Question for written answer E-004241/17
to the Commission
Alfred Sant (S&D)
(26 June 2017)

Subject: Unemployment rate
Can the Commission provide the unemployment rates for NUTS level 2 and 3 island regions for the years 2008 to 2015?

Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission
(17 August 2017)
The Honourable Member will find the requested information in the annex.
The information provided relates to island regions at NUTS 2 level only, since Eurostat does not publish data from the EU-Labour
Force Survey at NUTS 3 level.
The information in the annex includes data for persons aged 15-74 years old.
More data and indicators from the EU-Labour Force Survey can be accessed on the Eurostat website (1).
EU island regions listed in the annex were defined as NUTS 2 regions entirely insular or part of islands without a fixed link (bridge,
tunnel) to the mainland.

See annex: Annex

(|⋅1∙|) http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-004241/2017
lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)

Suġġett: Ir-rata tal-qgħad

Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi r-rati tal-qgħad għar-reġjuni insulari fil-livelli NUTS 2 u 3 għas-snin 2008 sa 2015?

MT E-004241/2017 Tweġiba tas-Sinjura Thyssen f’isem il-Kummissjoni (17.8.2017)

L-informazzjoni mitluba mill-Onorevoli Membru tinsab fl-Anness.

L-informazzjoni mogħtija għandha x’taqsam mar-reġjuni insulari fil-livell NUTS 2 biss, għax il-Eurostat ma jippubblikax id-dejta tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol fl-UE fil-livell NUTS 3.

L-informazzjoni fl-Anness tinkludi d-dejta għall-persuni minn 15 sa 74 sena.

Aktar dejta u indikaturi li ħarġu mill-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol fl-UE tinsab fil-website tal-Eurostat (1).

Ir-reġjuni insulari tal-UE elenkati fl-Anness ġew definiti bħala reġjuni NUTS 2 insulari għalkollox jew parti minn gżejjer mingħajr rabta fissa (pont, mina) mal-kontinent.

(|⋅1∙|) http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Facebook Comments

Post a comment