Alfred Sant, Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew qal li l-gvernijiet Ewropej għandhom jiggarantixxu pensjonijiet adegwati u sostenibbli u fejn ikun hemm żbilanċ bejn dħul u ħruġ, joħorġu d-differenza kull sena mill-baġit tal-gvern.

Dr Sant qal dan fid-dibattitu ‘Il-futur tal-pensjonijiet: il-ġlieda kontra l-privatizzazzjoni u t-tisħiħ tas-sistemi tas-sigurta` soċjali’

“Fil-fehma tiegħi, is-soluzzjonijiet ma għandhomx ikunu bbażati biss fuq iż-żieda tal-eta` tal-irtirar taċ-ċittadini u fuq żieda fil-kontribuzzjonijiet. Lanqas m’għandu jsir aktar privatizzazzjoni ta’ partijiet tas-sistema tal-pensjonijiet. Dan tal-aħħar għandu jitqies bħala parti integrali tal-impenn pubbliku fi ħdan il-baġit tal-istat, bl-ogħla prijorita` tingħata lil dawk l-aktar vulnerabbli. Dan il-prinċipju huwa parti mill-wirt Ewropew l-aktar wiesa’ tal-front soċjali u aċċettat kemm mill-politiċi tax-xellug u anki tal-lemin, minn Bismarck għal Willy Brandt. Ma għandux ikun abbandunat.”

Dr Sant qal li l-mistoqsijiet dwar pensjonijiet sostenibbli u adegwati għandhom l-ewwel jiġu solvuti fuq bażi nazzjonali, qabel ma jkunu realistikament mwieġba fuq bażi Ewropea.

L-ISTABILITA’ TAL-EWRO TIDDEPENDI MILL-ITALJA

Il-'Eurogroup' esprimiet it-tħassib tagħha dwar il-Budget tal-Italja għall-perjodu 2019-2021. Mario Centeno, Chairman tal-Eurogroup qal li trid tittieħed azzjoni dwar l-effetti ...
Read More

X’SE JMISSU GĦAWDEX MILL-BUDGET EWROPEW?

Bir-regoli attwali tal-UE, il-gżejjer tal-UE bħal Għawdex ma għandhomx ċans jibbenefikaw mill-pjan ta’ investiment ta’ Juncker. Dan qalu Alfred Sant ...
Read More

€147 BILJUN ANQAS MILL-VAT

L-Istati membri tal-UE tilfu €147.1 biljun fid-dħul tal-VAT fl-2016, skont studju tal-Kummissjoni Ewropea.  Il-Kummissarju tat-tassazzjoni Pierre Moscovici qal li t-telf ...
Read More

“REFERENDUM  INVALIDU FIL-MAĊEDONJA ” – IR-RUSSJA

Ir-Russja qalet li n-nuqqas ta’ interess fir-Referendum minn nies tal-Maċedonja tagħmlu invalidu u tfisser li din id-deċiżjoni se tkun sfurzata ...
Read More

IL-POLONJA GĦALL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA

Il-Kummissjoni ħabbret li b’mod urġenti se tirreferi l-liġi dwar il-Qorti Suprema li daħlet fis-seħħ fil-Polonja lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Din id-deċiżjoni ...
Read More

30% TAL-ENERĠIJA MINN SORSI RINOVABBLI

30% tal-elettriku kkonsmat fl-UE fl-2016 kien ġej minn sorsi rinovabbli. L-enerġija mill-ilma ammontat għal 36.9% tal-elettriku ġġenerat minn sorsi rinovabbli ...
Read More

GĦANDHOM JIGGARANTIXXU PENSJONIJIET SOSTENIBBLI

Alfred Sant, Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew qal li l-gvernijiet Ewropej għandhom jiggarantixxu pensjonijiet adegwati u sostenibbli u fejn ...
Read More

1 MINN 160 TIFEL U TIFLA B’SINJALI TA’ AWTIŻMU

Figuri mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa jgħidu li 1 minn kull 160 tifel u tifla għandhom sinjali ta’ Awtiżmu filwaqt li studji ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment