CollectionPolitics

KORRISPONDENZA MAL-ISPEAKER DWAR DISPREZZ TAL-PARLAMENT

L-Onor Dr Michael Frendo M.P. Speaker, Kamra tar-Rapprezentanti. Onorevoli: Grazzi tal-ittra tieghek li waslitli l-bierah is-Sibt 22 ta’Jannar fis-6.00 pm, bi twegiba ghall-ittra li kont bghattlek fit-28 ta’ Dicembru 2010, dwar disprezz lejn il-Parlament, muri min-naha tal-gvern fir-rigward tad-decizjonijiet li ttiehdu dwar onorarji ta’ deputati u membri tal-Ezekuttiv. Fuq il-fond tal-ittra tieghek nirrizerva d-dritt li

CollectionPolitics

ITTRA MIBGĦUTA LILL-ONOR. DR MICHAEL FRENDO M.P., SPEAKER TAL-KAMRA TAR-RAPPREŻENTANTI DWAR ŻIDIET FL-ONORARJI TAL-PARLAMENTARI: “HU KAŻ TA’ DISPREZZ LEJN IL-PARLAMENT”

ITTRA MIBGĦUTA LILL-ONOR. DR MICHAEL FRENDO M.P., SPEAKER TAL-KAMRA TAR-RAPPREŻENTANTI DWAR ŻIDIET FL-ONORARJI TAL-PARLAMENTARI: “HU KAŻ TA’ DISPREZZ LEJN IL-PARLAMENT” – 28 TA’ DIĊEMBRU 2010. L-Onor Dr Michael Frendo M.P. Speaker, Kamra tar-Rappreżentanti, Il-Palazz, Valletta. Onorevoli: Per mezz ta’ din l-ittra, bħala deputat fil-Parlament ta’ Malta issa għal aktar minn 23 sena, nixtieq inressaq quddiemek

CollectionPolitics

GĦAWDEX MINSI

Fil-lanja ta’ gvern li qed jgħix gidba, jgħix b’gidba u jgħix f’gidba, gonzi-pn għaddej il-ħin kollu b’ħidma biex idarri n-nies jemmnu li n-nuqqas ta’ inizjattiva u l-medjokrità huma xi ħaġa naturali għal pajjiżna. Il-ftaħir li jsir, appoġġjat minn klikek li qed ipappuha tajjeb, hu magħmul bl-intenzjoni li n-nies ma tikkontestax dak li tara madwarha… biex

CollectionPolitics

ĦARSIEN MILL-INĠUSTIZZJI

Fil-Parlament dil-ġimgħa, sar dibattitu dwar l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Serva ta’ kuntrapunt għall-manuvri diżgustanti ta’ gonzi-pn biex joħnoq skrutinju tal-kuntratt skandaluż tal-power station, mill-Kumitat tal-Parlament dwar il-Kontijiet Publiċi (PAC). Id-dibattitu kien dwar abbozz ta’ liġi maħsub biex jagħti setgħa lill-Ombudsman li jaħtar Kummissarji għal Investigazzjonijiet Amministrativi (jiġifieri, Ombudsmen oħra) f’oqsma speċjalizzati tal-amministrazzjoni publika. Oqsma fejn diġà jinsabu

CollectionPolitics

MALTA NEWTRALI FL-EWROPA

Il-Festi tal-Indipendenza dil-ġimgħa reġgħu taw opportunità biex nirriflettu fuq l-indipendenza u l-ħelsien ta’ pajjiżna. Xinhi t-tifsira tagħhom għal żminijietna? Ma baqax lok għall-kontroversji tal-imgħoddi dwar jekk l-indipendenza kinitx indipendenza u jekk il-ħelsien kienx ħelsien. L-istorja hi dik li hi, u rridu nħarsu ’l quddiem mhux niċċassaw lejn dak li għadda. Bl-indipendenza tal-1964, b’mod fondamentali, il-Maltin

CollectionPolitics

FOLLOWING THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE HEARINGS ON THE REPORT “MALTA SHIPYARDS – INVESTIGATION INTO THE FINANCIAL LOSS OF THE FHT PROJECTS”: A PERSONAL EVALUATION, 20 MAY 2010

1.On the 22 and 23 March, the 21 April, the 5 and 12 May 2010, the Public Accounts Committee (PAC) held extensive meetings to analyze the report “Malta Shipyards – Investigation into the financial loss on the FHT Projects: 14 September 2009” prepared by Price Waterhouse Coopers (PWC) at the request of the Malta Shipyards

CollectionPolitics

PARLAMENT IMMINAT

Ir-riżenja ta’ Louis Galea minn Speaker tal-Parlament dil-ġimgħa għad isservi fil-futur ta’ turija oħra dwar kif fi żmienna, il-Parlament Malti spiċċa żvalutat. Galea rriżenja biex jingħaqad mal-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea, kariga li hi prestiġjuża – għal min jgħożż il-prestiġju  – u hi mħallsa tajjeb ħafna. Imma li l-iSpeaker ta’ dal-pajjiż sovran jiddeċiedi li jieħu dal-pass

CollectionPolitics

“ARA…!”

Ma tantx inħobb niddiskuti l-imgħoddi, għax il-preżent u l-futur dejjem dehruli aktar interessanti. Imma ġieli fl-imgħoddi jkunu seħħew ġrajjiet… jew ikunu tqanqlu punti… li l-ekijiet tagħhom f’daqqa waħda jerġgħu iqumu fiż-żmien tal-lum b’mod stramb. U trid jew ma tridx, ikollok tgħid “Ara…!” jew… “Ara naqra…!” Hekk ġrali dan l-aħħar. Quddiem ċerti ġrajjiet li seħħew, sibt