Stati Ewropej li għandhom riżorsi limitati, speċjalment dawk fil-periferija tal-Ewropa, għandhom bżonn il-flessibilita` fit-taxxa biex iżidu l-attivita` ekonomika. Dan qalu Alfred Sant fil-Parlament Ewropew waqt li astjena dwar rapport li jipproponi direttiva dwar żvelar ta’ informazzjoni fuq it-taxxa tad-dħul minn ċertu impriżi u fergħat.

“Astjenejt fuq din il-mozzjoni għax hi favur politika komuni Ewropea favur l-armonizzazzjoni tat-taxxa. Id-dikjarazzjonijiet li saru repetutament waqt it-tfassil tagħha jikkonfermaw li wieħed mill-għanijiet tagħha huwa dan, u allura jmur lil hinn mill-ħtieġa – li magħha naqbel – li jitrażżnu l-abbużi fit-taxxi u fil-ħasil tal-flus.”

Dr Sant qal li stati membri differenti mogħnija b’riżorsi differenti, huma suġġetti għall-istess regoli ta’ tariffi, dazji tas-sisa, VAT, politika tal-kompetizzjoni u kif ukoll (għal dawk membri taż-żona ewro) tmexxija tal-baġit stretta ta’ dejn u defiċit. Il-fatt li jridu jibbilanċjaw il-kontijiet taħt ir-regoli taż-żona ewro tiżgura li t-taxxi u l-infiq tagħhom jaħdmu b’mod kompetittiv taħt kundizzjonijiet komparabbli ma’ dawk tal-istati membri l-oħra.

Ir-rapport kien approvat b’534 vot favur, 98 kontra u 62 astensjoni.

TRAFFIKANTI JAGĦMLU €1.4 BILJUN EWRO MIL-LIBJA BISS

It-trasport tal-immigranti sar negozju li jrendi tajjeb għat-traffikanti tal-persuni, li qed jagħmlu profitt ta’ €1.4 biljun ewro fil-Libja biss. Bil-profitti ...
Read More

PJAN EWROPEW TA’ DIFIŻA JINJORA L-INTERESSI TAL-PAJJIŻI NEWTRALI

Pjan Ewropew komuni għad-difiża jinjora l-interessi tal-pajjiżi newtrali filwaqt li jfassal struttura li taħdem fuq żewġ livelli -  ta’ pajjiżi ...
Read More

IR-RUSSJA TWAQQAF IL-KONTRIBUZZJONI TAGĦHA LEJN IL-KUNSILL TAL-EWROPA

Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergey Lavrov qal lill-Kunsill tal-Ewropa li r-Russja kienet qed tissospendi l-ħlasijiet tal-kontribuzzjonijiet tagħha fil-baġit tal-istituzzjoni. Dan ...
Read More

JINŻEL IL-QGĦAD FL-ISTATI MEMBRI KOLLHA

Ir-rata tal-qgħad fl-Unjoni Ewropea kollha niżlet minn 8.7% f’Mejju tal-2016 għal 7.8% f’Mejju tal-2017. Fiż-żona ewro l-qgħad naqas minn 10.2% ...
Read More

STATI FIL-PERIFERIJA TAL-EWROPA BŻONN IL-FLESSIBILITA` FIT-TAXXA

Stati Ewropej li għandhom riżorsi limitati, speċjalment dawk fil-periferija tal-Ewropa, għandhom bżonn il-flessibilita` fit-taxxa biex iżidu l-attivita` ekonomika. Dan qalu ...
Read More

ID-DOLLARU JIBQA’ QUDDIEM L-EWRO

Id-dollaru Amerikan baqa’ aktar b’saħħtu mill-Ewro tant li fil-perijodu 2016-2017 ir-rwol tal-ewro fis-swieq finanzjarji naqas.  L-Ewro baqgħet it-tieni l-aktar munita ...
Read More

MALTA SE TITLEF ALLEAT FL-UE

Malta, l-Olanda u r-Renju Unit kellhom vuċi b’saħħitha dwar is-servizzi finanzjarji fl-Unjoni Ewropea kontra l-pożizzjoni tal-Ġermanja u Franza li togħrokhom ...
Read More

FTEHIM BEJN IL-ĠAPPUN U L-UE

Intlaħaq qbil dwar ftehim ħieles komuni bejn il-Ġappun u l-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kunsill tal-UE Donald Tusk u l-President tal-Kummissjoni Jean-Claude ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment