L-istati membri tal-UE ġew mistiedna jieħdu l-miżuri fuq livell nazzjonali biex itejbu l-effettivita` tal-mobbilta` militari fi ħdan l-UE. Dawn il-miżuri għandhom jittieħdu malajr kemm jista’ jkun imma aktar tard minn 2024.

Hija x-xewqa tal-Kunsill Ewropew li l-ewwel miżuri jkunu effettivi sal-aħħar tas-sena d-dieħla.

“Dawn il-miżuri għandhom jingħataw prijorita` mill-istati membri”, qal il-Kunsill Ewropew.

L-istati membri qed jintalbu jgħaġġlu l-proċeduri biex jiffaċilitaw il-qsim tal-fruntieri biex kull talba għal awtorizzazzjoni ta’ qsim minn fruntiera għal oħra għal attivitajiet ta’ rutina  tintlaqa’ fi żmien ħamest ijiem. L-istess se jgħodd għal movimenti, fuq l-art, fl-ajru u minn fuq il-baħar.

L-istati membri tal-UE qed jintalbu jgħaġġlu l-proċess ta’ kommunikazzjoni u joħolqu networks  b’‘contact points’ li jgħaġġlu t-talbiet għal movimenti bejn il-fruntieri.

Il-Kunsill qed jitlob aktar prattika ta’ eżerċizzji nazzjonali u multinazzjonali li jinkludu movimenti tat-truppi li se jitħabbru dalwaqt.

Il-Kunsill Ewropew se jeżamina l-progress li jkun sar sas-sena 2009.

F’laqgħa li kellu mal-Kunsill Ewropew, is-Segretarju Ġenerali tan-NATO Jens Stoltenberg qal li l-mobbilta` militari hija qasam importanti għal kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO li nefqet €2 biljun f’dal-qasam fl-aħħar erba’ snin.

IL-PRESIDENZA AWSTRIJAKA : ‘EWROPA LI TIPPROTEĠI’

Is-sigurta` u l-immigrazzjoni, il-kompetittivita` ekonomika u l-istabbilita` fil-Balkani huma tliet prijoritajiet tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill tal-UE li tibda fl-1 ta’ Lulju ...
Read More

DIL-ĠIMGĦA S-SUMMIT EWROPEW

Il-kapijiet tal-istati tal-UE fis-summit Ewropew ta’ dan ix-xahar fi Brussell se jiddiskutu l-kwistjonijiet l-aktar urġenti. Fost oħrajn is-summit ta’ din ...
Read More

MOBBILTA` MILITARI MILL-ISTATI MEMBRI TAL-UE

L-istati membri tal-UE ġew mistiedna jieħdu l-miżuri fuq livell nazzjonali biex itejbu l-effettivita` tal-mobbilta` militari fi ħdan l-UE. Dawn il-miżuri ...
Read More

AKTAR DROGI FL-EWROPA

Aktar drogi illeċiti qed ikunu mmanifatturati fl-Ewropa u aktar drogi qed ikunu importati minn sorsi tradizzjonali bħal Amerika Latina, il-Punent ...
Read More

GĦAJNUNA MILL-UE MINĦABBA L-POŻIZZJONI ĠEOGRAFIKA TA’ MALTA

Malta jixirqilha għajnuna finanzjarja ġdida mill-UE minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha fil-periferija tal-Ewropa biex tagħmel tajjeb għal telf ta’ fondi li ...
Read More

L-EWRO INDISPENSABBLI GĦAS-SUQ UNIKU

Il-Ministru tal-Affarijiet tal-UE tal-Gvern ġdid Taljan Paolo Savona qal li l-ewro hija “indispensabbli għas-suq uniku” u qal li l-Ewro għandha ...
Read More

IS-SAJD RIKREATTIV TAĦT IL-LENTI EWROPEA

Is-sajd rikreattiv jinsab taħt il-lenti tal-Unjoni Ewropea b’sejħiet biex jiġi regolarizzat minħabba l-impatt tiegħu fuq il-ħut. Dan wara li l-Parlament ...
Read More

JASLU AKTAR IMMIGRANTI FIL-BALKANI

Is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni fil-punent  tal-Balkani għadha mhix fi stadju allarmanti, iżda l-wasliet żdiedu, speċjalment mir-rotta tal-Albanija, Bosnja-Herzegovina, Montenegro u Serbja, qal ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment