Il-prijorita` tas-Soċjalisti Ewropej għandha tkun l-interessi tal-ħaddiema Ewropej u jkun tajjeb li jidhru li qed jagħmlu dan. Dan qalu l-Kap tad-delegazzjoni Laburista Maltija lill-kapijiet tad-delegazzjonijiet nazzjonali u lill-membri tal-Bureau tal-S&D fi Brussell. Dr Sant, li kien qed jindirizza laqgħa li fiha ġew diskussi l-aħħar żviluppi politiċi fl-Ewropa, qal li l-votanti madwar l-Ewropa qed jirrealizzaw li meta l-għażla tkun bejn ‘Ewropa’ u l-interessi tal-ħaddiema Ewropej, il-Partiti Soċjalisti u l-S&D qed jagħżlu l-‘Ewropa’

Is-Soċjalisti Ewropej qed jagħtu l-impressjoni li ma għandhomx il-proposti tagħhom dwar dak li qed iseħħ bħalissa. Il-perċezzjoni hija li ħafna drabi qed nimxu wara l-istess politika tal-lemin, u xi minn daqqiet nirreaġixxu biss għall-bidliet li qed iseħħu kontinwament fil-kontinent. Ma nistax naqbel ma’ din l-atitudni. Is-Soċjalisti Ewropej mhux qed jirnexxielhom joħolqu politika li tirrispondi għall-bidliet li qed iseħħu fl-Ewropa, u li fl-istess ħin tħares l-interessi tal-ħaddiema. ‘In-nuqqas ta’ kredibilita` f’setturi differenti bħall-immigrazzjoni, il-kriżi tal-Greċja (fejn l-S&D qed taqbel ma’ ftehim li żgur mhux se jaħdem tajjeb) u s-sitwazzjoni tar-Russja u l-Ukraina għandhom l-istess kaġun. Wasalna sa hawn għax l-interessi tal-ħaddiema Ewropej ma ngħatawx prijorita` u għaliex ma ġewx imfassla strateġiji soċjalisti ġodda.’ Qal Dr. Sant.

Il-laqgħa tmexxiet minn Gianni Pittella, President tal-S&D

IL-KALMA QABEL IL-MALTEMPATA

L-Unjoni Ewropea għandha bosta għadmiet iebsa xi tmexmex fix-xhur li ġejjin. Hemm il-problemi tal-Greċja, il-kriżi tal-immigrazzjoni, il-kriżi tal-Ukraina u l-proposti ...
Read More

‘ID-DGĦJUFIJIET TAL-UNJONI EWROPEA RIŻULTAT TA’ ŻVILUPPI FI ĦDANHA’

Il-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew fi Strasbourg li d-dgħjufijiet fi ħdan l-Unjoni Ewropea huma riżultat ta’ żviluppi ...
Read More

IX‑XENGEN FIL‑PERIKLU

Mingħajr ftehim dwar it-tqassim tal-immigranti bejn l-istati membri tal-UE, il-futur taż-żona Xengen qed jitqies mhedded. Sa issa, mis-26 pajjiż fiż-żona ...
Read More

L‑INTERESSI TAL‑ĦADDIEMA : IL‑PRIJORITA’ TAS‑SOĊJALISTI EWROPEJ

Il-prijorita` tas-Soċjalisti Ewropej għandha tkun l-interessi tal-ħaddiema Ewropej u jkun tajjeb li jidhru li qed jagħmlu dan. Dan qalu l-Kap ...
Read More

JIKBRU D‑DIVERĠENZI EKONOMIĊI BEJN IR‑REĠJUNI TAL‑UE

Id-diverġenzi ekonomiċi bejn il-pajjiżi ċentrali tal-Ewropa u dawk fil-periferija tal-kontinent qed ikomplu jiżdiedu. Żdiedu d-diverġenzi fl-iżvilupp ta’ reġjuni differenti tal-istess ...
Read More

JEŻISTU RISKJI POLITIĊI OĦRA FIŻ‑ŻONA EWRO

 ‘Is-sitwazzjoni fil-Greċja turi li jeżistu riskji politiċi għal pajjiżi oħra fiż-żona Ewro. Jekk mhux se tingħata prijorita` massima biex jitnaqqsu ...
Read More

TNAQQIS FIR‑RATA TAL‑QGĦAD F’LULJU GĦAŻ‑ŻONA EWRO

Wara xhur ta’ staġnar, ir-rata tal-qgħad niżlet b’0.2% fiż-żona ewro għax-xahar ta’ Lulju, biex b’hekk saret 10.9%. Fl-Unjoni Ewropea kollha ...
Read More

BANEK

4,412 –il bank fl-Unjoni Ewropea fl-2014 immeniġjaw assi li jammontaw għal €43.6 biljun. Skont l-informazzjoni ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew, fl-Unjoni ...
Read More

L‑EWROPA INĊERTA DWAR L‑ISFIDI EKONOMIĊI U UMANITARJI

L-Ewropa tinsab fi stat ta' inċertezza dwar kif l-aħjar tidderieġi l-ekonomija tagħha; dwar kif tikkonsolida l-kisbiet tagħha; dwar kif issaħħaħ ...
Read More

€600 MILJUN BIEX TQARREB IL‑BALKANI LEJN L‑UE.

Il-Kummissjoni Ewropea se talloka €600 miljun fis-settur tat-trasport u t-toroq biex tgħaqqad il-pajjiżi tal-Balkani mal-pajjiżi ġirien tagħhom membri tal-Unjoni Ewropea ...
Read More

X’INHU DAN? X’INHI DIN? – IS-SUQ KOMUNI

Is-suq komuni jirreferi għall-Unjoni Ewropea bħala territorju wieħed, mingħajr fruntieri interni jew ostakli regolatorji oħra għaċ-ċaqliq ħieles ta’ oġġetti u ...
Read More

PRORA

Tul bajja twila u ramlija fil-baħar Baltiku, fil-gżira Ġermaniża Rügen, inbniet l-ikbar lukanda tad-dinja. Tant hi kbira li twassal ħames ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment