija garanzija u inċentiv għal kontenut ta’ kwalita`, li fl-aħħar mill-aħħar ikun ta’ benefiċċju għal dawk li jużaw is-servizzi ‘online’,” irrimarka l-Ewroparlamentari.

Dr Sant qal li t-tendenza llum hija li l-kumpaniji l-kbar tal-internet jaħtfu ħidmet ta’ min hu kreattiv u jużawh fil-qafas ta’ attivitajiet ta’ riklamar. Jekk ma jsir xejn, se jkun hemm diżinċentivi dejjem akbar għall-individwi li kapaċi joħolqu.

“Id-direttiva li qed tiġi proposta fuq il-‘copyright’ fis-suq diġitali Ewropew tidher li toffri soluzzjoni, għax issaħħaħ il-garanziji għall-awturi. Tiggarantixxi trasparenza ekonomika u minkejja l-kontroversji, id-direttiva mhux se tbiddel il-mod kif il-kontenut jiġi ixxerjat fuq l-internet. Il-bażi legali għal użu tal-‘copyright’ tibqa’ l-istess iżda se tipprovdi aktar sigurta` mill-abbużi. Barra minnhekk, id-direttiva tipprovdi eċċezzjonijiet f’każ ta’ użu ta’ xogħlijiet li mhumhiex kummerċjali bħal patrimonju kulturali u istituzzjonijiet edukattivi.” qal Alfred Sant.

Wara li ġiet irrifjutata f’Lulju, reġa’ ttieħed vot fil-Parlament Ewropew fuq id-direttiva tal-‘copyright’ li issa ġiet approvata b’438 voti favur, 226 voti kontra u 39 astensjoni. Dan il-vot qed jiġi kkonsidrat bħala pass kbir lejn ir-riforma meħtieġa tal-‘copyright’ f’kuntest diġitali. Id-direttiva tiżgura li min juża l-internet igawdi mil-liberta` tal-espressjoni u fl-istess ħin tipproteġi lill-individwi li joħolqu kontenut ġdid – biex ikunu mħallsa ġustament għax-xogħol li jkunu wettqu.

INVESTIGAZZJONIJIET IVVIZZJATI

Alfred Sant ma ħax sehem fir-riżoluzzjoni kontra l-Gvern Ungeriż ta’ Victor Orban fil-Parlament Ewropew. Sant qal li l-aġir politiċizzat ta’ ...
Read More

700,000 IMMIGRANT JISTENNEW FIL-LIBJA BIEX JAQSMU LEJN L-EWROPA

Gruppi armati li jittraffikaw l-immigranti jinsabu fil-Libja biex jittraffikaw aktar immigranti lejn l-Ewropa. Bħalissa hemm 700,000 immigrant fil-Libja lesti biex ...
Read More

GĦAJNUNA LIL AFRIKA

Franza u tliet pajjiżi tal-Benelux – Belġju, Lussemburgu u Olanda ħabbru pjan biex joffru fondi tal-UE lil pajjiżi Afrikani jekk ...
Read More

MILIZJI KONTRA L-IMMIGRANTI FL-EWROPA ĊENTRALI

L-Awtoritajiet Ċeki u Sloveni jinsabu mħassba dwar milizji armati li qed jgħassu għall-immigranti. Rapport tas-servizzi sigrieti Ċeki jitkellem dwar il-grupp ...
Read More

MIRI FUQ IL-KARTA

L-UE fi kwistjonijiet importanti, bħall-indirizzar tal-kriżi tal-immigrazzjoni, il-koeżjoni soċjali u ekonomika u l-iżbilanċi soċjali, l-UE ma kinitx deċiża f’dawn l-aħħar ...
Read More

APPROVATI PROPOSTI TA’ ALFRED SANT

Il-Plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu approvat ir-rapport dwar il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea għal sistema komuni ta’ VAT fir-rigward ta’ skemi speċjali ...
Read More

KONTRA ELEZZJONIJIET FL-UKRAINA TAL-LVANT

L-UE hija kontra l-elezzjonijiet presidenzjali u parlamentari li se jseħħu f’Luhansk u Donetsk fil-11 ta’ Novembru 2018. “Din l-aħbar tmur ...
Read More

NIPPROTEĠU L-ARTISTI MALTIN

L-artisti u l-awturi Maltin u Għawdxin, l-imħuħ kreattivi fl-Ewropa u l-media indipendenti għandhom jiġu protetti u mħallsa b’mod ġust għax-xogħol ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment