“Lil hinn mill-waqgħa qawwija fil-valur miżjud tagħhom, l-impjiegi pprovduti mill-intrapriżi żgħar naqsu b’aktar minn 1.4 miljun fl-aħħar sena tal-kriżi Covid-19. Madankollu l-iżvantaġġi sistematiċi li jiffaċċjaw l-intrapriżi żgħar fuq skala Ewropea jmorru lil hinn mill-pandemija”, stqarr l-Ewroparlamentari Laburista Alfred Sant waqt sessjoni li għaliha attenda il-Kummissarju Ewropew għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali, Nicolas Schmit.

Il-Parlament Ewropew kellu dibattitu konġunt dwar l-‘Istat tal-Unjoni tal-Intrapriżi Żgħar’ u dwar l-isforzi biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq in-negozji mikro, żgħar u ta’ daqs medju fil-kuntest tal-aġenda ta’ Regolamentazzjoni Aħjar li reċentement kienet aġġornata  u li għandha l-għan li tiżgura it-tfassil trasparenti tal-liġijiet tal-UE bbażata fuq l-evidenza u fuq il-fehmiet ta’ dawk li jistgħu jiġu affettwati.

“Meta tkun qed titressaq leġiżlazzjoni ġdida, bħal fil-qasam diġitali, aħna lkoll nisħqu fuq il-ħtieġa għal regolamenti biex tinżamm il-proporzjonalità. Fil-prattika, regoli ġodda qed jiġu mfassla għall-intrapriżi l-kbar, u mbagħad ikunu addattati għall-intrapriżi zgħar “.

“Dan ifisser li r-regoli għandhom preġudizzju kontra d-daqs żgħir, li għandu jinżamm f’moħħ il-leġiżlaturi kontinwament matul it-tfassil tal-liġijiet. L-applikazzjoni tar-regoli m’għandhiex tfixkel il-kapaċità tal-intrapriżi żgħar li jikbru u joħolqu l-impjiegi ”, qal Alfred Sant.

Alfred Sant innota li aktar u aktar regoli ġodda qed ikunu meħtieġa biex jindirizzaw varjetà wiesgħa ta’ sfidi globali mill-bidla fil-klima għall-innovazzjoni teknoloġika.


Costs to comply with new rules are ten times higher for SMEs

Alfred Sant has told the European Parliament that, on average, the costs to comply with new rules are relatively ten times higher for small businesses than they are for large enterprises. 

“Beyond the steep drop in their value added, jobs provided by SMEs decreased by more than 1.4 million in the past year of Covid-19 crisis. Yet the systemic handicaps SMEs face on a European scale stretch farther than the pandemic” Alfred Sant stated during a session attended by the European Commissioner for Jobs and Social Rights, Nicolas Schmit.

The European Parliament held a joint debate on the ‘State of the SMEs Union’ and on efforts to reduce the administrative burden on micro, small and medium-sized businesses in the context of the recently updated Better Regulation agenda that aims to ensure evidence-based and transparent EU law-making based on the views of those that may be affected.

“When new legislation is being mooted, like in the digital area, we all stress the need for regulations to maintain proportionality. In practice, new rules are being designed for the larger enterprises, and then get scaled down for SMEs”.

“Inherently, this means that rules carry a bias against small size, which should be continually kept in mind by legislation-makers. Applying the rules should not hinder SMEs’ capacity to grow and create jobs”, Alfred Sant said.

Alfred Sant noted that more and more new rules are being needed to address a wide variety of global challenges from climate change to technological innovation. 

Is-solidarjetà dwar il-migrazzjoni bejn l-Istati Membri għadha limitata 

Matul dibattitu konġunt dwar it-tħejjija tal-Kunsill Ewropew tal-24-25 ta’ Ġunju u t-tnedija mill-ġdid tad-dikjarazzjoni ta’ Malta miftiehma fis-Summit tal-Belt Valletta ...
Read More

L-ispejjeż biex ikunu konformi mar-regoli l-ġodda huma għaxar darbiet ogħla għall-intrapriżi żgħar

"Lil hinn mill-waqgħa qawwija fil-valur miżjud tagħhom, l-impjiegi pprovduti mill-intrapriżi żgħar naqsu b'aktar minn 1.4 miljun fl-aħħar sena tal-kriżi Covid-19 ...
Read More

Il-Parlament Ewropew m’għandux jindaħal fil-pjan nazzjonali tal-Istati Membri 

Filwaqt li esprima r-riżervi tiegħu dwar ir-riżoluzzjoni, Alfred Sant iddikjara li r-rwol tal-Parlament Ewropew huwa li jiskrutinizza l-prestazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ...
Read More

Alfred Sant maħtur rapporteur fuq l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu l-għan li jibbenefika liċ-ċittadini billi jipprovdi aċċess aktar sigur u trasparenti għal pjattaformi online biex ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment