Tul bajja twila u ramlija fil-baħar Baltiku, fil-gżira Ġermaniża Rügen, inbniet l-ikbar lukanda tad-dinja. Tant hi kbira li twassal ħames kilometri u nofs u għandha 10,000 kamra tas-sodda li kollha jagħtu għal fuq il-baħar. Għalkemm ilha mibnija 70 sena, qatt ma qagħdu nies fiha. Dan għaliex din ir-resort, bl-isem ta’ Prora nbniet min-Nażisti bejn l-1936 u 1939 fuq ordnijiet ta’ Hitler. F’dak il-perijodu, Hitler kien qed jipprepara għal gwerra u għalhekk il-proġett qatt ma tlesta.

Fil-ftit snin li kienet qed tinbena, fi Prora kienu qed jaħdmu l-akbar kumpaniji tal-kostruzzjoni tar-Reich bi kważi 9, 000 ħaddiem. Mal-bidu tat-tieni gwerra fl-1939, il-bini twaqqaf u l-ħaddiema ġew trasferiti għall-fabbriki li jipproduċu l-armi. Matul il-bombardamenti, ħafna nies mill-inħawi ta’ Hamburg kienu jsibu rifuġju fiha. Wara l-gwerra, Prora kienet tintuża mill-militar tal-Ġermanja ta’ Lvant. Wara l-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin fl-1990, il-bini safa vojt.

Il-kumpless jakkomoda 20,000 ruħ u kien parti mill-kampanja Nażista ‘Strength through Joy’ (“Kraft durch Freude”). L-għan kien li l-ħaddiema Ġermaniżi jkollhom attivitajiet ta’ rilassament biex tikber il-propaganda Nażista. Illum il-post għadu vojt, ħlief għal mużew żgħir u diskoteka. Il-pjan attwali għal Prora hu li ssir ‘holiday resort’ moderna. Xi blokki tal-bini nbiegħu lil privat biex minnhom joħorġu appartamenti għall-vaganzi, kafetteriji, diskoteki, lukandi, postijiet għall-isport u swimming pools li jattiraw ħafna turisti.

IL-KALMA QABEL IL-MALTEMPATA

L-Unjoni Ewropea għandha bosta għadmiet iebsa xi tmexmex fix-xhur li ġejjin. Hemm il-problemi tal-Greċja, il-kriżi tal-immigrazzjoni, il-kriżi tal-Ukraina u l-proposti ...
Read More

‘ID-DGĦJUFIJIET TAL-UNJONI EWROPEA RIŻULTAT TA’ ŻVILUPPI FI ĦDANHA’

Il-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew fi Strasbourg li d-dgħjufijiet fi ħdan l-Unjoni Ewropea huma riżultat ta’ żviluppi ...
Read More

IX‑XENGEN FIL‑PERIKLU

Mingħajr ftehim dwar it-tqassim tal-immigranti bejn l-istati membri tal-UE, il-futur taż-żona Xengen qed jitqies mhedded. Sa issa, mis-26 pajjiż fiż-żona ...
Read More

L‑INTERESSI TAL‑ĦADDIEMA : IL‑PRIJORITA’ TAS‑SOĊJALISTI EWROPEJ

Il-prijorita` tas-Soċjalisti Ewropej għandha tkun l-interessi tal-ħaddiema Ewropej u jkun tajjeb li jidhru li qed jagħmlu dan. Dan qalu l-Kap ...
Read More

JIKBRU D‑DIVERĠENZI EKONOMIĊI BEJN IR‑REĠJUNI TAL‑UE

Id-diverġenzi ekonomiċi bejn il-pajjiżi ċentrali tal-Ewropa u dawk fil-periferija tal-kontinent qed ikomplu jiżdiedu. Żdiedu d-diverġenzi fl-iżvilupp ta’ reġjuni differenti tal-istess ...
Read More

JEŻISTU RISKJI POLITIĊI OĦRA FIŻ‑ŻONA EWRO

 ‘Is-sitwazzjoni fil-Greċja turi li jeżistu riskji politiċi għal pajjiżi oħra fiż-żona Ewro. Jekk mhux se tingħata prijorita` massima biex jitnaqqsu ...
Read More

TNAQQIS FIR‑RATA TAL‑QGĦAD F’LULJU GĦAŻ‑ŻONA EWRO

Wara xhur ta’ staġnar, ir-rata tal-qgħad niżlet b’0.2% fiż-żona ewro għax-xahar ta’ Lulju, biex b’hekk saret 10.9%. Fl-Unjoni Ewropea kollha ...
Read More

BANEK

4,412 –il bank fl-Unjoni Ewropea fl-2014 immeniġjaw assi li jammontaw għal €43.6 biljun. Skont l-informazzjoni ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew, fl-Unjoni ...
Read More

L‑EWROPA INĊERTA DWAR L‑ISFIDI EKONOMIĊI U UMANITARJI

L-Ewropa tinsab fi stat ta' inċertezza dwar kif l-aħjar tidderieġi l-ekonomija tagħha; dwar kif tikkonsolida l-kisbiet tagħha; dwar kif issaħħaħ ...
Read More

€600 MILJUN BIEX TQARREB IL‑BALKANI LEJN L‑UE.

Il-Kummissjoni Ewropea se talloka €600 miljun fis-settur tat-trasport u t-toroq biex tgħaqqad il-pajjiżi tal-Balkani mal-pajjiżi ġirien tagħhom membri tal-Unjoni Ewropea ...
Read More

X’INHU DAN? X’INHI DIN? – IS-SUQ KOMUNI

Is-suq komuni jirreferi għall-Unjoni Ewropea bħala territorju wieħed, mingħajr fruntieri interni jew ostakli regolatorji oħra għaċ-ċaqliq ħieles ta’ oġġetti u ...
Read More

PRORA

Tul bajja twila u ramlija fil-baħar Baltiku, fil-gżira Ġermaniża Rügen, inbniet l-ikbar lukanda tad-dinja. Tant hi kbira li twassal ħames ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment