Ir-reġistrazzjoni ta’ aktar minn 3 miljun immigrant Ewropew li diġa` qed jgħixu fir-Renju Unit se tkun biċċa xogħol amministrattiva kbira għall-gvern Ingliż. L-esperti flew is-sistema attwali li tintuża biex persuni japplikaw għal residenza permanenti f’dan il-pajjiż biex jeżaminaw x’diffikultajiet jinħolqu jekk minħabba l-Brexit tinbidel is-sistema.

L-analiżi turi li jekk iċ-ċittadini kollha li ġejjin mill-pajjiżi membri tas-suq intern u li qed jgħixu fir-Renju Unit fl-2016 japplikaw għal residenza permanenti fl-istess sena, bir-rata tal-iproċessar kif inhi llum, ix-xogħol amministrattiv idum għaddej 140 sena biex jitlesta.

Wara r-referendum, ir-Renju Unit se jibdel ir-regoli tal-moviment ħieles tal-persuni. Iżda għad ma tħabbrux ir-regoli l-ġodda tal-proċess.

Madeleine Sumption, id-direttriċi tal-‘Migration Observatory’ fl-Universita` ta’ Oxford qalet, “Jiddependi fuq kemm se jdumu n-negozjati tal-Brexit, il-gvern jaf ikollu l-ħtieġa li jirreġistra liċ-ċittadini Ewropej li diġa` qed jgħixu hawnhekk.’

Bir-regoli attwali, l-Ewropej li ma ċċaqilqux mir-Renju Unit għal dawn l-aħħar ħames snin, awtomatikament għandhom id-dritt għal residenza permanenti.

L-istudju li sar jagħti ħjiel tal-problemi li jistgħu jinqalgħu ġaladarba s-sistema tar-reġistrazzjoni tinbidel. Pereżempju, jekk il-moviment ħieles tal-ħaddiema jispiċċa wara n-negozjati mal-UE, iċ-ċittadini Ewropej fi żmien qasir ikollhom bżonn juru dokumenti tad-dritt tar-residenza. Dan biex jiddistingwu ruħhom miċ-ċittadini Ewropej il-ġodda li jkunu waslu fir-Renju Unit mingħajr id-dritt tal-moviment ħieles tal-ħaddiema.

IS-SUD JIPPROVA JINGĦAQAD

Il-Prim Ministru Griek Alexis Tsipras stieden lil mexxejja ta’ Franza, Italja, Spanja, Portugall, Ċipru u Malta għal konferenza bl-għan li ...
Read More

IT-TENSJONI TORKA TINFIREX FIL-ĠERMANJA

It-tensjoni li ħakmet lit-Turkija wara l-attentat tal-kolp ta’ stat kontra Erdogan qed tinfirex fil-Ġermanja fejn Erdogan igawdi appoġġ kbir fost ...
Read More

IĦEJJI L-KARTI TAD-DIVORZJU GĦAR-RENJU UNIT

Il-Franċiż Michel Barnier, li serva bħala Kummissarju tas-suq ħieles u s-servizzi finanzjarji bejn l-2010 u l-2014, ingħata l-kariga ta’ ‘negozjatur ...
Read More

L-AKBAR ŻEWĠ SFIDI: IMMIGRAZZJONI U TERRORIŻMU

L-Immigrazzjoni u t-terroriżmu huma l-akbar żewġ sfidi fil-pajjiżi tal-UE. Skont servej tal-Eurobarometer, l-Ewropej iħossu li l-immigrazzjoni (48%, -10% anqas mis-servej ...
Read More

140 SENA BIEX JIPPROĊESSAW L-IMMIGRANTI

Ir-reġistrazzjoni ta’ aktar minn 3 miljun immigrant Ewropew li diġa` qed jgħixu fir-Renju Unit se tkun biċċa xogħol amministrattiva kbira ...
Read More

TAL-VISEGRAD IRIDU AKTAR SOVRANITA`

Il-grupp tal-Visegrad, li jikkonsisti mir-Repubblika Ċeka, Ungerija, Polonja u Slovakkja ftiehmu li jimbottaw l-argument favur aktar sovranita` għall-pajjiżi membri fl-Unjoni ...
Read More

L-EBDA MULTI GĦAL SPANJA U L-PORTUGALL

Il-Kummissjoni Ewropea u l-istati membri mexjin lejn sanzjonijiet simboliċi kontra Spanja u l-Portugall wara li ripetittivament kellhom defiċit eċċessiv fil-baġits ...
Read More

RIVEDUTA L-ORDNI TAL-PRESIDENZI

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea rreveda l-ordni tal-presidenzi tal-pajjiżi membri. Il-lista tibqa’ sejra sas-sena 2030. Wara li r-Renju Unit, minn jeddu, ċaħad ...
Read More

DAQQA TA’ ĦARTA GĦAS-SENTIMENT EKONOMIKU

F’Lulju s-sentiment ekonomiku pożittiv fir-Renju Unit naqas b’-4.4 punti wara l-vot favur il-Brexit. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea ...
Read More

FATATI FL-INGILTERRA

Skulturi ta’ fatati li jidhru qed jiżfnu jew jitqabdu kontra r-riħ fil-ġnien sabiħ ta’ Staffordshire fl-Ingilterra qed jiġbdu l-attenzjoni ta’ ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment