L-istati taż-żona ewro jridu jistennew sar-rebbiegħa biex isiru jafu jistgħux jibbenefikaw minn flessibilita` fit-tħaddim tal-baġits nazzjonali tagħhom. L-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja u l-Italja qed jisħqu fuq l-impatt li kellhom l-immigranti illegali fuq il-finanzi pubbliċi f’pajjiżhom. Ma’ dawn żgur se jiżdiedu aktar stati membri. Il-Kummissjoni diġa` qed turi ħniena ma’ Franza li għadha kemm ħabbret li se tonfoq ħafna aktar minn dak li ppjanat biex iżżid il-miżuri ta’ sigurta` wara l-attakki riċenti f’Pariġi.

Il-Kummissjoni qalet li se tikkonsidra kollox imma li mhux se tieħu deċiżjoni qabel ma tara kif se jiżvolġu l-affarijiet u tistħarreġ kemm eżattament kienu l-ispejjeż li saru minħabba l-kriżi tal-immigrazzjoni. Mhux se tiftaħ proċeduri kontra l-istati membri minħabba defiċit eċċessiv sakemm dan jibqa’ viċin it-3% tal-Prodott Gross Domestiku.

Stima li għamlet l-Awstrija turi li minħabba l-influss tal-immigranti n-nefqa se tkun ta’ 0.08% u 0.16% tal-PGD fl-2015 u fl-2016 rispettivament. Il-pjan tal-baġit tal-Awstrija qiegħed f’riskju li ma jaqbilx mar-regoli tal-UE u li jiddevja mill-għanijiet stabbiliti għall-2016.

Il-Belġju u ż-żieda fin-nefqa minħabba l-influss ta’ immigranti hija ta’ 0.03% u 0.1% għall-2015 u l-2016 rispettivament. Il-pjan tal-baġit tal-Belġju jidher li jaqbel mar-regoli tal-UE.

Il-pjan tal-baġit tal-Finlandja jirreferi għan-nefqa li se jġarrab biex jintegra l-immigranti, imma ma jsemmix figuri. F’Settembru l-Finlandja talbet li tiddevja mill-pjan tal-baġit tagħha b’0.5% tal-PGD.

L-Italja hija l-aktar pajjiż li tista’ tgawdi mill-flessibilita` fil-pjan tal-baġit tagħha, spjega Pierre Moscovici. L-Italja talbet flessibilita` ta’ 0.2% tal-PGD, l-ispiża annwali għall-kriżi tal-immigrazzjoni fl-2016.

Il-baġits tal-Ġermanja, Estonja, Lussemburgu, l-Olanda, is-Slovakkja, Belġju, Latvja, Malta u Finlandja jidhru li se jintlaħqu. F’riskju li ma jintlaħqux hemm dawk tal-Italja, Litwanja u Awstrija. Franza trid tikkoreġi d-defiċit sal-2017, imma f’dan l-għan ma kinitx ikkunsidrata l-problema attwali tas-sigurta`. L-Irlanda u s-Slovenja għad iridu jikkonfermaw li se jilħqu l-miri tagħhom. Spanja u l-Portugall għad iridu jibagħtu l-pjanijiet tal-baġits tagħhom.

Il-KE qed tistenna li r-Renju Unit tkompli ittejjeb il-bilanċ strutturali għas-snin 2016-2017.

Il-Konfederazzjoni tat-Trade Unions Ewropej (ETUC) innotat li l-KE ma rrifjutat l-ebda pjan tal-istati nazzjonali u interpretat dan bħala sinjal li l-KE qed titbiegħed mill-politika ta’ awsterita`.

 

FRANZA TFITTEX L-APPOĠĠ TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UE WARA L-ATTAKKI TERRORISTIĊI

L-attakki terroristiċi f’Pariġi wasslu lil Franza biex tirreferi għat-trattati li jsemmu assistenza u għajnuna mill-istati membri ġaladarba jkun hemm aggressjoni ...
Read More

IŻ-ŻONA EWRO TISTENNA SAR-REBBIEGĦA

L-istati taż-żona ewro jridu jistennew sar-rebbiegħa biex isiru jafu jistgħux jibbenefikaw minn flessibilita` fit-tħaddim tal-baġits nazzjonali tagħhom. L-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja ...
Read More

L-EWROPA TRID TAGĦTI AKTAR PIŻ LIR-REALTAJIET NAZZJONALI TA’ KULL STAT MEMBRU

L-Unjoni Ewropea trid tagħti aktar piż lir-realtajiet nazzjonali ta’ kull stat membru u mhux tipprova ssolvi kollox b’sistema ta’ ‘one-size-fits-all’, ...
Read More

GĦAJNUNA FINANZJARJA GĦAL ĊIPRU U L-GREĊJA

Ċipru se jirċievi €115 miljun bħala għajnuna Ewropea u l-Greċja se tirċievi €10 miljuni. Il-Bank Ewropew ta’ Investiment (EIB) ħabbar ...
Read More

€6.5 BILJUN GĦALL-FOND TAL-KOEŻJONI

Il-Kummissjoni Ewropea se tpoġġi €6.5 biljun fil-fond ta’ Koeżjoni. Dawn il-fondi għandhom l-għan li jistimolaw l-investiment fl-Ewropa u jintegraw aħjar ...
Read More

IR-RATI TAT-TAXXI M’GĦANDHOMX IKUNU L-ISTESS FIL-PAJJIŻI KOLLHA TAL-UE

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista Alfred Sant qal li hu favur aktar koordinament u trasparenza fit-taxxi, imma hu kontra li r-rati ...
Read More

L-ESTONIAN AIR TRID TĦALLAS LURA €85 MILJUN

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li l-għajnuna finanzjarja li ta l-gvern tal-Estonja lil-linja nazzjonali ta’ pajjiżu biex issalva, kisret il-liġijiet Ewropej għax, ...
Read More

NUQQAS TA’ QBIL BEJN L-ISVIZZERA U L-UE

L-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera qed jipprovaw jilħqu ftehim dwar il-kwistjoni tal-mobilita` tal-ħaddiema wara li fi Frar tal-2014 l-Isvizzeri vvotaw li ...
Read More

KUMMERĊ ĦIELES BEJN L-AWSTRALJA U L-UE

L-UE u l-Awstralja mistennija jsaħħu r-relazzjonijiet ta’ bejniethom billi fost oħrajn jibdew negozjati għal ftehim ta’ kummerċ ħieles. Iż-żewġ naħat ...
Read More

INFLAZZJONI TA’ 0.1% FIŻ-ŻONA EWRO U 0.0% FL-UE F’OTTUBRU

Ir-rata annwali tal-inflazzjoni fiż-żona ewro fix-xahar ta’ Ottubru kienet ta’ 0.1% fiż-żona ewro u 0.0% fl-UE. F’Settembru kienet -0.1% fiż-żewġ ...
Read More

IL-PAJJIŻI TAL-BALKANI PRIJORITA’ GĦALL-ITALJA

Id-dħul tal-pajjiżi tal-Balkani fl-Unjoni Ewropea għandha tkun prijorita` għaliex dawn huma fuq quddiem fil-kriżi tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi ...
Read More

ŻJIEDA FIL-PGD FIL-PERIJODU LULJU-SETTEMBRU 2015

Fiż-żona ewro kien hemm żjieda ta’ 0.3% tal-Prodott Gross Domestiku u żjieda ta’ 0.4% fl-Unjoni Ewropea kollha, meta kkomparat mal-perijodu ...
Read More

IL-KUMMISSJONI EWROPEA TIFLI ARRANĠAMENTI TA’ TAXXI TA’ KUMPANIJI MULTINAZZJONALI

Il-Kummissjoni Ewropea talbet informazzjoni lil Olanda dwar l-arranġamenti ta’ taxxa li għamlet ma’ kumpaniji multinazzjonali bħal Microsoft, Pfizer, GlazoSmithKline u ...
Read More

X’INHUMA L-FONDI TA’ KOEŻJONI TAL-UNJONI EWROPEA

L-Unjoni Ewropea għandha tipi differenti ta’ fondi li jinġabru mingħand il-pajjiżi membri tagħha biex imbagħad jitqassmu kif ikun deċiż mill-Kummissjoni ...
Read More

NOVEMBRU

Il-fjura li tissimbolizza x-xahar ta’ Novembru hija l-Chrysanthemum għax tkun għadha fl-aqwa tagħha f’dan ix-xahar. Din il-fjura hija l-iktar waħda ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment