Is-Sibt li għadda s-27 Stat Membru tal-UE qablu unanimament dwar il-linji gwida li bihom se jimxu fin-negozjati tal-Brexit li mistennija jibdew f’nofs Ġunju, wara l-elezzjoni tar-Renju Unit.

Il-linji gwida ġew adottati f’summit Ewropew f’inqas minn 4 minuti. Huma joffru l-qafas li fihom se jsiru n-negozjati politiċi tal-Brexit. Il-linji gwida flimkien mad-direttivi li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropea jifformaw il-mandat tan-negozjatur ewlieni tal-UE dwar il-Brexit Michel Barnier.

L-Istati Membri fis-summit qablu dwar il-prinċipju li n-negozjati dwar il-kummerċ mar-Renju Unit jibdew biss jekk l-Istati Membri kollha jħossu li sar biżżejjed progress fuq it-termini tad-divorzju. L-Istati Membri qablu wkoll li jagħtu prijorita` fost oħrajn lil kwistjonijiet relatati mad-drittijiet taċ-ċittadini u l-fruntiera tal-Irlanda ta’ Fuq.

Il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker qal li l-għaqda bejn il-pajjiżi hija reali iżda bassar li se jkun diffiċli biex l-Istati Membri jżommu din l-għaqda fin-negozjati. Dan għaliex Juncker qed ibassar li se jkun hemm pajjiżi li mhux se jkunu jridu jħallsu aktar biex l-UE tagħmel tajjeb għat-telf tal-kontribuzzjoni tar-Renju Unit u se jkun hemm ukoll pajjiżi li mhux se jaċċettaw li jirċievu anqas flus mill-UE.

 

JIDDEĊIEDU  POST FRANZA FL-UE

Fis-7 ta’ Mejju l-Franċiżi se jagħżlu bejn kandidat indipendenti favur aktar integrazzjoni Ewropea jew kandidata tal-Lemin Estrem li wiegħdet li ...
Read More

L-UE FAVUR DJALOGU MAT-TURKIJA

L-Unjoni Ewropea qed tippjana djalogu mat-Turkija fis-Summit tan-NATO fil-25 ta’ Mejju. Ir-Rappreżentanta Għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE Federica Mogherini qalet li ...
Read More

IS-27 LESTI GĦAN-NEGOZJATI TAL-BREXIT

Is-Sibt li għadda s-27 Stat Membru tal-UE qablu unanimament dwar il-linji gwida li bihom se jimxu fin-negozjati tal-Brexit li mistennija ...
Read More

ID-DIVALWAZZJONI INTERNA TEFFETTWA ĦAŻIN IL-KOEŻJONI SOĊJALI

Il-Pilastri Soċjali proposti mill-Kummissjoni Ewropea għandhom ikunu b’saħħithom biżżejjed biex inaqqsu mill-effetti negattivi tad-divalwazzjonijiet interni fis-soċjetajiet Ewropej, qal Alfred Sant ...
Read More

IL-ĠRAJJIET FI FRANZA, L-UKRAINA U T-TURKIJA JIGGRAVAW IL-KSUR TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM

Il-Kummissarju tad-drittijiet tal-bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Nils Muiznieks qal li l-ġrajjiet fi Franza u fl-Ukraina fl-2015 u fit-Turkija fl-2016 ...
Read More

AKTAR JEW ANQAS EWROPA SOĊJALI?

Il-Kummissjoni Ewropea nidiet dokument dwar id-dimensjoni soċjali tal-UE. Mistoqsija ta’ riflessjoni li poġġiet il-KE hija: “Minn issa sa l-2025 irridu ...
Read More

L-UE TAGĦTI L-AŻIL LIL 700,000 IMMIGRANT FL-2016

Fl-2016 l-Istati Membri taw protezzjoni umanitarja lil aktar minn 700,000 immigrant li talbu l-ażil. Ċifri ppubblikati f’rapport tal-Eurostat jgħidu li ...
Read More

L-EWROPEJ FAVUR L-GĦAJNUNA UMANITARJA

89% taċ-ċittadini Ewropej jemmnu li għandha tingħata l-għajnuna lil popolazzjonijiet f’pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw bħala miżura effettiva kontra l-faqar ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment