Il-vuċi ta’ gżejjer żgħar għandu jkollha l-post tagħha fl-UE biex fil-ħames snin li ġejjin jinstabu soluzzjonijiet politiċi li jersqu lejn bilanċ xieraq li jirrispetta il-valuri, l-interessi u l-bżonnijiet ta’ gżejjer żgħar bħal Malta u Għawdex. Fi ħdan l-Unjoni Ewropea tal-lum, mhijiex ħaġa ċara li dejjem qed jinstab dan il-bilanċ, l-aktar fejn jiddaħħlu soluzzjonijiet li jipprovaw ilibbsu l-istess żarbun lil kulħadd, politika ta’ one size fits all.

Dan qalu Alfred Sant f’sensiela ta’ laqgħat ma’ għaqdiet soċjali Għawdxin, operaturi turistiċi, bdiewa u raħħala f’Għawdex.

Alfred Sant qal li sab li l-aħjar mod kif Għawdex u gżejjer bħalu jistgħu jġibu aktar fondi mill-Unjoni hu billi jtellgħu proġetti flimkien ma’ gżejjer tal-UE .

Dwar il-biedja, Sant qal li rridu nagħtu aktar nifs lill-biedja biex tibqa’ tipprovdi għajxien xieraq lill-bdiewa u liż-żgħażagħ li jitħajru jkunu bdiewa.

“Jien nibqa’ impenjat mija fil-mija biex nagħti s-sehem tiegħi ħalli fil-qasam tal-biedja, ix-xemx terġa’ titla’.”

Alfred Sant qal li rridu nagħtuh spinta aktar qawwija lit-turiżmu.

“Dan billi nbigħu lil Għawdex fl-Ewropa konsistentement bħala destinazzjoni separata mhux bħala parti minn Malta.”

Imbagħad irridu ntejbu l-konnettività, il-mod kif wieħed jasal f’Għawdex minn Malta, permezz ta’ servizz ta’ fast ferry u ta’ ħelikopter.

“Kull soluzzjoni għall-isfidi ta’ Għawdex  għandha tirrifletti l-bżonnijiet tal-Għawdxin kif ukoll l-ħarsien tal-ambjent u l-wirt naturali ta’ pajjiżna.”

Alfred Sant qal li jekk ikollu l-fiduċja tal-elettorat jibqa’ jkun il-vuċi ta’ Għawdex fl-Ewropa.

VOT LABURISTA, VOT FAVUR IŻ-ŻGĦIR

Vot lill-kandidati tal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet ta’ nhar is-Sibt huwa vot favur iż-żgħir, favur il-valuri li aħna nemmnu fihom bħala laburisti, ...
Read More

NURU LI AĦNA POPLU ĦANIN LI RRIDU PAJJIŻ AĦJAR, EWROPA AĦJAR

Fl-elezzjonijiet Ewropej irridu nagħtu sinjal ċar li rridu lil pajjiżna jitmexxa bil-valuri tal-ħelsien, tas-solidarjetà, tal-ġustizzja soċjali, tal-ugwaljanza, li ħadd mhu għar-rimi. Irridu nuru li ...
Read More

FAVUR IL-VALURI, L-INTERESSI U L-BŻONNIJIET TA’ GĦAWDEX FL-EWROPA

Il-vuċi ta’ gżejjer żgħar għandu jkollha l-post tagħha fl-UE biex fil-ħames snin li ġejjin jinstabu soluzzjonijiet politiċi li jersqu lejn ...
Read More

TAL-PN MUTI DWAR IL-KUMMISSARJU ĠDID EWROPEW NOMINAT MINN MALTA

Diġa` għaddew ħmistax-il ġurnata u l-Partit Nazzjonalista għadu ma weġibx għall-mistoqsija ta’ Alfred Sant jekk hux se jappoġġja n-nomina tal-Kummissarju ...
Read More

VIDEO IWASSAL GĦAL ELEZZJONI BIKRIJA FL-AWSTRIJA

Video li  juri lil mexxej tal-lemin estrem Awstrijak Heinz-Christian Strache ipartat kuntratti pubbliċi ma’ donazzjonijiet għal partit tiegħu wassal biex ...
Read More

PRIJORITA` LILL-UGWALJANZA U L-ĠUSTIZZJA SOĊJALI

L-Ewropa għandha bżonn qalb li tħares lill-ħaddiema, lill-uliedhom, liż-żgħażagħ, lil dawk li qed jaħdmu bil-prekarjat, lill-anzjani, lil dawk l-aktar vulnerabbli ...
Read More

L-UE TRID ISSAĦĦAĦ ID-DIFIŻA

L-UE wieġbet għall-akkużi tal-Istati Uniti li patt militari Ewropew ġdid jirriskja li jagħlaq il-kumpaniji Amerikani tal-proġetti ta' difiża tal-blokk u ...
Read More

TAL-PN JAPPOĠĠJAW LIL WEBER  BIEX TITNEĦĦA L-UNANIMITÀ DWAR TASSAZZJONI

Manfred Weber għandu l-appoġġ tal-PN biex ineħħi l-politika  ta’ unanimità fil-Kunsill Ewropew dwar il-politika ta’ tassazzjoni tal-istati membri tal-UE. Din ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment