Ċipru se jirċievi €115 miljun bħala għajnuna Ewropea u l-Greċja se tirċievi €10 miljuni. Il-Bank Ewropew ta’ Investiment (EIB) ħabbar li kien se jagħti self ta’ €100 miljun oħra bħala appoġġ għall-investimenti infrastrutturali f’Ċipru. €15-il miljun oħra se jingħataw bħala self biex iservu ta’ appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji tal-gżira Ċiprijotta. Il-Bank Ewropew ta’ Investiment sellef €15-il miljun lil ‘Hellenic Bank’ biex jappoġġja l-impjiegi għaż-żgħażagħ, wara self inizjali ta’ €35 li diġa` ngħata f’Settembru tal-2014.

L-Istituzzjonijiet Ewropej (il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali) ħabbru li lestew il-missjoni tagħhom f’Ċipru. L-esperti internazzjonali reġgħu għamlu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar self jew loans li mhux irendu interessi. Għal dan il-għan l-awtoritajiet Ċiprijotti diġa` wettqu xi tibdiliet fil-liġi imma issa qed ikunu mitluba jimplimentawhom b’mod effettiv. L-Istituzzjonijiet saħqu dwar l-importanza li jkun hemm qafas legali f’kas ta’ falliment u f’każijiet fejn il-persuni jaqgħu lura fil-pagamenti tal-loans tal-propjeta` tagħhom. Il-gżira ta’ Ċipru qed tkun mitluba tagħmel aktar riformi strutturali, b’mod partikolari fil-proċess ta’ privatizzazzjoni u fir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. L-esperti ma semmew xejn dwar il-finanzjament li se jirċievi Ċipru fix-xhur li ġejjin. L-istati membri taż-żona ewro u l-Fond Monetarju Internazzjonali jridu japprovaw il-konklużjonijiet ta’ din il-missjoni biex Ċipru jirċievi l-finanzjament li jmiss. X’aktarx li japprovawh f’Jannar li ġej.

 

FRANZA TFITTEX L-APPOĠĠ TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UE WARA L-ATTAKKI TERRORISTIĊI

L-attakki terroristiċi f’Pariġi wasslu lil Franza biex tirreferi għat-trattati li jsemmu assistenza u għajnuna mill-istati membri ġaladarba jkun hemm aggressjoni ...
Read More

IŻ-ŻONA EWRO TISTENNA SAR-REBBIEGĦA

L-istati taż-żona ewro jridu jistennew sar-rebbiegħa biex isiru jafu jistgħux jibbenefikaw minn flessibilita` fit-tħaddim tal-baġits nazzjonali tagħhom. L-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja ...
Read More

L-EWROPA TRID TAGĦTI AKTAR PIŻ LIR-REALTAJIET NAZZJONALI TA’ KULL STAT MEMBRU

L-Unjoni Ewropea trid tagħti aktar piż lir-realtajiet nazzjonali ta’ kull stat membru u mhux tipprova ssolvi kollox b’sistema ta’ ‘one-size-fits-all’, ...
Read More

GĦAJNUNA FINANZJARJA GĦAL ĊIPRU U L-GREĊJA

Ċipru se jirċievi €115 miljun bħala għajnuna Ewropea u l-Greċja se tirċievi €10 miljuni. Il-Bank Ewropew ta’ Investiment (EIB) ħabbar ...
Read More

€6.5 BILJUN GĦALL-FOND TAL-KOEŻJONI

Il-Kummissjoni Ewropea se tpoġġi €6.5 biljun fil-fond ta’ Koeżjoni. Dawn il-fondi għandhom l-għan li jistimolaw l-investiment fl-Ewropa u jintegraw aħjar ...
Read More

IR-RATI TAT-TAXXI M’GĦANDHOMX IKUNU L-ISTESS FIL-PAJJIŻI KOLLHA TAL-UE

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista Alfred Sant qal li hu favur aktar koordinament u trasparenza fit-taxxi, imma hu kontra li r-rati ...
Read More

L-ESTONIAN AIR TRID TĦALLAS LURA €85 MILJUN

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li l-għajnuna finanzjarja li ta l-gvern tal-Estonja lil-linja nazzjonali ta’ pajjiżu biex issalva, kisret il-liġijiet Ewropej għax, ...
Read More

NUQQAS TA’ QBIL BEJN L-ISVIZZERA U L-UE

L-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera qed jipprovaw jilħqu ftehim dwar il-kwistjoni tal-mobilita` tal-ħaddiema wara li fi Frar tal-2014 l-Isvizzeri vvotaw li ...
Read More

KUMMERĊ ĦIELES BEJN L-AWSTRALJA U L-UE

L-UE u l-Awstralja mistennija jsaħħu r-relazzjonijiet ta’ bejniethom billi fost oħrajn jibdew negozjati għal ftehim ta’ kummerċ ħieles. Iż-żewġ naħat ...
Read More

INFLAZZJONI TA’ 0.1% FIŻ-ŻONA EWRO U 0.0% FL-UE F’OTTUBRU

Ir-rata annwali tal-inflazzjoni fiż-żona ewro fix-xahar ta’ Ottubru kienet ta’ 0.1% fiż-żona ewro u 0.0% fl-UE. F’Settembru kienet -0.1% fiż-żewġ ...
Read More

IL-PAJJIŻI TAL-BALKANI PRIJORITA’ GĦALL-ITALJA

Id-dħul tal-pajjiżi tal-Balkani fl-Unjoni Ewropea għandha tkun prijorita` għaliex dawn huma fuq quddiem fil-kriżi tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi ...
Read More

ŻJIEDA FIL-PGD FIL-PERIJODU LULJU-SETTEMBRU 2015

Fiż-żona ewro kien hemm żjieda ta’ 0.3% tal-Prodott Gross Domestiku u żjieda ta’ 0.4% fl-Unjoni Ewropea kollha, meta kkomparat mal-perijodu ...
Read More

IL-KUMMISSJONI EWROPEA TIFLI ARRANĠAMENTI TA’ TAXXI TA’ KUMPANIJI MULTINAZZJONALI

Il-Kummissjoni Ewropea talbet informazzjoni lil Olanda dwar l-arranġamenti ta’ taxxa li għamlet ma’ kumpaniji multinazzjonali bħal Microsoft, Pfizer, GlazoSmithKline u ...
Read More

X’INHUMA L-FONDI TA’ KOEŻJONI TAL-UNJONI EWROPEA

L-Unjoni Ewropea għandha tipi differenti ta’ fondi li jinġabru mingħand il-pajjiżi membri tagħha biex imbagħad jitqassmu kif ikun deċiż mill-Kummissjoni ...
Read More

NOVEMBRU

Il-fjura li tissimbolizza x-xahar ta’ Novembru hija l-Chrysanthemum għax tkun għadha fl-aqwa tagħha f’dan ix-xahar. Din il-fjura hija l-iktar waħda ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment