Fil-Parlament Ewropew il-President tal-Kummissjoni Jean Claude Juncker qal lil Nigel Farage, Ewroparlamentari Ingliż li kien fost dawk li qanqal il-Brexit, “Sorpriż li tinsab hawn. Int ħdimt biex il-Brittanniċi joħorġu mill-UE, il-Brittanniċi vvotaw biex joħorġu mill-UE. Allura int x’int tagħmel hawn?” Il-kliem qajjem tbissim u għajjat ta’ approvazzjoni fost dawk li kienu għadhom ma jistgħux jemmnu li r-Renju Unit se joħroġ mill-UE. 

L-Ewroparlamentari Farage wieġeb, “Meta sbatax-il sena ilu għedtilkom li ridt nagħmel referendum biex noħroġ lir-Renju Unit mill-UE, kollha dħaktu bija. Issa mhux tidħku imma.” Sintendi lil Farage ma nibqgħux narawh fil-Parlament Ewropew meta r-Renju Unit jkun ħareġ formalment mill-UE. Jista’ jagħti l-każ li l-anqas l-Ingliż ma nibqgħu naraw u nisimgħu sa dak iż-żmien fl-istituzzjonijiet Ewropej jekk ma jibqax wieħed mill-24 lingwa uffiċċjali tal-UE. Dan għaliex il-Brittanniċi biss għażlu l-Ingliż bħala lingwa uffiċċjali. Pajjiżi oħra li għandhom l-Ingliż bħala waħda mil-lingwi uffiċċjali tagħhom, bħal Malta u l-Irlanda, għażlu l-Malti u l-Gaelic għax fi żmien is-sħubija tagħhom l-Ingliż kien diġa` lingwa uffiċċjali tal-UE.

L-Ingliż huwa l-iktar lingwa użata fix-xogħol tal-istituzzjonijiet Ewropej u bejn il-ħaddiema taċ-ċivil tal-UE. Jekk l-Ingliż irid jinżamm bħala lingwa uffiċċjali, iridu jinbidlu r-regoli jew jinbidel il-mod kif inhuma interpretati. B’dan il-mod il-pajjiżi jkunu jistgħu jagħżlu aktar minn lingwa uffiċċjali waħda. Il-Wall Street Journal irrapportat li l-Kummissjoni diġa` bdiet tuża aktar il-Franċiż u l-Ġermaniż fil-komunikazzjonijiet esterni tagħha bħala mossa simbolika wara l-vot tar-Renju Unit.

L-AĦĦAR ĊENA

Il-PM David Cameron attenda għall-aħħar ċena mas-27 kap ta’ stat l-oħra fi Brussell biex jissiġilla l-ewwel u l-akbar divorzju rreġistrat ...
Read More

L-UE TRID TEVITA ŻEWĠ TENTAZZJONIJIET

Wara l-BREXIT se jkun hemm żewġ tentazzjonijiet fl-UE: l-ewwel tentazzjoni tkun dik li tagħmel  il-ftehim diffiċli għar-Renju Unit biex pajjiżi ...
Read More

ELEZZJONIJIET INKONKLUSSIVI FI SPANJA

Fit-tieni elezzjoni f’sitt xhur, Spanja resqet aktar viċin biex tifforma gvern. L-iktar li ġab voti (33%) kien il-Prim Ministru Mariano ...
Read More

GĦODDA BIEX JOĦORĠU AKTAR PAJJIŻI MILL-UE

Riżoluzzjoni biex ir-Renju Unit jattiva Artiklu 50 u joħroġ malajr kemm jista’ jkun mill-Unjoni Ewropea tista’ tkun għodda biex isiru ...
Read More

JINBIDLU R-REGOLI TAL-FRUNTIERI TAX-SCHENGEN

Ġiet approvata l-proposta li tbiddel ir-regoli tal-fruntieri tax-Schengen. Il-pjan hu li jibdew isiru kontrolli regolari fuq il-fruntieri, anki fuq iċ-ċittadini ...
Read More

890, 000 RUĦ KISBU ĊITTADINANZA EWROPEA FL-2014

Fl-2014, madwar 890, 000 persuna saru ċittadini ta’ stat membru tal-Unjoni Ewropea, tnaqqis ta’ 9% fuq is-sena 2013 fejn il-figura ...
Read More

DIFFIKULTAJIET GĦALL-BDIEWA EWROPEJ

Stħarriġ mill-organizzazzjoni tal-bdiewa Ewropej għall-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, juri li l-bdiewa huma mdejqin ħafna. Kaġun ta’ dan id-dwejjaq ...
Read More

ID-DESTIN TAL-GLYPHOSATE F’IDEJN IL-KUMMISSJONI

Il-futur tal-glyphosate – il-bexx kontra l-ħaxix ħażin li jista’ jkun perikoluż għas-saħħa tal-bniedem -  issa huwa f’idejn il-Kummissjoni Ewropea. Dan ...
Read More

JINBXU LIL XULXIN BL-INGLIŻ

Fil-Parlament Ewropew il-President tal-Kummissjoni Jean Claude Juncker qal lil Nigel Farage, Ewroparlamentari Ingliż li kien fost dawk li qanqal il-Brexit, ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment