L-Unjoni Ewropea tinsab f’limbu politiku. Wara l-kriżijiet tal-Greċja, tal-Ewro, tal-immigrazzjoni, tat-terroriżmu, issa għandha l-akbar kriżi. Dik tal-BREXIT. Sa issa l-ebda pajjiż ma ħareġ mill-UE. Il-BREXIT kisser l-idea li s-sħubija fl-UE hija trabokk li ma tistax toħroġ minnu. Diġà bdew jidhru movimenti fid-Danimarka, l-Olanda u Franza biex dawn il-pajjiżi isegwu lir-Renju Unit.

Id-deċiżjoni tal-BREXIT qed treġġa’ lura 60 sena ta’ integrazzjoni Ewropea. Ħadd ma jista’ jbassar x’se jsir fil-ġejjieni. Kif tista’ l-UE tressaq lill-popli Ewropej lejha? Speċjalment meta ħafna popli jinsabu urtati għall-gvernijiet li jmexxuhom? U jekk il-popli mhumiex kuntenti bil-gvernijiet li eleġġew kif jistgħu jkunu kuntenti bil-burokratiċi ta’ Brussell li jarawhom daqstant maqtugħin mir-realtajiet tagħhom?

F’dan il-kaos, fil-Greċja eluf ta’ familji u pensjonanti qed ibatu l-konsegwenzi tar-riformi biex isalvaw l-ekonomija ta’ pajjiżhom. Fl-Italja qed tiżdied il-pressjoni għal referendum dwar it-tneħħija tal-ewro. Fl-Ungerija għaddejjin sew it-tħejjijiet għar-referendum dwar il-kwoti tal-immigranti. U s-Slovakkja, President attwali tal-Kunsill tal-UE, ma tridx tiċċaqlaq dwar il-politika tal-immigrazzjoni tal-istess UE.

Din il-ġimgħa bdew il-vaganzi fi Brussell. Iżda moħħ kulħadd huwa fuq is-Summit tal-Mexxejja Ewropej fi Bratislava fis-16 ta’ Settembru. X’se jkun deċiż dak inhar? Li huwa żgur hu li fis-Sajf se tkompli tiżdied il-kritika lejn Jean-Claude Juncker li jmexxi Kummissjoni ta’ 33,000 impjegat. Juncker ġa ġie kkritikat li m’għamilx biżżejjed fil-vot tal-BREXIT. Hemm min qed jitfa’ t-tort fuq Juncker u l-Kummissarji tiegħu, li bħalu mhumiex eletti mill-popli Ewropej. Juncker, fost l-aktar mexxejja Ewropej li ilhom iservu, sar mira faċli għall-kritika, iżda mhux jaċċetta r-responsabbilità għall-vot tal-BREXIT.

Ir-Renju Unit issa se jkollu Prim Ministru ġdid li riedet tibqa’ fl-UE, iżda issa se tinnegozja l-ħruġ tal-pajjiż mal-UE.

Il-pajjiżi tal-Lvant ukoll iħossuhom emarġinati fl-UE. Iħossu li l-Ġermanja u Franza u l-istituzzjonijiet bla ruħ ta’ Brussell qed jimponulhom il-kwoti tar-refuġjati li ma jistgħux jaċċettaw. L-Ungerija, is-Slovakkja, il-Polonja u r-Repubblika Ċeka jgħidu li l-BREXIT għandu jagħmel kuraġġ lin-nazzjonijiet Ewropej biex jerġgħu jieħdu r-riedni ta’ pajjiżhom.

Il-Ġermanja, l-akbar pajjiż fl-UE,  trid aktar prammatiżmu fil-politika Ewropea. Merkel konxja li fost it-28 stat membru, uħud mill-pajjiżi qed jintegraw fi gruppi żgħar.

Fil-vaganzi tas-Sajf, l-UE se tkompli tfittex għas-soluzzjonijiet biex toħroġ mil-limbu politiku li nqabdet fih inkwetata li l-elettorat Ewropew qed ikompli jersaq lejn il-lemin u x-xellug estrem.

FIL-LIMBU

L-Unjoni Ewropea tinsab f’limbu politiku. Wara l-kriżijiet tal-Greċja, tal-Ewro, tal-immigrazzjoni, tat-terroriżmu, issa għandha l-akbar kriżi. Dik tal-BREXIT. Sa issa l-ebda ...
Read More

SANZJONIJIET SIMBOLIĊI KONTRA SPANJA U L-PORTUGALL

Il-Ministri tal-ECOFIN fetħu l-prospetti ta’ sanzjonijiet finanzjarji kontra Spanja u l-Portugall  li ma osservawx ir-regoli tal-Budget bejn 2013-2015. L-istess Ministri ...
Read More

L-UNJONI EWROPEA QED TIDHER INEFFETTIVA

L-inkoerenzi fid-deċiżjonijiet meħuda mill-Unjoni Ewropea fl-aħħar sitt xhur komplew aktar jiżdiedu. Dan qalu l-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu ...
Read More

IL-BANEK IŻ-ŻGĦAR TAL-UE JILMENTAW MINN PIŻIJIET SPROPORZJONATI

Ħafna banek żgħar fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qed jilmentaw li l-ħtiġijiet ġodda imposti fuqhom qed jgħabbuhom b’piżijiet sproporzjonati. Il-Kummissarju Ewropew Valdis ...
Read More

IL-PRESIDENZA SLOVAKKA KONTRA TIBDIL FIT-TRATTATI

Il-Prim Ministru Slovakk Robert Fico qal li matul il-Presidenza Slovakka mhux qed jippjana tibdil fit-trattati bħala parti mir-riformi tal-Unjoni Ewropea ...
Read More

IL-FLESSIBILITA` FIT-TASSAZZJONI IMPORTANTI GĦALL-GVERNIJIET NAZZJONALI

Il-kompetizzjoni fit-tassazzjoni għandha tibqa’ responsabbiltà tal-gvernijiet nazzjonali tal-membri stati tal-Unjoni Ewropea. Jekk l-UE tnaqqas il-flessibilità fil-politika tat-tassazzjoni tkompli tagħmel ħsara akbar ...
Read More

IL-BALKANI PARTI MILL-PROĠETT EWROPEW

Federica Mogherini, responsabbli mill-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà tal-UE, qalet li l-proċess tat-tkabbir tal-Unjoni Ewropea se jkompli minkejja l-BREXIT ...
Read More

ESTIŻI S-SANZJONIJIET RUSSI

Il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea qablu b’vot unanimu li jestendu s-sanzjonijiet fuq ir-Russja sa Jannar 2017. Aktar kmieni din is-sena, l-Assemblea ...
Read More

XITA TA’ FRIEFET F’ PARIĠI

Is-servizzi tas-sigurtà Franċiżi ftit basru li eluf kbar ta’ friefet kienu se jinvadu Stade de France fil-kapitali Franċiża minn 24 ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment