Jekk iż-żona Xengen tispiċċa u l-pajjiżi li qegħdin fiha jerġgħu jdaħħlu l-kontrolli, flimkien jibdew jonfqu aktar minn €100 biljun. Studju mill-Kabinett tal-Prim Ministru Franċiż janalizza l-ispejjeż li jinħolqu jekk jispiċċa l-moviment ħieles tax-Xengen u jikkonsidra żewġ sitwazzjonijiet. L-ewwel sitwazzjoni tinvolvi kontrolli mnaqqsa għall-karozzi privati u ‘spotchecks’  fuq it-trakkijiet. Dawn inaqqsu l-veloċita` tat-traffiku. It-tieni sitwazzjoni tinvolvi kontrolli bir-reqqa fuq karozzi privati u kontroll sistematiku fuq it-trakkijiet. Dan iwassal għal ħafna aktar dewmien fuq il-fruntieri.

Skont l-istudju, l-ewwel sitwazzjoni tiswa lill-ekonomija Franċiża bejn €1 u €2 biljuni. Din iċ-ċifra ma tinkludix spejjeż addizzjonali biex jerġgħu jiddaħħlu l-kontrolli tad-dwana. Din is-sitwazzjoni żżid l-ispejjeż tat-trasport u tnaqqas lil ħaddiema li jaħdmu minn pajjiż għall-ieħor.

Il-kontrolli permanenti fuq il-fruntieri jwasslu biex jitnaqqas il-kummerċ bejn pajjiż u ieħor fiż-żona Xengen. Huwa stmat li dan it-tnaqqis ilaħħaq bejn 10% u 20%. Għal Franza dan ifisser telf ta’ €10 biljun jew tnaqqis ta’ 0.5% tal-PGD. Għall-pajjiżi l-oħra dan ifisser tnaqqis ta’ 0.8% tal-PGD, jew telf ta’ aktar minn €100 biljun. Dan jissarraf ukoll fi tnaqqis fl-investiment dirett u fl-influssi finanzjarji.

Il-Kummissjoni qalet li l-prezz għat-tneħħija tax-Xengen huwa għoli ħafna. Il-kontrolli fuq il-fruntieri kif imħaddma bħalissa jiswew €3 biljun jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma.

Malta u l-Unjoni Ewropea NL33

Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw ...
Read More

KULĦADD JAQBILLU, ĦLIEF MALTA

Il-ftehim ta’ kummerċ bejn l-Istati Uniti u l-UE (TTIP) se jħalli effett pożittiv fil-pajjiżi kollha tal-UE ħlief f’Malta. Din l-istqarrija ...
Read More

M’HEMMX PJAN B GĦAL-LIBJA

L-Unjoni Ewropea għamiltha ċara li ma hemmx aktar pjanijiet ħlief dak li jitwaqqaf gvern nazzjonali magħqud fil-Libja. L-UE u l-komunita` ...
Read More

L-OGĦLA THEDDIDA F’GĦAXAR SNIN

L-Unjoni Ewropea tinsab fl-ogħla livell ta’ theddid terroristiku li qatt kellha f’għaxar snin. Din it-twissija għamlitha l-Europol waqt l-inawgurazzjoni taċ-Ċentru ...
Read More

KEMM TISWA T-TNEĦĦIJA TAX-XENGEN?

Jekk iż-żona Xengen tispiċċa u l-pajjiżi li qegħdin fiha jerġgħu jdaħħlu l-kontrolli, flimkien jibdew jonfqu aktar minn €100 biljun. Studju ...
Read More

JONQSU S-SIRJANI, JIŻDIEDU L-IRAQQINI

Mill-bidu tal-2016 ’l hawn diġa` waslu 55, 000 immigrant, medja ta’ 2, 000 persuna kuljum. F’dan il-perijodu mietu 244 persuna ...
Read More

IL-POLITIKA TAL-UE DWAR L-AGRIKOLTURA MALTIJA GĦANDHA TKUN IKKONTESTATA FUQ IL-LIVELLI KOLLHA

Il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-agrikoltura f’Malta u f’Għawdex għandha tkun kontestata fil-livelli kollha għaliex ħafna drabi l-persistenza twasslek biex tirbaħ ...
Read More

GĦANDHOM IŻOMMU L-FLESSIBILITA` LI FADLILHOM

L-iżgħar pajjiżi fl-UE u dawk li qegħdin fil-periferija tagħha, ma għandhomx ikunu miċħuda mill-ftit flessibilita` li fadlilhom fil-politika tat-tassazzjoni. Dr ...
Read More

UĠIGĦ TA’ RAS GĦAL BANK ĊENTRALI EWROPEW

Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi wissa dwar il-konsegwenzi jekk l-inflazzjoni ma tiġix f’tagħha. ‘Ir-riskji li naġixxu tard wisq jiżbqu ...
Read More

GĦAWDEX JEĦTIEĠ TRATTAMENT SPEĊJALI

Riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew dwar l-insularita` ta’ reġjuni gżejjer fl-Unjoni Ewropea ġiet emendata mill-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant biex tindirizza aħjar ...
Read More

TA’ MIN JOGĦLA U TA’ MIN JONQOS

Id-dejn pubbliku bħala perċentwal tal-PGD tal-Greċja, Ċipru, Belġju, Spanja, Franza, Kroazja, Italja u l-Portugall huwa f’livelli riskjużi. Fi tmiem l-2015 ...
Read More

X’INHUMA L-KUMITATI TAL-PARLAMENT EWROPEW?

Fil-Parlament Ewropew hemm aktar minn 20 kumitat. Fost il-kumitati nsibu dak ta’: L-affarijiet barranin, tad-drittijiet umani, tad-difiża u s-sigurta`, tal-kummerċ ...
Read More

X’ILSNA JITGĦALLMU FL-EWROPA?

L-Ingliż huwa l-aktar lingwa popolari fl-iskejjel Ewropej. Fl-Unjoni Ewropea, 98% tal-istudenti tas-sekondarja jistudjaw tal-inqas lingwa barranija waħda filwaqt li 60% ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment