Il-Missjoni navali ta’ salvataġġ tal-UE – Sophia se titkompla għal sitt xhur oħra mingħajr il-flotta tal-vapuri. L-Istati Membri qablu li s-sorveljanza ssir mill-ajru u mal-gwardji tal-kosta Libjani. Deċiżjoni li niżlet tajjeb mal-Italja iżda li qed tqajjem is-suspett li l-missjoni mhux se tibqa’ daqstant effettiva.

Il-mandat tal-missjoni tal-UE fil-Mediterran jinvolvi l-qbid tat-traffikanti tal-persuni, l-implimentazzjoni ta’ embargo fuq l-armi ’l barra mill-kosta Libjana u l-ġbir ta’ informazzjoni fuq l-esportazzjoni illegali taż-żejt. Mingħajr flotta dan il-mandat mhux se jkun qed jiġi implimentat mija fil-mija.

Il-missjoni tal-UE kienet se tiskadi f’Marzu u kien jeħtieġ unanimita` mill-istati membri għat-tiġdid tagħha.

Id-deputat Prim Ministru Taljan Matteo Salvini hedded kemm-il darba li kien se jopponi t-tiġdid tal-missjoni jekk ma jkunx hemm tibdil fir-regoli – pereżempju billi l-immigranti salvati jitqassmu fl-istati membri kollha.

L-immigranti salvati s’issa kienu jinżlu l-Italja. Stati Membri oħra ma wrewx ħeġġa biex jieħdu l-immigranti. It-tiftix u s-salvataġġ mhix parti formali tal-missjoni iżda l-vapuri taħt il-liġi marittima internazzjonali huma fl-obbligu li jagħmlu dan. It-taħdidiet biex jitqassmu l-immigranti b’mod ekwu bejn l-istati membri mistennija jitkomplew fix-xhur li ġejjin.

L-EGRANT MA TKUNX DISKUSSA FIL-PARLAMENT EWROPEW

Ġimagħtejn qabel l-elezzjoni tal-2017 Alfred Sant waqqaf diskussjoni fil-Parlament Ewropew dwar il-gidba tal-Egrant fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat u ta’ martu Michelle ...
Read More

DIVORZJU DIŻORDINAT SE  JAFFETTWA L-INTEGRAZZJONI FINANZJARJA

It-tluq tar-Renju Unit mingħajr ftehim mal-Unjoni Ewropea jista’ jaffettwa negattivament l-integrazzjoni finanzjarja u jolqot ħażin is-swieq internazzjonali u l-operazzjonijet tan-negozju ...
Read More

MISSJONI NAVALI BLA VAPURI

Il-Missjoni navali ta’ salvataġġ tal-UE - Sophia se titkompla għal sitt xhur oħra mingħajr il-flotta tal-vapuri. L-Istati Membri qablu li ...
Read More

ĦASIL TA’ FLUS MID-DEUTSCHE BANK INJORAT

Fil-Kummissjoni Ewropea jeżisti żbilanċ, li huwa tanġibbli ħafna, kontra l-istati ż-żgħar u l-istituzzjonijiet kummerċjali tagħhom. Allura, il-każ tal-Bank Pilatus f’Malta ...
Read More

INVESTIGAZZJONIJIET BIEX IĦAMMĠU LIL MALTA

Malta hi, u se tibqa’ tkun, stat li jirrispetta bis-sħiħ is-saltna tad-dritt. Nistenna li l-membri f’dan il-Parlament jiffaċċjaw il-fatti b’onestà, ...
Read More

L-ABORT MHUX FIL-PROGRAMM TAL-GVERN LABURISTA

L-abort bl-ebda mod ma jinsab fil-programm ta’ tmexxija tal-Gvern Laburista. Ftit jista’ jkun hemm messaġġ aktar ċar minn hekk. Hu ...
Read More

RYANAIR : TĦAMMEĠ L-ARJA DAQS POWER STATION TAL-FAĦAM

Ryanair saret waħda mill-aktar għaxar kumpaniji fl-Ewropa li jħammġu l-arja, minkejja li mhix Power Station li taħdem bil-faħam. Id-disa’ kumpaniji ...
Read More

JONQSU L-ĦABSIN FL-EWROPA

Komplew jonqsu l-għadd ta’ priġunieri fil-ħabsijiet fl-Ewropa . Ir-Russja għandha l-akbar għadd ta’ priġunieri b’418.3 prġunier minn kull 100,000 tal-popolazzjoni ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment