Il-kap tas-Soċjalisti u Demokratiċi tal-Parlament Ewropew (S&D)  jixtieq dibattitu miftuħ bejn il-gruppi politiċi kollha tal-Parlament u jixtieq ikun president inklussiv li jagħti spazju lil Ewroparlamentari kollha. Din il-ġimgħa Gianni Pittella ppreżenta l-ideat tiegħu jekk ikun elett President il-ġdid tal-PE.  Pittella jixtieq ftehim bejn l-istituzzjonijiet biex l-Ewroparlamentari jkollhom aċċess għal dokumenti importanti.

Il-Kap tal-S&D irid li jissaħħaħ ir-rwol tal-Kumitati tal-PE u jappoġġja l-idea li 40% tal-pożizzjonijiet maniġerjali fl-amministrazzjoni tal-Parlament ikunu meħuda min-nisa. Pittella jemmen li l-uffiċċji ta’ informazzjoni tal-PE jridu jkunu estiżi u msaħħa fit-28 pajjiż membru. Hu jrid li jkunu organizzati konferenzi internazzjonali ma’ NGOs, assoċjazzjonijiet u maċ-ċittadini fuq temi bħal kultura Ewropea, is-sistema finanzjarja, it-tibdil tal-klima u l-enerġija. Pittella jrid kampanja ta’ informazzjoni li jkollha l-għan li turi l-ħidma tal-Ewroparlamentari u tagħmilhom aktar viżibbli.

Nhar it-tlieta 17 ta’ Jannar ikun elett il-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew li se jieħu post Martin Schultz. It-Taljani qed jiddominaw din it-tellieqa hekk kif minn 7 kandidati, 4 minnhom mill-pajjiż ġar tagħna.

Iż-żewġ favoriti għal kariga huma Antonio Tajani (PPE) u Gianni Pittella (S&D). Skont ir-regoli interni tal-Parlament Ewropew, fl-eventwalita` li żewġ kandidati jġibu l-istess numru ta’ voti fir-raba’ round, l-ixjeħ kandidat jieħu l-kariga. Din ir-regola tista’ taġevola aktar lil Tajani (mwieled fl-1953), milli lir-rival tiegħu Pittella (mwieled fl-1958). Pittella ilu jisħaq li mqar kap wieħed tal-istituzzjonijiet tal-UE ikun mill-S&D.

L-aħħar President Taljan tal-PE Taljan kien Emilio Colombo (1977-1979).

F’BAĦAR WIEĦED

Il-Gvern Malti beda bil-ħidma tiegħu biex imexxi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għas-sitt xhur li ġejjin. L-isfida li għandha quddiemha Malta ...
Read More

JIPPOMPJA BILJUNI TA’ EWRO FL-EKONOMIJA EWROPEA

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) ħabbar li se jestendi l-programm li jixtri kull xahar €80 biljun ta’ ċedoli ta’ self tal-gvernijiet ...
Read More

L-IMPJIEGI, L-IMMIGRAZZJONI U S-SIGURTA` L-AKTAR IMPORTANTI

45% tal-Ewropej jemmnu li l-qgħad huwa l-ikbar sfida li għandha l-Ewropa, skont stħarriġ tal-Eurobarometer li sar fit-28 stat membru. 36% ...
Read More

IRID IKUN PRESIDENT INKLUSSIV TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-kap tas-Soċjalisti u Demokratiċi tal-Parlament Ewropew (S&D)  jixtieq dibattitu miftuħ bejn il-gruppi politiċi kollha tal-Parlament u jixtieq ikun president inklussiv ...
Read More

EKWIPAĠĠI MULTI-NAZZJONALI GĦALL-FRONTEX

Frontex, l-aġenzija li tgħasses il-fruntieri Ewropej minn din is-sena bdiet tuża ekwipaġġi multi-nazzjonali fl-operazzjonijiet marittimi tagħha. Frontex talbet lill-istati membri u lill-pajjiżi tax-Schengen ...
Read More

€381 MILJUN KONTRA L-IMMIGRAZZJONI IRREGOLARI

L-Unjoni Ewropea ikkommettiet €380 miljun biex tiġġieled l-immigrazzjoni irregolari mill-għeruq tagħha f’partijiet tal-Afrika. Il-proġetti li se jitwettqu se jkunu ffinanzjati ...
Read More

MALTA TIFFOKA FUQ IS-SUD TAL-MEDITERRAN

Malta bdiet tagħti l-appoġġ tagħha lir-Rappreżentanta Għolja tal-Affarijiet Barranin tal-UE Federica Mogherini favur tisħiħ fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi ġirien tagħna fis-Sud ...
Read More

€270 MILJUN GĦAR-REFUĠJATI SIRJANI

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li ffirmat kuntratt ta’ €279 miljun ewro għal bini u t-tagħmir ta’ 100 skola għar-refuġjati Sirjani fit-Turkija ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment