Liġi Ewropea proposta dwar it-trobbija tal-fniek tmur kontra l-interessi tal-operaturi tat-trobbija tal-fniek fl-istati membri żgħar tal-UE li diġa` għandhom kompetizzjoni inġusta minn operaturi fi stati membri kbar u anke minn operaturi fi stati mhux membri tal-UE. Jekk dawk li jrabbu l-fniek fi stati żgħar jiġu mġiegħla josservaw regolamenti u kontrolli ġodda, il-kompetittivita` tagħhom se tkompli titnaqqsilhom. Dan qalu Alfred Sant fil-Parlament Ewropew meta spjega r-riżervi tiegħu favur il-vot dwar il-mozzjoni “Standards minimi għall-protezzjoni tal-fniek fl-irziezet.”

“Ma naqbilx li tidħol liġi Ewropa li tirregola t-trobbija kummerċjali tal-fniek. Mhux aċċettabbli li dawn l-operaturi żgħar jiġu f’dis-sitwazzjoni. Dawk li jrabbu l-fniek fi stati Ewropej żgħar diġa` qed iġarrbu x-xokkijiet ta’ suq dejjem jiċkien kif ukoll kompetizzjoni inġusta, inkluż minn operaturi tal-fniek mhux fl-Unjoni Ewropea. Il-konsum tal-laħam tal-fenek huwa tajjeb għas-saħħa. Allura minflok nikkunsidraw aktar regolamenti fuq setturi ta’ skala żgħira, jkun aħjar li noħolqu miżuri ġodda, nazzjonali u Ewropej, li jippromwovu din l-attivita`,” irrimarka Dr Sant.

Il-mozzjoni tawtorizza lill-Kummissjoni Ewropea tfassal l-abbozz ta’ liġi li tistipula l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-fniek tal-irziezet. Dan jista’ jkun l-ewwel pass lejn il-projbizzjoni tat-trobbija tal-fniek fil-gaġeġ bħalma sar dwar il-produzzjoni tat-tiġieġ.

“Jien favur miżuri li jtejbu l-kundizzjonijiet tal-ħajja tal-fniek imrobbija għall-kummerċ tal-laħam tagħhom. Imma kontra liġi Ewropea komuni li tirregola t-trobbija kummerċjali tal-fniek. Dawn ir-regoli jagħtu vantaġġ kummerċjali lill-intrapriżi l-kbar għad-dannu tan-negozjant iż-żgħir, speċjalment fi stati membri żgħar fejn dan il-kummerċ isir fuq skala ta’ familja.”

Il-fniek huma r-raba’ l-aktar annimal imrobbi fid-dinja, b’madwar 340 miljun fenek jinqatlu fis-sena fl-Unjoni Ewropea.

KOMPROMESSI BIEX JAQBLU F’RUMA

Bit-tama li fil-25 ta’ Marzu f’Ruma jkun hemm qbil mis-27 stat membru tal-UE qed jiġi emendat id-dokument finali dwar il-politika tal-Unjoni ...
Read More

IR-RETTORIKA TA’ 30 SENA ILU M’GĦADHIEX TGĦODD GĦAL-LUM

L-Unjoni Ewropea trid tagħmel sforz politiku kbir ta’ konsolidament u telimina l-iżbilanċi reġjonali u nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. B’dan il-mod biss ...
Read More

FAVUR AKTAR ĦIDMA MAL-LIBJA

L-istati membri tal-UE ġeddew il-wiegħda tagħhom li jimplimentaw id-deċiżjonijiet li ntlaħqu f’Malta biex tissokta l-ħidma li twaqqaf l-immigranti milli jitilqu ...
Read More

IR-RADIKALIŻMU ‘ONLINE’ JONQOS B’90%

Kontenut radikali online naqas drastikament, kważi b’90%, wara interventi mill-Europol biex il-ġganti tal-Internet jiġġieldu ir-radikaliżmu.  Il-Kummissjoni Ewropea qalet li minkejja ...
Read More

MILJUN TALBA GĦALL-AŻIL FL-2016

Is-sena l-oħra 1.2 miljun ruħ applikaw għall-ażil f’pajjiżi tal-UE. Immigranti mis-Sirja, l-Afganistan u l-Iraq applikaw għall-protezzjoni internazzjonali. 6 minn kull ...
Read More

KONTRA L-POLITIKA EWROPEA TA’ DIFIŻA U SIGURTA`

Alfred Sant qal li Malta hija pajjiż newtrali u mhux se jaqbel li tieħu sehem fil-politika Ewropea ta’ difiża u ...
Read More

ENERĠIJA NADIFA GĦALL-ĠŻEJJER TAL-UE

Il-Kummissjoni Ewropea approvat pjan preparatorju biex gżejjer fi stati membri tal-Unjoni Ewropea  jagħmlu l-bidla lejn il-ħolqien ta’ enerġija nadifa u ...
Read More

DAWK LI JRABBU L-FNIEK SE JINTLAQTU ĦAŻIN

Liġi Ewropea proposta dwar it-trobbija tal-fniek tmur kontra l-interessi tal-operaturi tat-trobbija tal-fniek fl-istati membri żgħar tal-UE li diġa` għandhom kompetizzjoni ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment