L-UE u l-Ażerbajġan se jiffokaw fuq erba’ oqsma ta’ kooperazzjoni. L-ewwel qasam huwa t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u governanza tajba, speċjalment fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, ir-riforma fl-amministrazzjoni pubblika u l-kapaċita` li jkun indirizzat it-terroriżmu u l-kriminalita`.

L-UE u l-Ażerbajġan qablu dwar il-prijoritajiet għal relazzjonijiet aktar mill-qrib bejn l-UE u l-Ażerbajġan.

L-iżvilupp ekonomiku u l-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol ukoll issemmew, b’mod partikolari d-diversifikazzjoni tal-ekonomija, l-appoġġ tal-UE għad-dħul tal-Ażerbajġan fil-World Trade Organisation u t-titjib tan-negozji u l-investiment.

Il-konnettivita`, l-effiċjenza fl-enerġija u l-ambjent u anki l-klima huma wkoll oqsma ta’ kooperazzjoni. Qed jiġu diskussi opportunitajiet biex ċittadini tal-UE u tal-Ażerbajġan ikollhom aktar opportunitajiet jiltaqgħu u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom.

Dawn il-prijoritajiet huma l-qafas ta’ kooperazzjoni għal perijodu 2018-2020 u issa jridu jkunu approvati miż-żewġ naħat fil-Kunsill tal-Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ażerbajġan.

L-UE u l-Ażerbajġan qed jinnegozjaw ftehim bilaterali ġdid.

ENERĠIJA AMERIKANA FLOK DIK RUSSA

L-UE u l-Istati Uniti qablu li jżidu l-kooperazzjoni fis-settur tal-enerġija, l-aktar billi tiżdied l-importazzjoni tal-LNG Amerikan fl-Ewropa u għalhekk titnaqqas ...
Read More

PROPOSTI TA’ ALFRED SANT FAVUR L-INTRAPRIŻI Ż-ŻGĦAR FL-UE ADOTTATI FL-ECON

Il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew (ECON) adotta bosta miżuri proposti mill-MEP Malti Alfred Sant li emendaw il-proposti tal-Kummissjoni ...
Read More

GĦAJNEJN L-EWROPA FUQ IL-GREĊJA

Il-Kummissjoni Ewropea se ssegwi mill-qrib il-politika fiskali tal-Greċja u ssegwi l-wegħdiet ta' dan il-pajjiż hekk kif fl-20 ta’ Awwissu jintemm ...
Read More

KOOPERAZZJONI AKBAR MAN-NATO

L-UE qed taħdem favur aktar kooperazzjoni man-NATO fil-qasam tal-mobilita` militari permezz ta’ pjan ta’ azzjoni u proġett strutturat ta’ kooperazzjoni ...
Read More

KOOPERAZZJONI AĦJAR BEJN L-UE U L-EĠITTU

Ir-Rappreżentanta Għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE u l-Politika ta’ Sigurta` Federica Mogherini u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Eġizzjan Sameh Shoukry qablu li ...
Read More

SPANJA L-AKTAR POPOLARI MAL-IMMIGRANTI

Minn Ġunju l-Punent tal-Mediterran sar l-aktar rotta popolari għal immigrazzjoni irregolari lejn l-Ewropa. Skont l-aġenzija Ewropea tal-Fruntieri u l-Għassa tal-Kosta ...
Read More

STORJA TA’ SUĊĊESS

L-artist Għawdxi Christopher Saliba stieden lil Alfred Sant iżur il-Gallerija tal-Arti f’ART CUBE, fi Triq l-Imġarr ix-Xewkija Għawdex fejn jesebixxi ...
Read More

L-AŻERBAJĠAN EQREB LEJN L-UE

L-UE u l-Ażerbajġan se jiffokaw fuq erba’ oqsma ta’ kooperazzjoni. L-ewwel qasam huwa t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u governanza tajba, speċjalment fil-ġlieda ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment