Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew qal fi Strasburgu li wasal iż-żmien li ssir analiżi strateġika tal-proġett Ewropew. ‘Hemm bżonn ta’ riflessjoni strateġika dwar disinn ġdid ta’ politika li tgħaqqad l-Ewropa; politika dwar l-immigrazzjoni; l-effetti tal-globalizzazzjoni, it-taħlit bejn is-settur privat u dak pubbliku; u mhux inqas l-oqsma tal-ħolqien tax-xogħol.’

Dr Sant tkellem waqt id-dibattitu ‘Analiżi tal-Presidenza tal-Lussemburgu’ li ffokat fuq ir-rwol tal-Lussemburgu tal-presidenza Ewropea. Dr Sant qal li r-riżultati tal-elezzjonijiet nazzjonali ta’ dawn l-aħħar sitt xhur juru li l-popli Ewropej indunaw li hemm il-ħtieġa ta’ analiżi strateġika. Meta topera taħt pressjoni, kif għamlet l-Ewropa f’dawn l-aħħar xhur, m’hemmx żmien biex tagħmel analiżi strateġika. Imma s-sinjali juru li wasal iż-żmien għal analiżi ta’ dan it-tip.

Dr Sant qal li fit-tieni parti tal-2015, il-Presidenza tal-Lussemburgu u l-Kummissjoni Ewropea wrew determinazzjoni kbira biex joħorġu lill-Unjoni ’l barra mill-kriżijiet li nħolqu, waħda wara l-oħra. Imma mill-kriżi tal-Greċja għal dik tar-refuġjati, kollox seħħ taħt pressjoni. L-avvenimenti bdew jikkmandaw u mhux l-UE. Sfortunatament l-avvenimenti li seħħew forsi qed juru li s-suppożizzjonijiet u l-mudelli li nimxu fuqhom, ma għadhomx jaqblu mar-realtajiet tal-lum. Jirreferu għal realtajiet ekonomiċi u soċjali tal-passat, qal Dr Sant.

Fid-dibattitu ħadu sehem ukoll il-Prim Ministru tal-Lussemburgu Xavier Bettel, il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker u l-President tal-Parlament Ewropew Martin Schultz. Il-kwistjonijiet ewlenin tal-presidenza tal-Lussemburgu kienu l-kriżi tal-immigrazzjoni, il-falliment tas-servizzi tal-ispjunaġġ tal-UE biex jikkooperaw ħalli jingħeleb it-terroriżmu u l-evażjoni tat-taxxa.

Tista’ ssegwi d-diskors ta’ Dr Sant fuq din il-link:

https://www.youtube.com/watch?v=bxTKg9lP82Y

Malta u l-Unjoni Ewropea NL32

Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw ...
Read More

L-IMMIGRAZZJONI : PRIJORITÀ TAL-PRESIDENZA OLANDIŻA

L-Olanda għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea minn Jannar sat-30 ta’ Ġunju ta’ din is-sena. Il-Presidenza Olandiża se tiffoka fuq erba’ ...
Read More

IL-KOEŻJONI POLITIKA BŻONNJUŻA GĦALL-ISFIDA TAL-IMMIGRAZZJONI

Il-prijorita` tal-Presidenza Olandiża tal-Unjoni Ewropea għandha tkun dik li tippromwovi l-koeżjoni politika fost l-istati membri tal-Unjoni, l-aktar dwar l-immigrazzjoni. Dr ...
Read More

ĦAMES PAJJIŻI JESTENDU L-KONTROLLI FUQ IL-FRUNTIERI TAX-‘SCHENGEN’

Ħames pajjiżi tal-UE, flimkien man-Norveġja, qed iżidu l-kontrolli fuq il-fruntieri tax-‘Schengen’ fid-dawl tal-aħħar żviluppi dwar l-influss tal-immigrazzjoni u t-theddida tat-terroriżmu ...
Read More

EFFETTI NEGATTIVI BIL-KONTROLLI TAL-FRUNTIERI

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker jemmen li l-prijorita` tal-Ewropa hija t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol, minkejja l-kriżi tal-immigrazzjoni u ...
Read More

L-ITALJA : ‘MNEJN ĠEJJIN €3 BILJUN GĦAT-TURKIJA?’

L-Italja hija l-uniku pajjiż li mhux taqbel mal-mod kif se jinġabru t-€3 biljun ewro għat-Turkija u qed tisħaq li dawn ...
Read More

PJAN TA’ AZZJONI KONTRA T-TERRORIŻMU

Il-Kummissjoni Ewropea mistennija tippreżenta pjan ta’ azzjoni kontra t-terroriżmu fit-2 ta’ Frar. Is-sena 2016 se tkun iddedikata għall-ġlieda kontra l-finanzjament ...
Read More

GŻEJJER ŻGĦAR DIFFERENTI MILL-PAJJIŻI ĊENTRALI TAL-EWROPA

Il-Parlament Ewropew approva ‘Ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni għal 2014’ ippreżentat mir-rapporteur Ġermaniż u MPE Langen. Ir-rapport kien jinkludi numru ...
Read More

JIŻDIEDU L-INUGWALJANZI SOĊJALI

Il-ħolqien tax-xogħol u l-qagħda soċjali sejrin għall-agħar fl-Ewropa. Minkejja ftit sinjali pożittivi, l-effetti tal-kriżi għadhom jinħassu filwaqt li d-diverġenzi bejn ...
Read More

MEĦTIEĠA ANALIŻI STRATEĠIKA TAL-PROĠETT EWROPEW

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew qal fi Strasburgu li wasal iż-żmien li ssir analiżi strateġika tal-proġett Ewropew. ‘Hemm bżonn ...
Read More

TIŻDIED L-INFLAZZJONI FIŻ-ŻONA EWRO

Fiż-żona ewro l-inflazzjoni kienet ta’ 0.2% f’Diċembru 2015, 0.1% aktar mix-xahar ta’ qabel. F’Diċembru 12-il pajjiż kellhom diflazzjoni: Bulgarija (-0.9%), ...
Read More

TRID TINBIDEL IL-POLITIKA TAS-SAJD

Matul is-sessjoni plenarja ta’ dan ix-xahar, il-Membri Parlamentari Ewropej għaddew emenda mressqa mill-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi. Din l-emenda titlob biex ...
Read More

L-OBESITA’: PRIJORITA’ TAL-PRESIDENZA MALTIJA

Is-Segretarju Parlamentari Chris Fearne qal li l-obesita` se tkun waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea bħal ...
Read More

ĊIFRI DWAR BRUSSELL

Brussell dan l-aħħar kienet fl-aħbarijiet minħabba l-biża' ta' attentat terroristiku. Iżda Brussell mhix biss ċentru politiku u l-belt kapitali tal-Belgju.  ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment