Il-pajjiżi żgħar fil-periferija tal-Unjoni Ewropea m’għandhomx jinżammu milli jissettjaw taxxi fuq id-dħul ta’ kumpanniji li joperaw f’pajjiżhom biex jikkumpensaw għall-iżvantaġġi li jbatu minħabba fil-kompetizzjoni għall-investiment u x-xogħol li teżisti fis-suq wieħed Ewropew. Dan qalu l-Kap tad-Delegazzjoni Laburista Maltija fil-Parlament Ewropew lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (ECON) fi Brussell li kien qed jiddiskuti rapport dwar il-konverġenza tat-taxxi tal-parlamenti nazzjonali u t-taxxi tal-istati membri. “Fejn jeżistu żvantaġġi ekonomiċi għall-pajjiżi żgħar għandhom ikunu kkumpensati bil-kompetizzjoni fit-taxxa’, enfasizza Dr. Alfred Sant.

Membri Parlamentari oħra minn Ċipru, Sardinja u l-Irlanda esprimew dan is-sentiment u qalu li l-proposta ta’ sistema waħda ta’ taxxi tmur kontra l-interessi tagħhom fir-rapport li mistenni jitressaq għall-vot fil-Parlament Ewropew f’Diċembru 2015.

Dr. Sant qal li l-UE trid tara li l-konverġenza bejn it-taxxi deċiżi mill-parlamenti nazzjonali ma’ dawk tal-istati membri tal-gżejjer żgħar u r-reġjuni fil-perifierija ma ttellifx il-vantaġġi ekonomiċi li l-istati żgħar għandhom fuq il-pajjiżi l-kbar. Il-pajjiżi ż-żgħar u r-reġjuni periferali diġa` aċċettaw ir-regoli tas-suq ħieles u regoli strinġenti li ma jippermettux għajnuna tal-istat fost l-oħrajn. Dawn ir-regoli diġa` tellfu ħafna mill-flessibilita` li l-pajjiżi kellhom biex jikkompetu mal-pajjiżi l-kbar.

Dr. Sant qal li huwa importanti ħafna li jkun hemm it-trasparenza fil-politika tat-taxxi. Imma jekk l-UE se timbotta din il-konverġenza, il-pajjiżi ż-żgħar u r-reġjuni periferali għandhom jitħallew jikkompetu b’mod trasparenti fis-suq komuni tal-Ewropa.

Tista’ ssegwi l-intervent sħiħ ta’ Dr. Sant fuq din il-link :

https://www.youtube.com/watch?v=wF6w9Y2wGeM

IS-SAGA TAL-GREĊJA TKOMPLI

Il-Partit Syriza reġa’ rebaħ l-elezzjonijiet fil-Greċja u l-mexxej Alexis Tsipras reġa’ kiseb l-appoġġ tal-poplu għal mandat ieħor. Rebħa qarsa għax ...
Read More

L-IMMIGRAZZJONI L-AKBAR UĠIGĦ TA’ RAS GĦALL-POPLI EWROPEJ

L-immigrazzjoni hija l-akbar uġigħ ta’ ras għall-popli ewropej, skont stħarriġ tal-Eurobarometer ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea. L-istħarriġ sar bejn is-16 u s-27 ...
Read More

XETTIKU DWAR IL-‘PROPOSTA TA’ KOMPROMESS’ TAL-UE GĦAT-TTIP

Il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew qal li huwa xettiku mill-‘kompromessi’ li l-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel dwar it-twaqqif ta’ tribunali speċjali ...
Read More

RAĦĦALA FIL-GŻEJJER TAL-UE L-AGĦAR LI MARRU BL-EMBARGO RUSSU

Ir-raħħala tal-gżejjer u taż-żoni fil-periferija tal-Unjoni Ewropea huma fost l-agħar li ntlaqtu mill-kriżi attwali fis-settur agrikolu minħabba l-embargo Russu fuq ...
Read More

€500 MILJUN MHUX BIŻŻEJJED GĦAT-TELF TAL-BDIEWA MIS-SUQ RUSSU

Il-Membri Parlamentari Ewropej jaħsbu li l-pakket ta’ €500 miljun ewro tal-Kummissjoni għas-settur agrikolu mhux biżżejjed biex jagħmel tajjeb għat-tnaqqis fil-prezzijiet ...
Read More

SUPER MINISTRU TAL-FINANZI GĦAŻ-ŻONA EWRO

Iż-żona ewro teħtieġ governanza aħjar, teħtieġ li jkollha l-baġit tagħha. Dan jista’ jsir billi jkun hemm ministru tal-finanzi taż-żona ewro ...
Read More

QED JIKBRU D-DIVERĠENZI EKONOMIĊI F’UNJONI LI GĦANDHA L-GĦAN LI TQARREB L-EKONOMIJI LEJN XULXIN’

Il-problema fundamentali fi ħdan l-Unjoni Ewropea hija li d-diverġenzi ekonomiċi baqgħu jikbru minkejja li l-Unjoni għandha l-għan ewlieni li tqarreb ...
Read More

€235 MILJUN GĦALL-IŻVILUPP SOĊJO-EKONOMIKU LIL PAJJIŻI TAL-MEDITERRAN

Il-Kummissjoni Ewropea se tagħti pakkett ta’ €235.7 miljun għall-iżvilupp soċjo-ekonomiku lil pajjiżi ġirien tagħha fil-Mediterran. Minn dawn l-Eġittu se tibbenefika ...
Read More

XAHAR QABEL ELEZZJONI ĠENERALI TIRPILJA L-EKONOMIJA TAL-PORTUGALL

Xahar qabel l-elezzjonijiet fil-Portugall qed tkompli tirpilja l-ekonomija ta’ dan il-pajjiż. Kompla t-tkabbir ekonomiku (+0.4% tal-PGD għat-tieni kwart tas-sena 2015) ...
Read More

FRANZA B’EKONOMIJA STAĠNATA FL-AĦĦAR TLIET XHUR

Franza hija l-uniku pajjiż fl-UE li baqa’ b’ekonomija staġnata fit-tieni kwart ta’ din is-sena. F’dan il-perijodu, l-ebda pajjiż fl-UE ma ...
Read More

PAJJIŻI ŻGĦAR ŻVANTAĠĠATI EKONOMIKAMENT GĦANDHOM IKUNU KKUMPENSATI BIL-KOMPETIZZJONI FIT-TAXXA

Il-pajjiżi żgħar fil-periferija tal-Unjoni Ewropea m’għandhomx jinżammu milli jissettjaw taxxi fuq id-dħul ta’ kumpanniji li joperaw f’pajjiżhom biex jikkumpensaw għall-iżvantaġġi ...
Read More

X’INU L-OMBUDSMAN EWROPEW?

L-Ombudsman Ewropew jinvestiga l-ilmenti kontra l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-ilmenti jistgħu jitressqu miċ-ċittadini u mir-residenti tal-pajjiżi ...
Read More

700 ĠŻIRA AKTAR MILLI MAĦSUB FL-ESTONJA

Il-kotba tal-Ġografija fl-Estonja jridu jerġgħu jinkitbu wara li stħarriġ aktar preċiż żvela kif in-numru ta’ gżejjer li jaqgħu taħt l-Estonja ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment