Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw għaliha. Fiha ssib artikli dwar l-aħħar aġġornamenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Ewropej, tagħrif ġenerali, kurżitajiet, u anki informazzjoni dwar il-ħidma ta’ Dr Alfred Sant fil-Parlament Ewropew.

MALTA TOSSERVA R‑RAKKOMANDAZZJONIJIET FISKALI MITLUBA MILL‑UE

Malta mhux se tkun waħda minn dawk il-pajjiżi li f’Marzu jridu jerġgħu jmorru quddiem il-KE biex jippreżentaw l-emendi fil-baġits tagħhom ...
Read More

AKTAR NIFS LILL‑ITALJA, FRANZA U L‑BELĠJU

Il-Kummissarju Ewropew tal-Ekonomija u t-Taxxi Pierre Moscovici ġie kkritikat minn Membri Parlamentari Ewropej, l-aktar dawk Ġermaniżi, li ta aktar żmien ...
Read More

MIKROBI ĠODDA FL‑EWROPA

Rapport ippubblikat miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jgħid li fl-2013 f’pajjiżi Ewropej instabu mikrobi ġodda. L-informazzjoni li ppubblika ċ-ċentru ...
Read More

IŻRAEL U L‑PALESTINA BISS JISTGĦU JĠIBU L‑PAĊI FIL‑LVANT NOFSANI

Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew li Iżrael u l-Palestinjani biss jistgħu jġibu l-paċi fil-lvant Nofsani u li l-Ewropej, l-Amerikani, ir-Russi ...
Read More

KONTROLL FUQ L‑EMISSJONIJIET TAL‑VAPURI REĠISTRATI FL‑EWROPA

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew laħqu ftehim biex l-Unjoni jkollha sistema li permezz tagħha żżomm rendikont tat-tniġġiż tal-vapuri. Dan sar biex ...
Read More

MHUX IŻ‑ŻMIEN LI TOGĦLA L‑ISPIŻA TAS‑SELF

Alfred Sant wissa li mhux iż-żmien li l-ispiża tas-self togħla jew li l-banek jibżgħu milli jieħdu r-riskji tas-self. L-EwroParlamentari Malti ...
Read More

JINTREMEW 8 BILJUN BASKET TAL‑PLASTIK

Fl-2010 kull ċittadin fl-Unjoni uża 198 basket tal-plastik. 90% minnhom kienu magħmula minn plastik irqiq li huwa maħsub li jniġġeż ...
Read More

KWART BISS TAL‑INTRAPRIŻI Ż‑ŻGĦAR JESPORTAW LEJN IS‑SWIEQ EWROPEJ

Il-Kummissjoni Ewropea rrappurtat li kwart biss tal-intrapriżi żgħar u medji fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea esportaw lejn is-swieq ewropej f’dawn l-aħħar snin, ...
Read More

IL‑ĠEJJIENI TAL‑EWROPA JIDDEPENDI MILL‑MEDITERRAN

Serge Telle, wieħed mill-imħuħ li waqqfu l-Unjoni għall-Mediterran qal li ‘Il-futur tal-Ewropa huwa determinat ukoll minn dak li qed isseħħ ...
Read More

LUKANDI STRAMBI FL‑EWROPA

Għal dawk li jħobbu xi ħaġa mhux tas-soltu u jħobbu s-safar, għal dawk li jħobbu lukandi oriġinali, l-Ewropa toffrilhom doża ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment