Il-Kummissjoni Ewropea mistennija tippreżenta l-proposti tagħha għall-Budget tas-seba’ snin li ġejjin dwar il-Politika ta’ Koeżjoni lejn tmiem dan ix-xahar, aktarx fil-bidu ta’ Ġunju. Dan qalitu l-Kummissarju tal-Politika Reġjonali Corina Cretu li qalet li fil-baġit għas-seba’ snin li ġejjin ma tridx li l-gżejjer tal-UE ikollhom fondi apposta għalihom. Dan għaliex, fil-fehma tagħha, hemm wisq diversita` bejn gżira u oħra, kif ukoll għax il-piż amministrattiv ikun kbir wisq.

Il-Kummissarju tal-Budget Günther Oettinger diġa` qal li l-Fondi tal-UE għall-politika ta’ Koeżjoni se jonqsu b’6%.

“Aħna konxji tad-diversita` li teżisti bejn reġjuni differenti fl-UE b’mod ġenerali, u anki bejn reġjuni gżejjer u reġjuni ċentrali. Iżda jeżistu wkoll differenzi kbar bejn ir-reġjuni gżejjer infushom.” qalet Cretu

Il-Kummissarju qabblet l-ekonomija ta’ belt f’Sardinja, li hija 50% tal-medja ewropea, mal-ekonomija tal-gżejjer Åland fil-Finlandja li jlaħħqu ekonomija ta’ 150% tal-medja ewropea. Cretu qalet li hemm differenzi kbar bejn il-gżejjer f’termini ta’ daqs, popolazzjoni u status legali.

“F’dan il-kuntest, il-ħolqien ta’ fond apposta għall-gżejjer jimmina lil ċertu żoni ġeografiċi jindirizzaw id-diffikultajiet strutturali ewlenin tagħhom b’mod komprensiv.” qalet Cretu.

Kliem Cretu jmur kontra l-Konferenza ta’ Reġjuni Marittimi fil-Periferija (CPMR) li qed targumenta biex is-sitwazzjoni speċifika u l-karatteristiċi tal-gżejjer ikunu rikonoxxuti.

It-Trattat tal-UE jisħaq biex jitnaqqsu d-differenzi ekonomiċi bejn ir-reġjuni filwaqt li jingħata appoġġ lil reġjuni li jsofru minn diffikultajiet, inklużi dawk ġeografiċi, kif inhu l-każ għar-reġjuni gżejjer.

Ix-xewqa tas- CPMR hija li f’livell Ewropew ikun hemm fondi apposta għall-gżejjer li jkunu mmexxija mill-gżejjer stess.

538,000 INGĦATAW PROTEZZJONI INTERNAZZJONALI FL-2017

L-Istati Membri tal-UE taw protezzjoni lil 538, 000 persuna fl-2017, tnaqqis ta’ kważi 25% fuq l-2016. Kważi terz tal-persuni li ...
Read More

BIEX IL-BULGARIJA TIDĦOL FIŻ-ŻONA EWRO

Il-Bulgarija se tkun l-istat membru li jmiss biex tidħol fiż-żona ewro. Dan qalu l-Kummissarju tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Pierre Moscovici ...
Read More

IL-PROPOSTI DWAR IL-POLITIKA TA’ KOEŻJONI GĦAL ĠUNJU

Il-Kummissjoni Ewropea mistennija tippreżenta l-proposti tagħha għall-Budget tas-seba’ snin li ġejjin dwar il-Politika ta’ Koeżjoni lejn tmiem dan ix-xahar, aktarx ...
Read More

ĠŻEJJER TAL-UE MHUMIEX IGAWDU MINN FONDI GĦALL-INVESTIMENTI STRATEĠIĊI

Informazzjoni maħruġa mill-Bank Ewropew għall-Investiment turi li l-gżejjer tal-UE mhux qed jirnexxielhom jibbenefikaw mill-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (EFSI). Bħalissa, kemm ...
Read More

POPULISTI JIMBOTTAW GĦALL-ARMONIZZAZZJONI TAT-TAXXA

Tkun ħasra jekk il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE tispiċċa titmexxa mill-populisti tat-taxxa li qed jimbottaw għall-armonizzazzjoni tal-politika tat-tassazzjoni u li ma għandhom ...
Read More

AKTAR ŻMIEN LIL PAJJIŻI BI KWALITA` ĦAŻINA TAL-ARJA

Ma ttieħdet ebda deċiżjoni legali f’April kontra disa’ stati membri li repetutament qed jiksru r-regoli tal-UE minħabba kwalita` ħażina tal-arja ...
Read More

FONDI GĦALL-VITTMI TAL-KRIŻI FINANZJARJA

Għexieren ta’ biljuni tal-ewro fil-baġit il-ġdid jistgħu jintużaw biex jassistu pajjiżi li kienu vittmi tal-kriżi finanzjarja, bħal Spanja u l-Greċja, ...
Read More

QED ISIR DIFFIĊLI DJALOGU BEJN L-EWROPEJ U L-ISTATI UNITI

Qed isir diffiċli d-djalogu bejn l-Ewropej u l-Istati. Minħabba l-imprevedibbilita`, perċepita jew reali, tal-politika tal-President Donald Trump, l-Ewropej – inkluż ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment