Il-Prim Ministru Pedro Passos Coelho reġa’ rebaħ l-elezzjonijiet li saru fil-Portugall. Dan ir-riżultat juri li mexxejja ewropej li imponew riformi iebsa ħafna ta’ awsterita` biex jibqgħu fiż-żona ewro, xorta jistgħu jirbħu l-elezzjonijiet ġenerali ta’ pajjiżhom. Hekk ġara x-xahar li għadda fil-Greċja b’Alexis Tsipras u hekk ġara issa fil-Portugall b’Passos Coelho.

Il-Portugall kien diliġenti ħafna u qagħad għal miżuri kollha ta’ awsterita` li imponietlu l-Ġermanja talli ngħata pjan ta’ salvataġġ ta’ €78 biljun. Dan ir-riżultat jagħti tama lil gvernijiet oħra taċ-ċentru lemin li wkoll wettqu miżuri ta’ awsterita` u li se jaffaċċjaw elezzjoni fil-qrib – dawn jinkludu lil Mariano Rajoy ta’ Spanja f’Diċembru u Enda Kenny tal-Irlanda f’April.

Il-Koalizzjoni ta’ Passos Coelho (PàF) ġabet 38.6% tal-voti, iżda xorta ma kisbitx il-maġġoranza ta’ 116 siġġu minn 230 siġġijiet fil-parlament. Il-partit rebbieħ għandu problema biex jifforma gvern għax jeħtieġlu jidħol sħab ma’ partit ieħor. Dan ifisser li fiż-żmien li ġej il-Prim Ministru l-ġdid Portugiż jista’ jkun imxekkel fil-ħidma tiegħu. Il-Portugall jista’ jidħol fi żmien ta’ inċertezza politika waqt li l-gvern jipprova jwettaq il-programm tiegħu u jgħaddi l-baġit għas-sena d-dieħla mill-parlament.

Passos Coelho, ta’ 51 sena, ftit li xejn baqa’ popolari meta fl-2011 kellu jaċċetta l-pjan ta’ salvataġġ tal-istituzzjonijiet Ewropej. Imma fl-aħħar xhur, is-sagrifiċċji tal-poplu Portugiż bdew jagħtu l-frott. Il-Portugall ra tkabbir żgħir ta’ 1.5% tal-ekonomija tiegħu. Il-qgħad niżel b’5% wara li fl-2013 laħaq il-quċċata ta’ 17%. Id-defiċit għal din is-sena maħsub li se jinżel taħt it-3% u jkun skont ir-regoli tal-UE.

Wara erba’ snin fl-oppożizzjoni, l-Partit taċ-Ċentru Xellug ma rnexxilux jikseb il-fiduċja tal-poplu hekk kif l-ex-mexxej u ex-Prim Ministru Portugiż Jose Socrates qed jaffaċċja akkużi ta’ korruzzjoni, ħasil ta’ flus u frodi fit-taxxa. Il-Partit taċ-Ċentru Xellug, li tilef il-gvern fl-2011, ħalla lill-pajjiż fallut. Il-Partiti l-oħra tax-xellug estrem u tal-komunisti żiedu fil-voti u qed ibassru li fil-futur, iktar ma jiżbaljaw is-Soċjalisti, iktar se jiksbu voti huma.

In-nuqqas ta’ fiduċja fil-politiċi Portugiżi nħasset hekk kif 43% tal-poplu Portugiż ma ħariġx jivvota, l-iktar rata għolja ta’ astenzjonijiet fi 30 sena. L-elezzjonijiet Presidenzjali Portugiżi se jsiru f’Jannar tal-2016 imma s’issa ma hemm ħadd favurit għal kariga. Jekk il-gvern il-ġdid isib ruħu fid-diffikulta`, ma jistgħux isiru elezzjonijiet ġodda qabel Ġunju tal-2016. Dan għaliex skont il-kostituzzjoni Portugiża, President ġdid ma jistax isejjaħ elezzjoni jekk ma jkunx ilu 3 xhur fil-kariga. Wieħed jittama li Passos Coelho jirnexxilu jżomm il-gvern tiegħu imqar sa dak iż-żmien.

XEJN DIFFERENTI MIR-RETTORIKA TAS-SOLTU – MERKEL U HOLLANDE JINDIRIZZAW LILL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel u l-President Franċiż François Hollande saħqu li l-Ewropa teħtieġ it-tmexxija Franċiża-Ġermaniża fl-interess tal-għaqda Ewropea, tkellmu dwar ...
Read More

FAŻI ĠDIDA GĦAL ‘SOPHIA’

Diġa` nqabdu 15-il traffikant u ttieħdu 15-il dgħajsa waqt l-operazzjoni navali tal-Unjoni Ewropea maħsuba biex taqbad lit-traffikanti tal-bnedmin. Issa tnediet ...
Read More

IT-TALBIET GĦALL-AŻIL JIŻDIEDU B’85%, L-AKTAR SIRJANI

Aktar minn 210,000 persuna applikat għall-ażil fl-Unjoni Ewropea bejn April u Ġunju ta’ din is-sena, 15% aktar mill-perijodu Jannar-Marzu tal-2015 ...
Read More

LISTA TA’ PAJJIŻI LI JOFFRU SIGURTA` LIĊ-ĊITTADINI TAGĦHOM

Il-Kummissjoni Ewropea qed tinsisti li ssir lista komuni ta’ pajjiżi li joffru sigurta` liċ-ċittadini tagħhom, fejn hemm sistema demokratika b’mod ...
Read More

AKTAR FONDI LILL-PAJJIŻI ĠIRIEN TAL-UE GĦALL-KRIŻI TAL-IMMIGRAZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea se tagħti aktar fondi lill-pajjiżi ġirien tal-UE biex tikkontrolla aktar il-kriżi tal-immigrazzjoni fl-Ewropa. Il-Kummissjoni għalhekk qed tipproponi li ...
Read More

L-UNJONI EWROPEA GĦANDHA TGĦIN LILL-ISTATI MEMBRI MILQUTIN DIRETTAMENT MILL-KRIŻI TAL-IMMIGRAZZJONI

Dr. Alfred Sant qal lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-S&D u r-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali li l-Unjoni Ewropea għandha tkun aktar sensittiva għall-istati membri ...
Read More

IĊ-ĊENTRU XELLUG JERĠA’ JIRBAĦ L-ELEZZJONI FIL-PORTUGALL

Il-Prim Ministru Pedro Passos Coelho reġa’ rebaħ l-elezzjonijiet li saru fil-Portugall. Dan ir-riżultat juri li mexxejja ewropej li imponew riformi ...
Read More

L-INDUSTRIJI ŻGĦAR U MEDJI FL-ISTATI GŻEJJER TAL-UE JEĦTIEĠU L-INKORAĠĠIMENT

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħti attenzjoni speċjali u tgħin l-investimenti ta’ intrapriżi żgħar u medji fi stati gżejjer u r-reġjuni iżolati ...
Read More

IR-RATA TAL-QGĦAD TIBQA’ 11% FIŻ-ŻONA EWRO

F’Awwissu r-rata tal-qgħad fiż-żona ewro baqgħet 11%, l-istess bħax-xahar ta’ Lulju. Fl-Unjoni Ewropea kollha r-rata tal-qgħad fl-istess xahar kienet ta’ ...
Read More

L-EKONOMIJA SPANJOLA FOST L-AKTAR DINAMIĊI FIŻ-ŻONA EWRO

L-ekonomija Spanjola qed turi sinjali ta’ fejqan. Skont l-aħħar figuri, il-qligħ min-negozju żdied b’4.6% għall-perijodu Jannar-Lulju. Fl-istess perijodu, l-esportazzjoni żdiedet ...
Read More

L-ISLANDA TGAWDI MINN FTEHIM TA’ KUMMERĊ MAL-UE

L-Unjoni Ewropea u l-Islanda ftiehmu li jilliberalizzaw aktar il-kummerċ tal-podotti tal-ikel u dawk agrikoli. Dan il-ftehim ifisser pass kbir lejn ...
Read More

TIKBER L-ISLAMOFOBIJA FIL-ĠERMANJA

Qed jikber is-sentiment tal-poplu Ġermaniż kontra l-Islam. L-Islamofobija qed tiżdied fil-Ġermanja u l-ostilita` lejn l-immigranti diġa` kienet qed tikber minn ...
Read More

TONQOS L-INFLAZZJONI FIŻ-ŻONA EWRO

L-inflazzjoni annwali taż-żona ewro kienet -0.1% f’Settembru, minn +0.1% f’Awwissu. L-inflazzjoni qabżet iż-żero f’April wara erba’ xhur ta’ waqgħa fil-prezzijiet ...
Read More

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jieħu ħsieb ir-relazzjonijiet diplomatiċi tal-Unjoni Ewropea ma’ pajjiżi oħra barra mill-Unjoni, kif ukoll imexxi l-politika ...
Read More

GĦAL SIESTA WAQT IX-XOGĦOL

Kumpanija Griega, Studio NL, ivvintat mejda apposta għal fuq il-post tax-xogħol. Din il-mejda timxi fuq l-istess kunċett tal-‘bunk beds’ fejn ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment